Virnex Group logo

Toiminnanohjauksen ratkaisut

Räätälöidyt toiminnanohjausjärjestelmät

Virnex tarjoaa yrityksille ohjelmistoratkaisuja, jotka tekevät toiminnanohjausjärjestelmistä dynaamisempia ja tehostavat liiketoimintaasi. Erikoisosaamisemme mahdollistaa olemassa olevien järjestelmien muokkaamisen ja modernisoinnin, jotta ne vastaavat entistä paremmin tämän hetken tarpeita.

Yli 40 vuoden kokemuksemme eri teknologioiden ja järjestelmien parissa yhdistettynä älykkääseen automaatioon ja integraatioihin, tarkoittaa, että pystymme toteuttamaan ratkaisuja, jotka ennakoivat ja vastaavat liiketoiminnan haasteisiin. Luomme jokaiselle asiakkaalle sopivan kokonaisuuden, joka tukee heidän liiketoimintansa pitkäaikaista kasvua ja kehitystä.

Toiminnanohjaus­järjestelmät 

Tarjoamme asiakkaillemme räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja, jotka kattavat toiminnanohjausjärjestelmät, projektinhallintaratkaisut, toiminnan tehostamisen, ERP/CRM-laajennukset ja tiedonhallinnan. Erikoisosaamisemme kattaa älykkään automaation, integraatiot ja laajan tuntemuksen eri teknologioista ja järjestelmistä, joiden pohjana on yli 40 vuoden kokemus. 

Integraatiot 

Integraatioiden hyödyntäminen on yksi strategisimmista sijoituksista, joita yritykset voivat tehdä digitalisoinnin saralla. Tiedon, sovellusten ja prosessien yhdistäminen integroimalla on älykästä liiketoimintaa. 

Vaikka yrityksillä on nykyisin suhteellisen paljon tietoa digitaalisessa muodossa, ovat tiedot erillisissä järjestelmissä valitettavan hajallaan ja siten vaikeasti hyödynnettävissä. Hajanaisen tiedon haasteeseen voidaan vastata muun muassa yhdistämällä paljon eri toimintoja monipuolisille liiketoiminta-alustoille, mutta tämä ei usein yksinään riitä. Aina löytyy alustojen ulkopuolisia sovelluksia ja muita tiedon lähteitä, jotka jäävät eristyksiin yritysten kaipaaman kokonaisvaltaisen tiedonhallinnan vinkkelistä. 

Integraatioalustoja hyödyntäen voidaan eri IT-järjestelmiä, palveluita ja/tai ohjelmistoja yhdistää siten, että ne toimivat saumattomasti yhdessä tukien liiketoimintaprosesseja talon sisällä ja yritysten välillä. 

Integraatioalusta tuo tiedot yhteen 

Hyvä integrointistrategia on nopeasti muuttuvassa maailmassa tärkeämpää kuin koskaan. Liiketoiminnan on varauduttava nopeisiin muutoksiin, joita on mahdollista hallita vain, jos päättäjillä on laadukasta dataa helposti saatavilla. Tieto pitää osata jakaa tehokkaasti sekä oman organisaation toimintojen että organisaation ulkopuolisten tahojen, kuten kumppaneiden kanssa. 

Kattavan integraatio- ja tietoympäristön toteuttaminen antaa yrityksille mahdollisuuden keskittyä tiedon käyttöön keräämiseen ja tallentamisen sijaan. Kun tärkeä data keskitetään integraatioiden avulla, kasvaa tiedon laatu, määrä ja saavutettavuus. Tämä mahdollistaa aidon tiedolla johtamisen ja sujuvan päätöksenteon. 

Neljä henkilöä istumassa kokouspöydän ääressä kannettavat tietokoneet edessään

Hyödyntämällä pilvipohjaisia, palveluna tarjottavia integraatioalustoja yritykset voivat nopeuttaa integraatiostrategian jalkautusta. Integraatioalustat voivat myös tuoda säästöjä integraatioiden käyttöönottoihin, ylläpitoon ja kehitykseen liittyvissä kustannuksissa. Kustannustehokkuuden ja helppojen käyttöönottojen myötä iPaaS-ratkaisujen (Integration Platform as a Service) suosio on kasvanut ja mahdollistanut useille yrityksille tehokkaampia toimintoja reaaliaikaisen päätöksentekokyvyn kohentuessa. 

Käyttämämme teknologiat 

 • Azure iPaaS 
 • Frends iPaaS 
 • ONEiO iPaas 

Integraatioalustojen keskeisiä hyötyjä

 • Nopeuttaa liiketoiminnalle tärkeiden integraatioiden käyttöönottoa 
 • Säästää käyttöönotto-, kehitys- ja ylläpitokustannuksia perinteisiin point-to-point -integraatioihin verrattuna 
 • Helpottaa ja tehostaa yrityksen kaikkien palvelualustalle keskitettyjen integraatioiden suorituskyvyn ja käytön seurantaa kokonaisvaltaisesti yhdeltä hallintakonsolilta 
 • Mahdollistaa nopeat integraatiomuutokset liiketoiminnan toimintalogiikan optimoimiseksi  
 • Tuo toivottua ennakoitavuutta integraatiobudjetointiin selkeän subscription-hinnoittelun ja nopeampien käyttöönottojen ansiosta verrattuna perinteisiin käsin koodattaviin integraatioihin 
 • Vähentää koodaamisen tarvetta, kun tiedonkulku, työnkulut, automaatiot ja palvelut voidaan rakentaa low-code ja no-code -metodein 
 • Yksinkertaistaa monivaiheisten liiketoimintaprosessien yhteen liittämisen sujuvaksi prosessiketjuksi parantaen läpimenoaikoja ja laatua 
 • Tukee tehokkaasti palveluiden integroimista ja palveluhallinnan SIAM-mallia, jossa useammalle palveluntarjoajalle ulkoistetut palvelut saadaan toimimaan saumattomasti yhteisessä palveluketjussa 

