Virnex Group logo

Markkinointi ja viestintä

Meillä työskentelee useita markkinoinnin asiantuntijoita, joiden tehtävänä on auttaa yritystänne tekemään tuloksellisista ja liiketoimintaa tukevaa markkinointia kestävästi. Tarjoamme markkinointipalveluita joko projektiluontoisesti tai kuukausittaisena palveluna – Marketing as a Service. Käytännössä toimimme ulkoistettuna markkinointiosastonasi. Toimimme vastuullisesti ja teemme asiakkaan näkökulmasta vastuullisia valintoja myös markkinoinnissa.

Onnistunut markkinointi on yrityksen menestyksen kannalta ratkaisevaa. Se luo kilpailuetua, lisää asiakasuskollisuutta ja vahvistaa brändiä. Tarjoamme laadukasta ja vaikuttavaa markkinointia asiakkaillemme. Autamme sinua saamaan enemmän näkyvyyttä, tunnettuutta ja asiakkaita markkinoinnin keinoin. Hyödynnämme uusimpia teknologioita, luovaa suunnittelua ja toimivaa sisältöä tavoittamaan kohderyhmäsi ja muokkaamaan heidän asenteitaan ja käyttäytymistään. 

Kolme ihmistä istuu keskustelemassa pöydän äärellä.
Kaksi työntekijää keskustelevat pöydän äärellä

MaaS – Marketing as a Service 

Tarjoamme palveluna systemaattista kasvumarkkinointia, joka muodostuu strategisesta asiakasta ja sidosryhmiä osallistavasta suunnittelusta, sisältömarkkinoinnista ja digitaalisesta mainonnasta sekä tehtyjen toimenpiteiden jatkuvasta mittaamisesta ja analysoinnista ja yhdistämisestä liiketoiminnan ja myynnin tarpeisiin ja tavoitteisiin.  

Tämän päivän markkinointi on monimuotoista ja vaatii paljon monialaista erityisosaamista. Markkinoinnissa käytettävät työkalut ovat teknistyneet ja alalla käytettävät metodit muuttuvat jatkuvasti. Käytännössä tehtävää ja työtä on niin paljon, että harva yksittäinen henkilö pystyy sen yksinään hoitamaan.   

Pystymme tarjoamaan lisäkäsiä tämän ongelman ratkaisemiseksi. Meillä on useita eri osa-alueisiin erikoistuneita henkilöitä, jotka tiiminä pystyvät tuottamaan teille lisäkäsiä niin suunnitteluun kuin arkiseen tekemiseen.  

Olemme ketterä ja aikaansaava yhteistyökumppani ja saamme paljon kiitosta nopeasta reagoinnista ja toteuttamistamme ratkaisuista. 

Tapamme toimia

1. Liiketoimintasi ymmärtäminen 

Aloitamme syväsukelluksella liiketoimintasi ytimeen ja sille asetettuihin strategisiin tavoitteisiin.  

2. Markkinointistrategian luominen 

Osallistamme, analysoimme, kiteytämme ja teemme strategiatyön. Mietimme, miten saamme markkinoinnin toimet parhaiten tukemaan liiketoiminnallesi asetettuja tavoitteita ja mitkä toimet tuottavat rahoillesi parhaan vastineen.  

3. Markkinointitoimenpiteiden toteutus 

Toteutamme sovitut markkinointitoimet kuukausipalveluna tai projektina. Sinua palvelee osaava projektipäällikkö ja etsimme tekijäyhteisöstämme käyttöösi parhaan osaamisen ja tekijät.  

4. Onnistumisen mittaaminen 

Sovimme yhdessä mittarit, joilla onnistumistamme mitataan. Toimitamme käyttöösi kuukausiraportin markkinointitoimiemme tehokkuudesta ja analysoimme, miten tekemistämme voidaan jatkuvasti kehittää. 

Tarjoamamme hyödyt  

Osaaminen palvelumuotoilun menetelmistä – meillä on poikkeuksellisen paljon muotoiluosaamista organisaatiossamme ja hyödynnämme osallistavan muotoilun prosesseja kaikessa tekemisessämme.   

Kestävät brändit – pystymme hyödyntämään kestävän brändin muotoiluosaamistamme ja vastuullisuuden sekä saavutettavuuden periaatteita kaikessa tekemisessämme.  

Laaja eri toimialojen kokemus – meillä on laaja toimiala osaaminen muun muassa teollisuudesta, b2b-asiantuntijapalveluista, ICT-alasta, ravintola-, matkailu- ja tapahtumateollisuudesta sekä kiinteistöalasta.  

