Virnex

Liiketoiminnan strateginen suunnittelu ja

Liiketoiminta­­­muotoilu

Tulevaisuuden liiketoiminta on kytketty kestävän kehityksen edistämiseen. Yritykset, jotka voivat tarjota siihen ratkaisuja, pysyvät mukana kilpailussa. Vastuullinen toiminta ja sen edistäminen alkaa monilla aloilla olla jo markkinoilla pysymisen edellytys – ei vain kilpailuetu. Siksi kestävän kehityksen tavoitteet kannattaa kytkeä osaksi liiketoiminnan strategiaa.

Kestävä strategia -palvelussa tarkastellaan yrityksen strategiaa ja koko arvoketjua vastuullisuuden näkökulmasta. Mikä on yhtiön rooli kestävän kehityksen murroksessa? Miten yritys ja sen toiminta on osa ratkaisua eikä ongelmaa? Mikä on se yhteinen päämäärä, joka motivoi henkilöstöä, sidosryhmiä ja asiakkaita?

Hyödyt liiketoimintaan

 1. Kilpailukykyä ja -etua
  Yrityksiin kohdistuvat kestävyysvaatimukset valuvat ylhäältä alaspäin. Yhä useampi yritys joutuu ennemmin tai myöhemmin osoittamaan omat kestävää kehitystä edistäneet toimensa ja suunnitelmansa sekä raportoimaan toiminnastaan pysyäkseen mukana hankintaketjussa. 

  Vastuullinen strategia on paitsi kilpailukyvyn ehto, myös mahdollisuus kilpailuedun rakentamiseen: kaikkien yhteiseen ongelmaan ratkaisuja etsivä yritys on kiinnostava kumppani monelle. Kestävän kehityksen ratkaisujen etsiminen tarjoaa monille yrityksille myös uudenlaisen liiketoiminnan ja uudenlaisten kumppanuuksien mahdollisuuksia. 

 2. Parempi hinta
  Yritys, joka ymmärtää tehtävänsä kestävän kehityksen edistämisessä ja osaa selkeästi kertoa siitä, motivoi asiakkaita, henkilöstöä ja sijoittajia sitoutumaan yhtiön tavoitteisiin.  

 3. Minimoi riskejä
  Kestävät ratkaisut ovat usein tehokkaampia, kannattavampia ja mitattavampia. Resurssitehokkuus tarkoittaa vähemmän hukkaa ja korkeampaa hyödyntämisastetta. Myös moni kuluttaja ja ostopäättäjä on kiinnostunut tuotteen vastuullisuudesta. Vastuullisuus voi olla ostopäätöksen edellytys tai syy maksaa enemmän tuotteesta. 

Kestävän kehityksen viitekehys

Kestävä strategia -palvelussa liiketoiminnan keskeisiä valintoja tarkastellaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmasta. Miten yritys huomio markkinassa olevan murroksen ja kääntää sen itselleen mahdollisuudeksi?

Strategian muotoilun prosessi

Työskentelyssä hyödynnetään osallistavan suunnittelun työkaluja ja menetelmiä, joissa yrityksen johto ja henkilöstö osallistetaan aktiivisesti työskentelyyn.

 1. Markkinan odotukset ja megatrendit 
  Työskentely aloitetaan ymmärtämällä markkinaan ja meihin kohdistuvia paineita. Mitä ne ovat ja miten ne vaikuttavat ostokäyttäytymiseen? 

 2. Tarkastellaan ja muotoillaan yhtiön strategia 
  Edellä kuvattujen vaiheiden jälkeen tarkastellaan yhtiön strategia. Mikä on yhtiön tavoite ja visio, jonka eteen olemme valmiita ponnistelemaan? Miten yritys sinne pääsee, miksi ja miten? Miten vastuullisuus sidotaan osaksi strategiaa?  

Kestävän strategian palvelu sisältää

 • Analyysit, kuten kilpailija-, sidosryhmäanalyysi ja markkinoiden kestävän kehityksen murroksen tunnistaminen 
 • Strategiatyöpajat johtoryhmälle, avainhenkilöille ja koko henkilöstölle 
 • Koulutukset: Vastuullisuusmuotoilu strategiatyössä, strategiatyö osana vastuullisuusraportointia 
 • Vastuullisuuskulttuurin ja johtamisen kehittäminen 
 • Johdon tuki ja valmennukset 
 • Graafinen suunnittelu: strategiamateriaalit, strategiakuva, valokuvaus 

Lisää tehoa liiketoimintaan

Mitä kannattaa tehdä, jos haluaa liiketoiminnastaan kestävää, kannattavaa ja kustannustehokasta epävarmassa markkinatilanteessa?

kuvituskuva, jossa teksti Maailma muuttuu kahdella tavalla. Digitalisaatiolla ja kestävillä ratkaisuilla.

Ota yhteyttä

Mikäli haluat kehittää oman yrityksesi vastuullisuutta, tuotteita ja liiketoimintaa vastaamaan paremmin sinulle tärkeiden sidosryhmien odotuksia, ota yhteyttä.

Joona Kallinen

Joona Kallinen

Liiketoimintajohtaja vastuullisuus

+358 50 350 3010