Virnex
kuvituskuva, jossa teksti Maailma muuttuu kahdella tavalla. Digitalisaatiolla ja kestävillä ratkaisuilla.

Juuri nyt on hyvä hetki tehostaa liiketoimintaa (chachachaa) 

Tämä on ollut poikkeuksellinen vuosi. Se jäänee historiaan paitsi vuotena, jona Käärijä melkein voitti Euroviisut, myös vuotena, jona ärhäkkä inflaatio, korkojen nousu ja sähkön hinnan heittelyt ovat määränneet chachachalle uuden tahdin. Moni on joutunut miettimään kuvionsa uusiksi, osa on jo ehtinyt kompastuakin. Ei ihme, jos nyt viimeiselle kvartaalille tultaessa vähän hengästyttää ja pyörryttää.

Ikävä kyllä pysähtyä ei voi, jos haluaa pysyä mukana kisassa. Nyt ei ole oikea hetki karsia ja hidastaa, sillä perässä juoksemalla ei voiteta – se uuvuttaa nopeasti. Sen sijaan on etsittävä voittavat rytmit ja askeleet. Vaikeista ajoista selviävät ne, jotka eivät yritä pysytellä mukana vaan ne, jotka ottavat oikeat askeleet oikealla hetkellä.  

Siinä me Virnexillä autamme mielellämme – aina liiketoiminnan digitaalisten prosessien ja palveluiden  konkreettisesta tehostamisesta kestävän strategian suunnitteluun, verkkopalveluiden toteutukseen ja markkinoinnin toimenpiteisiin.  

Siis mitä kannattaa tehdä, jos haluaa liiketoiminnastaan kestävää, kannattavaa ja kustannustehokasta epävarmassa markkinatilanteessa? Valitsemme kuusi tässä hetkessä tehokkainta Virnex-palvelua, joiden avulla voit varmistaa liiketoimintasi chachachan myös vaikeina aikoina. Tässä, olkaa hyvät. On aika kääriä ne kuuluisat hihat.  

Vaikeista ajoista selviävät ne, jotka eivät yritä pysytellä mukana vaan ne, jotka ottavat oikeat askeleet oikealla hetkellä. 

1. Strategian päivitys 

Kaikki lähtee strategisista tavoitteista ja suunnitelmasta niihin pääsemiseksi. Yksittäiset toimenpiteet ilman johdonmukaista suunnitelmaa ovat harvoin kannattavia, mitattavia tai kokonaisuutta edistäviä.  

Hyvä strategia huomioi toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset sekä sidosryhmien odotukset ja lähtee vastaamaan niihin. Epävarmoina aikoina strategiatyöskentelyssä kannattaa huomioida myös erilaisia tulevaisuusnäkymiä. Miten ne vaikuttavat meihin, vahvuuksiimme tai tavoitteisiimme?  

Asiantuntijoidemme kanssa rakennat kestävän strategian yrityksesi menestymiselle nyt ja tulevaisuudessa.

Yksittäiset toimenpiteet ilman johdonmukaista suunnitelmaa ovat harvoin kannattavia. 

2. Datan kerääminen ja tiedolla johtaminen  

On hyvä asettaa tavoitteet, tuntea maasto ja tehdä suunnitelma, mutta yhtä tärkeää on olla selvillä siitä, mitä yrityksessä ja sen ympärillä tapahtuu jo nyt – siis tietää, missä mennään. Vain siten voi optimoida liiketoiminnan ennustettavuutta, kannattavuutta, kustannustehokkuutta ja kestävyyttä. Datalähtöinen johtaminen perustuu faktaan: mitattuihin tunnuslukuihin yrityksestä ja ympäristöstä. Epävarmoina aikoina ei kannata arvailla vaan tietää, mitata ja optimoida.  

Mies ja nainen neuvottelutilassa

Epävarmoina aikoina ei kannata arvailla vaan tietää, mitata ja optimoida. 

3. Vastuullisuusohjelma ja ESG-raportointi 

Tulevaisuuden liiketoiminta rakentuu kestävyydelle ja vastuulliselle tavalle toimia. Tämä vaatimus ei hellitä edes taloudellisesti epävarmoina aikoina – ja hyvä niin. Yritykset, jotka ovat osa ratkaisua eriarvoistumisen, ilmastokriisin ja luonnonvarojen hupenemisen pysäyttämisessä, ovat voittajia.  