Digitaalinen osaaminen – tämän päivän brändit suunnitellaan digitaalista maailmaa varten. 

Työntekijä esittelee iloisella ilmeellä isolta näytöltä yrityksen tunnuslukuja kokoushuonessa

Brändin ja visuaalisen ilmeen merkitys 

Nykyisessä kilpaillussa markkinaympäristössä brändin ja visuaalisen ilmeen merkitys on suurempi kuin koskaan. Erottautuminen kilpailijoista on elintärkeää, ja vahva, yhtenäinen visuaalinen identiteetti auttaa yritystä jäämään asiakkaiden mieleen. Hyvin suunniteltu brändi ja visuaalinen ilme parantavat asiakaskokemusta, rakentavat luottamusta ja luovat emotionaalisen yhteyden asiakkaisiin. 

Visuaalinen ilme toimii ensivaikutelmana, joka voi herättää tunteita ja vaikuttaa asiakkaiden ostopäätöksiin. Johdonmukaisuus kaikissa viestintäkanavissa lisää ammattimaisuutta ja luotettavuutta, mikä on tärkeää pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamisessa. Lisäksi vahva brändi voi kasvattaa yrityksen arvoa, mahdollistaa korkeammat hinnoittelut ja parantaa mainetta markkinoilla. 

Digitaalisessa maailmassa visuaalisen ilmeen merkitys korostuu entisestään. Houkutteleva ja käyttäjäystävällinen verkkosivusto, aktiiviset sosiaalisen median kanavat ja laadukkaat visuaaliset sisällöt ovat keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen näkyvyyteen ja houkuttelevuuteen. 

Virnexin asiantuntijat panostavat asiakkaidensa brändien ja visuaalisen ilmeen kehittämiseen, jotta he voivat tarjota parhaan mahdollisen kokemuksen omille asiakkailleen. Uskomme, että vahva brändi on avain menestykseen ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. 

Sisällöntuotanto 

Kuvan etualalla kasvi. Taustalla tietokone.

Verkkopalvelujen sisällöntuotanto  

Verkkopalveluiden sisältö muodostuu monista eri elementeistä, jotka yhdessä tarjoavat käyttäjille arvoa ja tietoa. Verkkopalveluiden muotoiluvaiheessa osallistetaan usein sen tulevia käyttäjiä ja tässä vaiheessa olisi hyvä ottaa mukaan jo verkkopalvelun sisältöjen tuottajat. Verkkosivuston uudistamisen yhteydessä tarvitaan kohderyhmää puhuttelevaa sisältöä, valokuvia, grafiikkaa ja videoita. Jos organisaatiossanne ei ole tämän alan asiantuntijoita, meiltä löytyy osaajia kaikille vaadittaville osa-alueille. Tarvittaessa saat siis koko sivuston tuotannon palveluna.  

Muu sisällöntuotanto 

Tiimimme tarjoaa sisällöntuotantoa myös muihin kuin verkkosivuprojekteihin. Sisältöjen tarve on tänä päivänä kasvanut entisestään, niinpä myös meillä on otettu käyttöön AI-pohjaisia työkaluja, joiden avulla pystymme sekä tehostamaan että luomaan aivan uudenlaista sisältöä moniin eri kanaviin. Keinoälyn tuomat mahdollisuudet on moninaiset, mutta se tarvitsee edelleen vaikuttavaa markkinointia osaavan pilotin ohjaksiinsa.  

Nainen istuu kahvikuppi kädessään kannettavan tietokoneen edessä.

Tutustu asiakastarinoihimme

Salpausselän kisojen uudet sata sävyä

Loimme Salpausselän kisoille uuden päivitetyn visuaalisen ilmeen – Salppurin sata sävyä – sekä 100 v. juhlalogon ja sen visuaaliset sovellutukset.

Lue lisää
viherrakentaja työvaatteissa ja kantaa pinoa pihakiviä

Pihasiistiksi sai uuden erottuvan yritysilmeen

Toteutimme viherrakentamisen asiantuntijayritys Pihasiistiksi Suomi Oy:lle uuden raikkaan ja erottuvan yritysilmeen.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Olemme markkinoinnin, myynnin ja viestinnän ammattilaisia. Työskentelemme tiimeissä ja valitsemme sinulle parhaiten sopivan osaamisen ja tekijät. Miten voimme auttaa sinua?

Marika Mesimäki

Marika Mesimäki

CMO ja liiketoimintajohtaja markkinointi

+358 41 454 1861