Virnex Group logo

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun keinoin luodaan asiakaslähtöisiä palveluita

Palvelumuotoilu auttaa yhdistämään liiketoiminta- ja asiakasymmärryksen. Näin voidaan suunnitella liiketoiminnan tavoitteita tukevia palveluita ja ratkaisuja sekä haluttuja kohderyhmiä puhuttelevaa viestintää. Palvelumuotoilun keinoin kehitykseen osallistetaan yrityksen sisäiset ja ulkoiset toimijat sekä yrityksen asiakkaat ja muut sidosryhmät.

Palvelumuotoilu liiketoiminnan tukena 

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan liiketoimintaprosessien ja palveluiden ihmislähtöistä kehittämistä. Ihmislähtöisessä kehittämisessä kulloinkin kehitettävään prosessiin tai palveluun liittyvät sidosryhmät otetaan aktiivisesti mukaan kehitystyöhön. Palvelumuotoilussa tarkastellaan koko palveluprosessia laajasti: miten asiakkaat kokevat palvelun, mitkä ovat palvelun eri vaiheet ja miten ne toimivat sekä asiakkaan että yrityksen näkökulmasta.

Nainen ojentaa kokouspöydän yli post-it-lappua.

Työpajat ovat hyvä ja tehokas tapa osallistaa yrityksen eri toimijoita ja valjastaa sisäinen tietotaito kehittämään ja ideoimaan ratkaisua. Osallistamalla asiakasyrityksen sisältä eri toimijoita, saadaan paljon arvokasta tietoa loppuasiakkaiden tarpeista. Usein ongelmana on tiedon siiloutuminen, jolloin olemassa olevaa tietoa ei osata hyödyntää liiketoiminnan ja palveluiden kehityksessä. 

Palvelumuotoilua hyödyntäen voidaan ratkaista niin laajoja liiketoimintaan liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia, kuin pienempiä kehityskohteitakin. 

Esimerkkejä palvelumuotoilun mahdollisuuksista: 

 • Verkkosivut, verkkokaupat ja verkkopalvelut 
 • Räätälöidyt ohjelmistot 
 • Markkinointi- ja viestintästrategiat 
 • Liiketoiminnan taustaprosessit 
 • Olemassa olevat ja uudet palvelut sekä konseptit 
 • Liiketoimintaymmärrys ja strategiat
 • Asiakaskokemus 
 • Työntekijäkokemus 

Palvelumuotoilun hyödyt 

Palvelumuotoilu on liiketoiminnan kehityksen yksi tärkeimmistä vaiheista, jonka avulla luodaan pohja liiketoiminnan tavoitteita tukevalle, kestävälle ja asiakaslähtöiselle ratkaisulle. 

Kerätyn ymmärryksen avulla saadaan tietoa yrityksen nykyisestä tilasta, sekä löydetään todelliset kehityskohteet ja tavoitteet. Asiakasymmärrys auttaa parantamaan asiakaskokemusta, sitouttaa ja houkuttelee asiakkaita sekä parantaa markkinoinnin vaikuttavuutta. 

 • Luodaan ymmärrystä käyttäytymisestä, prosesseista ja niistä pisteistä, joissa asiakas kohdataan 
 • Kehitetään ja luodaan uutta 
 • Parannetaan olemassa olevaa 
 • Luodaan asiakaslähtöisiä käytettäviä palveluita 
 • Parempaa näkemystä toimintaympäristöistä joissa toimitaan.
Nainen kiinnittää post-it-lappuja seinälle

Palvelumuotoilun avulla

Kasvatetaan myyntiä ja houkutellaan uusia asiakkaita 

Parannetaan asiakaspysyvyyttä ja sitoutuneisuutta 

Parannetaan asiakaskokemusta 

Löydetään oikeat mittarit tavoitteille 

Parannetaan työntekijöiden tyytyväisyyttä ja tehokkuutta 

Tunnistetaan liiketoiminnan kehitysmahdollisuudet 

Tehdään vaikuttavampaa markkinointia ja viestintää 

Tehdään hiljainen tieto näkyväksi 

Pohjatietoa kerättiin ja tutkittiin monipuolisin menetelmin. Erityisesti kiitosta Riverian henkilöstöltä saivat työpajat, joissa päästiin syvälle ytimeen ja meitä haastettiin tavoittelemaan uusia näkökulmia – kuitenkin koko ajan rinnalla sparraten. 
 
