Virnex Group logo

UX/UI

Verkkopalvelun asiakaskokemus huipulle

Moderni, tavoitettaan hyvin toteuttava verkkopalvelu on yhdistelmä organisaation strategiaa ja liiketoiminnan tavoitteita tukevaa kohderyhmämäärittelyä ja ymmärrystä heidän tarpeistaan. Lisäksi tarvitaan hyvä sisältöstrategia ja kohderyhmää puhuttelevat sisällöt ja kuvat, huolellinen käyttöliittymäsuunnittelu ja ammattimainen tekninen toteutus.

Verkkosivuston sisältöjen suunnitteluvaiheessa tulisi huomioida sen löydettävyys hakukoneissa ja luoda sivustolle halutut konversiopisteet jatkuvaa mittarointia ja kehittämistä varten. Me Virnexillä tarjoamme palveluna tämän kaiken toteuttamisen.

Verkkopalveluiden UX/UI suunnittelu

Verkkopalveluiden UX/UI, eli käyttöliittymän ja käyttäjäkokemuksen suunnittelu, on tärkeä osa digitaalisten palveluiden kehitystä. 

UX (käyttäjäkokemus) keskittyy siihen, miten käyttäjä on vuorovaikutuksessa verkkopalvelun kanssa ja miten palvelun käyttäjäpolut tukevat käyttäjää pääsemään tavoitteeseensa. UX-suunnittelu pyrkii tekemään palvelusta helppokäyttöisen, intuitiivisen ja miellyttävän käyttää. 

UI (käyttöliittymä) viittaa siihen, miten verkkosivusto tai sovellus on visuaalisesti muotoiltu ja miten käyttäjä vuorovaikuttaa sen kanssa. UI-suunnittelu tuo konkretiaan UX-vaiheessa tehdyn suunnitelman ja luo visuaaliset elementit, jotka tukevat käyttökokemusta. 

Henkilö kirjoittaa seinällä olevalle post-it-lapulle.
Henkilö työskentelee tietokoneella.

UX/UI-suunnittelu pyrkii luomaan verkkopalveluista houkuttelevia, helppokäyttöisiä ja tehokkaita. Hyvin suunniteltu käyttöliittymä voi lisätä käyttäjien sitoutumista, parantaa konversiota ja vähentää välitöntä poistumista sivustolta. Se on olennainen osa onnistunutta verkkopalveluiden kehitystä, kun halutaan tarjota käyttäjille positiivinen ja mieleenpainuva kokemus. 

UX-suunnittelun aikana määriteltyjen käyttäjäpolkujen avulla verkkopalvelusta saadaan tavoitteita tukeva ja mitattava. Sisällöillä tuetaan suunniteltuja käyttäjäpolkuja ja käyttäjäpolut toimivat myös konversiostrategian pohjana. 

Verkkopalvelujen sisällöntuotanto  

Verkkopalveluiden sisältö muodostuu monista eri elementeistä, jotka yhdessä tarjoavat käyttäjille arvoa ja tietoa. Verkkopalveluiden muotoiluvaiheessa osallistetaan usein sen tulevia käyttäjiä ja tässä vaiheessa olisi hyvä ottaa mukaan jo verkkopalvelun sisältöjen tuottajat. Verkkosivuston uudistamisen yhteydessä tarvitaan kohderyhmää puhuttelevaa sisältöä, valokuvia, grafiikkaa ja videoita. Jos organisaatiossanne ei ole tämän alan asiantuntijoita, meiltä löytyy osaajia kaikille vaadittaville osa-alueille. Tarvittaessa saat siis koko sivuston tuotannon palveluna.  

Henkilö osoittaa kannettavan tietokoneen näyttöä.

Konversiostrategia ja konversiopisteet 

Käyttöliittymää suunniteltaessa on hyvä huomioida, mikä on verkkopalvelun lopullinen tavoite ja mitä sillä halutaan saada aikaiseksi. Verkkosivujen konversiostrategia on suunnitelma tai toimenpidesarja, jonka tavoitteena on muuntaa verkkosivujen kävijöitä toivottuihin toimintoihin tai tavoitteisiin, kuten ostoksiin, tilauksiin, yhteydenottoihin tai uutiskirjeen tilauksiin. Konversiostrategia pyrkii parantamaan verkkosivujen kävijöiden muuttamista potentiaalisista asiakkaista tosiasiallisiksi asiakkaiksi tai liidiksi (eli potentiaalisiksi myyntikontakteiksi). 

Paras mahdollinen lopputulos verkkosivustosta saadaan, kun konversiostrategia suunnitellaan yhdessä käyttöliittymän asiakaspolkujen kanssa. 

Verkkosivustolle luodaan prosessin aikana selkeät, tehokkaat ja houkuttelevat CTA:t (Call-to-Action). Näihin voi kuulua painikkeita, linkkejä tai lomakkeita, jotka ohjaavat kävijöitä toivottuihin toimintoihin. CTA-suunnittelun lisäksi tarvitaan hyvää sisältöä, joka on keskeinen osa konversiostrategiaa. Se voi sisältää informatiivisia artikkeleita, tuotetietoja, asiakasarvosteluja ja muita sisältömuotoja, jotka auttavat vakuuttamaan kävijät toimimaan.  

Tarjoamme teille kokonaisvaltaisen suunnitteluprosessin, jossa huomioidaan verkkosivuston kaikki vaiheet konversioista sisältöihin sekä jatkuvan mittaroinnin ja kehittämisen palveluita, joiden avulla verkkosivustosta ja markkinoinnista saa irti parhaan mahdollisen tuloksen. 

Neljä henkilöä istumassa kokouspöydän ääressä kannettavat tietokoneet edessään
Kaksi naista esittelee seinällä olevia post-it-lappuja kahdelle pöydän ääressä istuvalle henkilölle.

Kumppanisi liiketoiminnan kehittämiseen 

Autamme teitä kehittämään liiketoimintaanne, palveluitanne ja viestintäänne kokonaisvaltaisesti. UX/UI-suunnittelun avulla keskitytään suunnittelemaan verkkopalveluista asiakaslähtöisiä. Meiltä saat myös kokonaisvaltaisia palvelumuotoilu ja fasilitointipalveluita, jotka auttavat kehittämään liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. 

Ota yhteyttä

Olemme markkinoinnin, myynnin ja viestinnän ammattilaisia. Työskentelemme tiimeissä ja valitsemme sinulle parhaiten sopivan osaamisen ja tekijät. Miten voimme auttaa sinua?

Marika Mesimäki

Marika Mesimäki

CMO ja liiketoimintajohtaja markkinointi

+358 41 454 1861