Virnex logo
Mies ja nainen neuvottelutilassa

Fiksumpaa päätöksentekoa

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen on toimintamalli, jossa organisaatio hyödyntää dataa tehokkaasti liiketoiminnassa, tekee päätökset tietoon perustuen ja mittaa tavoitteiden saavuttamista datan avulla.  

Muutos dataohjautuvammaksi organisaatioksi voidaan käynnistää hyvin erilaisissa vaiheissa ja tilanteissa oleville yrityksille. Tiedolla johtamisesta voidaan puhua, kun saatavilla olevaa tietoa käytetään tietoisesti ja tavoitteellisesti liiketoiminnan kehittämiseen.

Tiedolla johtaminen onkin ennen kaikkea ymmärryksen tuottamista, sillä datalla ei ole itseisarvoa vaan sitä pitää hyödyntää tehokkaasti liiketoiminnan tehostamiseksi ja kehittämiseksi. Tässä moni yritys tarvitsee apua.   

Mistä lähdetään liikkeelle? 

Tieto-ohjautuvuuden kehittäminen voidaan käynnistää hyvin erilaisista lähtötilanteista. Jos tiedolla johtamisen tilanteenne vaatii selkiyttämistä, nykytilanteen kartoituksemme auttaa vahvuuksien sekä kehitystarpeiden tunnistamisessa. 

Tiedolla johtaminen ei ala teknologioista vaan liiketoimintastrategiasta. Autamme teitä määrittelemään tiedolla johtamisen vision ja strategian liiketoimintastrategianne pohjalta. Tuemme teitä tiedolla johtamisen strategian täytäntöönpanossa ja autamme kehittämisen tiekartan sekä tehokkaiden toimintamallien määrittelyssä. Tiedolla johtamisen Advisorimme auttavat tieto-ohjautuvuuden jatkuvassa kehittämisessä. Koulutuksemme kehittävät organisaationne datataitoja sekä tieto-ohjautuvaa kulttuuria. 

Muutos dataohjautuvampaan organisaatioon kannattaa tehdä hallitusti ja systemaattisesti. Johdon tuki on aina muutoksen perusedellytys. Tuemme johtoanne muutoksessa sekä autamme luomaan toimivaa dialogia liiketoiminnan ja teknologian välille. Valmennamme johtoanne sekä autamme tunnistamaan tiedolla johtamisen mahdollisuudet.

Asiakkaidemme tyypillisiä haasteita

 • Kokonaiskuva organisaation tietopääomasta puuttuu 
 • Data on hankalasti saatavissa 
 • Datan hyödyntämisen tavoitteet ja käyttökohteet eivät ole selkeitä 
 • Datan laadussa on haasteita 
 • Datan hyödyntämisen kokonaisuus on osin vanhentunut 
 • Kehitystarpeita on, mutta pidemmän tähtäimen näkemys puuttuu 
 • Kehittäminen on siiloutunutta 
 • Kehitystyön linkittäminen strategiaan puuttuu 
 • Dataan liittyvät toimintamallit ja roolit eivät ole selkeitä 
 • Dataosaaminen on puutteellista 
Mies osoittaa fläppitaulua

Me Virnexissä autamme yrityksiä kaikissa tilanteissa ja tarpeissa, kun yritysjohto kaipaa lisää tietoa, tukea tai ymmärrystä liiketoiminnan fiksuun ja kustannustehokkaaseen kehittämiseen.   

Nainen istuu kahden näytön ääressä.

Autamme organisaatiotanne  

 •  Määrittelemään tiedolla johtamisen strategian liiketoimintastrategian pohjalta  
 • Tunnistamaan ja priorisoimaan tiedolla johtamisen kehityskohteet  
 • Luomaan toimivan tiedolla johtamisen mallin ja prosessit  
 • Kehittämään tieto-ohjautuvuutta sekä datataitoja systemaattisesti  
 • Tunnistamaan olennaisen tiedon ja hyödyntämään sitä   
 • Luomaan edellytykset yrityksen eri funktioiden väliselle vuorovaikutukselle   
 • Ymmärtämään dataa ja kysymään siltä oikeita kysymyksiä  
 • Tekemään tarvittaessa fiksuja järjestelmähankintoja ja -integraatioita  
 •  Varmistamaan, että resurssit käytetään tehokkaasti ja oikeisiin asioihin.   

Muutos dataohjautuvampaan organisaatioon tähtää aina asioiden tekemiseen fiksummin. Siksi myös tämä muutosprosessi kannattaa toteuttaa hallitusti ja systemaattisesti kokeneiden ammattilaisten avulla.   

Me Virnexin asiantuntijat toimimme organisaatiosi oppaina matkalla tiedolla johtamiseen ja muutoksen toteuttamiseen käytännössä niin, että organisaatiosi oppii kehittymään itse ja omaksumaan jatkuvan oppimisen sekä kehittymisen toimintatavat. Työmenetelmiämme ovat työpajat, haastattelut, koulutukset ja valmennukset. 

Lisää tehoa liiketoimintaan

Mitä kannattaa tehdä, jos haluaa liiketoiminnastaan kestävää, kannattavaa ja kustannustehokasta epävarmassa markkinatilanteessa?

kuvituskuva, jossa teksti Maailma muuttuu kahdella tavalla. Digitalisaatiolla ja kestävillä ratkaisuilla.

Kiinnostuitko?

Sovitaan tapaaminen ja mietitään yhdessä, miten voimme auttaa teitä kohti tehokkaampaa, kannattavampaa, kiinnostavampaa ja datalähtöisempää liiketoimintaa.

Ota yhteyttä