Ohjelmistokehitys ja AI-ratkaisut 

Suorituskyvyn parantaminen, palvelun kehittäminen tai paremman asiakaskokemuksen rakentaminen verkossa vaativat usein täsmällisesti yrityksen tarpeisiin sopivan ohjelmistoratkaisun. Aina valmista ratkaisua ei kuitenkaan ole. Silloin se täytyy kehittää. 

Virnex tarjoaa niin johtamista, tuotantoa, tiedonhallintaa, myyntiä kuin verkossa asiointia tehostavia ratkaisuja ja luovaa ohjelmistokehitysosaamista. Me autamme sovittamaan yhteen organisaatiosi toiminnan, asiakkaittesi tarpeet ja tarvittavan teknologian. Me autamme sovittamaan yhteen organisaatiosi toiminnan, asiakkaittesi tarpeet ja tarvittavan teknologian lähes 40 vuoden kokemuksella niin teollisuuden, tukkumyynnin, telekommunikaation, finanssialan, oppilaitosten kuin julkishallinnon alalta. 

Nainen istuu työpisteellään ja hymyilee.

Mitä me teemme?

 • Konseptointi- ja suunnittelupalvelumme sisältävät palvelumuotoilua, UI/UX-suunnittelua sekä ratkaisun tarpeiden määrittämistä, konsultoivaa arkkitehtuurisuunnittelua ja kehitys-roadmappien hahmotusta. Palvelu sopii erityisen hyvin yhteistyön alkuun, mutta toisaalta suunnittelua hyödynnetään myös koko elinkaaren ajan, kun tavoitteena on jatkuvasti kehittyvä liiketoiminnan tukeminen.
 • Kehityspalvelumme toteuttaa isot ja pienet ratkaisutarpeet. Vahva kokemuksemme aiemmista toteutuksista ja dynaaminen asiantuntijatiimimme nopeuttavat ratkaisujen laadukasta toteuttamista sekä yhdistämistä muihin tietolähteisiin integraatioiden avulla.
 • Ylläpito- ja tukipalvelumme auttavat pitämään alustan ja palvelusi toimintakunnossa sekä ratkaisemaan ongelmia, joita alustojen tuotantokäytössä voi ilmetä. 
   
 • Koulutus- ja konsultointipalvelumme auttavat yrityksiä sopeutumaan toimintatavan muutokseen. Käyttäjäkoulutukset ovat tärkeä osa muutosjohtamista, sillä koulutusten myötä käyttäjät voivat tuntea itsensä osaksi muutoksen suunnittelua ja toteutusta. Uusien sujuvampien toimintamallien tehokas jalkautus on hyödyllistä niin käyttäjille kuin koko yritykselle. 
 • Jatkuvan kehityspalvelun avulla voimme laajentaa alustaa uusilla ominaisuuksilla siten, että ratkaisu vastaa liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin nopeasti ja joustavasti. Ratkaisuiden laajentaminen, optimointi ja räätälöinti tarjoaa kilpailuetua, parempaa asiakaspalvelua, joustavuutta ja toiminnan tehokkuutta. Yli vuosikymmenen kehitetty, kumppanuuteen perustuva palvelumallimme takaa jatkuvan kehityksen nopeasti ja kustannustehokkaasti. 

Miten me teemme sen? 

Modernisoimalla – Me tunnemme modernisoitavan järjestelmän ja osaamme uuden teknologian, jolle palvelut tulevina vuosina rakentuvat.   

Monipuolisuudella – Meillä on osaajia kaikista merkittävistä teknologioista ja pilviympäristöistä aina arkkitehdistä junioriin ja testaajasta UI-suunnittelijaan.  

Ketteryydellä – Etsimme asiantuntijan tarpeisiisi vaikka toiselta puolelta maailmaa. 

Kokemuksella – Työmääräarviomme osuvat, resursointimme on riittävää, palvelemme ja kannamme vastuumme myös aktiivisen kehitysjakson jälkeen. Asiakkaamme ovat seuranneet meitä 90 luvulta lähtien.

 

Kolme henkilöä istuvat kokoushuoneessa pöydän ääressä keskustelemassa

Ota yhteyttä

Meidän asiantuntijamme toimivat oppaina uudessa digitaalisessa maailmassa ja tekevät siitä ymmärrettävän. ​Tarvitsit sitten yksittäistä konsulttia osaksi yrityksesi tiimiä tai kokonaisnäkemystä tiedolla johtamisesta, ota meihin yhteyttä!

Jani Laakso

Jani Laakso

Myyntijohtaja räätälöidyt ratkaisut

0401837447