Virnex
kuvituskuva, jossa teksti Maailma muuttuu kahdella tavalla. Digitalisaatiolla ja kestävillä ratkaisuilla.

Vastuullisuus

Ilmastonmuutos, luonnonvarojen riittävyys, kyberturvallisuuden haasteet, tietojen eettinen käyttö digitalisoituneessa ympäristössä ja ihmisten hyvinvointi eriarvoistuvassa maailmassa ovat haasteita, jotka meidän kaikkien on tunnustettava.

Virnexellä on oma kestävän kehityksen ohjelma, joka ohjaa meidän liiketoimintaamme ja sen kehittämistä entistä vastuullisemmaksi.

Ohjelmamme perustuu neljään eri vastuullisuuden painopisteeseen.

Vastuullisuus

Me Virnexillä haluamme edistää liiketoimintaa, jolla rakennetaan parempaa maailmaa. Maailmaa, joka on tehokkaammin suunniteltu, viisaammin resursoitu ja turvallisempi työntekijöille.  

Vastuullisessa, mitattavassa ja datalähtöisessä liiketoiminnassa syntyy myös vähemmän jätettä ja toiminnan todelliset vaikutukset tunnetaan. Siksi uskomme liiketoiminnassamme teknologiaan, datan hyödyntämiseen ja älykkääseen prosessin hallintaan. 

Vastuullista ajattelua ei voi kuitenkaan ulkoistaa älykkäimmällekään teknologialle. Siksi vastuullisuus Virnexillä tarkoittaa myös sitä, että ihmiset tarjoavat oman asiantuntijuutensa ja näkemyksensä asiakkaittemme käyttöön, ottavat vastuun prosessien johtamisesta, niiden sujuvuudesta sekä halutun lopputuloksen saavuttamisesta.  

Virnexillä vastuun kantaa aina lopulta ihminen. 

Vastuullisuutemme painopisteet

Tehtävämme on tarjota ratkaisuja, palveluja, välineitä ja asiantuntijuutta liiketoiminnan kestävyyden kehittämiseen. Monipuolinen asiantuntijuus teknologiassa ja datan hyödyntämisessä, vastuullisessa liiketoiminnassa, viestinnässä ja markkinoinnissa sekä kestävän kehityksen johtamisessa ovat yritysvastuumme perusta.  

Vastuullisuusohjelmamme on jaettu neljään painopisteeseen, joista kaksi keskittyy suoraan omaan toimintaamme (Yrityskulttuuri ja hiilijalanjälki) ja kaksi siihen, mihin vaikutamme eniten tarjoamiemme palveluiden ja ratkaisujen kautta (kyberturvallisuus ja tarjoamamme palvelut). Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joista edistämme erityisesti kahdeksaa eri YK:n asettamaa tavoitetta. 

Kestävää liiketoimintaa edistävät palvelut ja ratkaisut  

Meidän tehtävämme on auttaa yrityksiä muuttamaan liiketoimintaansa kestävämmäksi.  

Luomme yrityksille vastuullisuusohjelmia, joiden avulla he voivat kehittää toimintansa ja palveluidensa kestävyyttä. Autamme johtoa tekemään vastuullisempia ja datalähtöisempiä päätöksiä.   

Tarjoamme välineet, ratkaisut ja palvelut, joiden avulla toiminnoista saadaan tehokkaampia, kannattavampia ja datalähtöisempiä sekä resursseja voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Autamme yrityksiä myös raportoimaan toiminnastaan sekä parantamaan sen mitattavuutta. Edistämme myös markkinoinnin ja viestinnän vastuullisuutta.  

Yrityskulttuuri

Meille on tärkeää, että ihmiset voivat hyvin ja tuntevat olonsa työssään turvalliseksi. Arvostamme ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, osaamisen kasvua ja henkilöstön monimuotoisuutta. Moninaisuus auttaa meitä myös ymmärtämään laajemmin asiakkaidemme tarpeita. 

Olemme sitoutuneet henkilöstömme henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää.  

Kyberturvallisuus ja eettinen datan käyttö

Yksi suurimmista maailmanlaajuisista uhkista on kyberturvallisuusuhat. Kyberturvallisuus ja tietojen eettinen käyttö ovat osa jokaista toimintaamme. Arvioimme tietoturvariskejä, koulutamme työntekijämme tietoturvaan liittyvissä asioissa ja kehitämme toimintatapoja säännöllisesti, jotta tunnistamme mahdolliset kyberturvallisuusriskit. Käytämme erityisiä teknisiä toteutuksia järjestelmiemme ja verkostojemme sekä niihin tallennettujen tietojen suojaamiseksi.  

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Olemme sitoutuneet kantamaan vastuumme ilmaston kannalta. Vähennämme omia päästöjämme ja laskemme Virnexen hiilijalanjäljen vuodelta 2023. Kun tiedämme hiilijalanjälkemme suuruuden, asetamme päästövähennystavoitteet ja vähennämme päästöjämme. Tehokkaimmat keinot pienentää päästöjä on siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin, energiankäytön vähentäminen ja siirtyminen vähäpäästöisiin ajoneuvoihin työ- ja työmatkoilla. 

Kun olemme pienentäneet hiilijalanjälkeämme, kompensoimme jäljelle jäävät päästöt.