Niin yrityksen strategia, prosessit kuin toimintaa ohjaavat tunnusluvutkin kannattaa kytkeä osaksi kestävyyden kehittämistä ja optimointia. Osoittamalla yrityksen vastuulliset toimintatavat vastuullisuusohjelmalla ja kestävyysraportoinnilla voit varmistaa, että olet mukana kilpailussa – tai jopa johdat sitä.  

Vastuullisuuden vaatimus ei hellitä edes taloudellisesti epävarmoina aikoina – ja hyvä niin. 

4. Prosessien tehostaminen ja älykäs automaatio  

Tekoäly, automaatio ja digitalisoidut prosessit ovat yrityksen paras apu, kun haetaan lisää tehokkuutta, ketteryyttä ja kustannussäästöjä. Prosessien digitalisointi tekee prosesseista hallittavia, mitattavia, monistettavia ja skaalattavia, mikä tehostaa toimintaa myös tulevaisuudessa.  

Älykäs automaatio vähentää manuaalista työtä hyödyntämällä analytiikan, tekoälyn, koneoppimisen ja dataintegraatioiden käyttöä automatisoitujen päätösten tekemisessä. Kun ihmisten työn osuus prosesseissa vähenee, heille jää enemmän aikaa keskittyä lisäarvon tuottamiseen asiakkaalle, luoviin tehtäviin, strategian kehittämiseen ja päätösten tekemiseen. Tämä kasvattaa koko organisaation tuottavuutta. 

Digitalisointi antaa myös johtamiseen, kannattavuuden ja kestävyyden optimointiin sekä strategiseen päätöksentekoon tarvittavaa dataa ja ennustettavuutta. Virnex tarjoaa markkinoiden parhaat työkalut prosessien digitaaliseen sujuvoittamiseen – oli kyse sitten markkinoinnista, tuotannonhallinnasta, HR:stä tai IT-palveluista sekä älykkääseen automaatioon kehittämämme Virnex Intelligent Business Automation (VIBA) -ratkaisun avulla.  

Digitalisointi antaa myös johtamiseen, kannattavuuden ja kestävyyden optimointiin sekä strategiseen päätöksentekoon tarvittavaa dataa ja ennustettavuutta.   

5. Toimivat ja turvalliset verkkosivut ja -kaupat 

On tärkeää, että yrityksen sisäiset asiat palvelevat liiketoiminnan tavoitteita tehokkaasti, mutta yhtä tärkeää on tuoda asiakkaat tarjottavien tuotteiden ja palvelujen äärelle. Siksi yrityksesi täytyy löytyä verkosta ja palvella vakuuttavasti myös siellä.  

Virnex toteuttaa laadukkaita, turvallisia ja löydettävyydeltään optimoituja verkkosivuja ja verkkokaupparatkaisuja. Tavoitteellisilla verkkosivuilla varmistat, että liiketoimintasi on näkyvää ja tuottavaa myös siellä, missä markkinat ovat – eli verkossa.  

Yrityksen täytyy löytyä verkosta ja palvella vakuuttavasti myös siellä.  

6. Markkinointi – ja vielä kerran markkinointi!  

Menestyvän liiketoiminnan ratkaisee lopulta vain yksi asia: asiakkaat. Siksi markkinointi on kriittinen liiketoiminnan funktio erityisesti heikkoina aikoina. Kilpailu asiakkaista käydään verkossa – paitsi tekemällä ostamisesta helppoa toimivilla verkkosivuilla ja -kaupoilla, myös etsimällä tavoitellut asiakkaat verkosta kohdennetuilla sisällöillä sekä ohjaamalla heidät ostamisen äärelle.  

Luovat ratkaisut, oikeat kanavat, optimoidut ja kohdennetut sisällöt sekä ketterät digitaaliset työkalut tarjoavat kustannustehokkaita tapoja tavoittaa oikeat asiakkaat vaikuttavasti.

Kuva tietokoneesta

Menestyvän liiketoiminnan ratkaisee lopulta vain yksi asia: asiakkaat. 

Virnexin laajasta palvelutarjonnasta löydät asiantuntijat, tekijät, ratkaisut ja välineet kaikkiin nykyaikaisen liiketoiminnan edellytyksiin.
Tutustu meihin ja ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä, miten varmistamme menestyksenne askeleet!