Uskon, että panostus laajaan alkukartoitukseen ja syvällinen perehtyminen Riverian tarpeisiin sekä asiakaspersooniin auttoi rakentamaan verkkosivuista juuri meitä parhaalla mahdollisella tavalla palvelevan kokonaisuuden. 

Paula Hulkkonen, projektipäällikkö, Riveria 

Kumppanisi liiketoiminnan kehittämiseen

Autamme teitä kehittämään liiketoimintaanne, palveluitanne ja markkinointiviestintäänne kokonaisvaltaisesti. Palvelumuotoilun avulla tehty pohjatyö tukee kaikkia tarjoamiamme liiketoiminnan kehittämisen osa-alueita. 

 • AI-valmiuksien kartoittaminen ja AI-strategia (linkki) 
 • Tiedolla johtamisen ratkaisut (linkki) 
 • Palvelunhallinnan ratkaisut (linkki) 
 • Digitaalisen asioinnin ratkaisut (linkki) 
 • Markkinointi ja viestintä (linkki) 
 • Liiketoimintamuotoilu (linkki) 
 • Toiminnanohjaukset ratkaisut (linkki) 

Virnexissä palvelumuotoilu toimii pohjana onnistuneelle käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelulle. 

Neljä henkilöä istuu kokoushuoneessa pöydän ääressä

Tutustu asiakastarinoihimme

riveria.fi -verkkosivun etusivun näkymä kannettavalla tietokoneella

Uusi riveria.fi tarjoaa käyttäjälähtöisen verkkopalvelu­kokemuksen

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian uusi verkkosivusto julkaistiin keväällä 2023. Uudistuksen tavoitteena oli asiakaslähtöiset, saavutettavat sekä käyttäjäystävälliset sivut, huomioiden pääkohderyhmien hyvinkin erilaiset käyttötarpeet.

Lue lisää

Pajulahden verkkosivu-uudistus – palvelumuotoilun avulla kohti parempaa asiakaskokemusta

Palvelumuotoilun keinot käyttöön  Koska uudistuksen ytimessä oli toiveena parempi asiakaskokemus, projekti aloitettiin laajalla asiakastutkimuksella, kilpailija-analyysilla ja Pajulahden henkilöstöä osallistavalla työpajasarjalla. Ennen työpajoja tehtiin asiakaskysely tunnistetuille sidosryhmille, jotta saatiin kattava käsitys siitä, mikä koettiin haasteeksi nykyisessä sivustossa.   Löydökset  Yksi taklattavista haasteista Pajulahden entisessä sivustossa oli sen siilomaisuus. Työpajoissa luotiin yhdessä Pajulahden henkilöstön kanssa verkkosivuston käyttäjäpersoonat ja […]

Lue lisää

Salpausselän kisojen uudet sata sävyä

Loimme Salpausselän kisoille uuden päivitetyn visuaalisen ilmeen – Salppurin sata sävyä – sekä 100 v. juhlalogon ja sen visuaaliset sovellutukset.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Olemme markkinoinnin, myynnin ja viestinnän ammattilaisia. Työskentelemme tiimeissä ja valitsemme sinulle parhaiten sopivan osaamisen ja tekijät. Miten voimme auttaa sinua?

Marika Mesimäki

Marika Mesimäki

CMO ja liiketoimintajohtaja markkinointi

+358 41 454 1861