Virnex Group logo

Liiketoiminta­muotoilu

Liiketoiminnan strategisen muotoilun prosessissa tarkastellaan yrityksen strategiaa ja koko arvoketjua liiketoiminnallisiin tavoitteisiin peilaten.

Mikä on se yhteinen päämäärä, joka motivoi henkilöstöä, sidosryhmiä ja asiakkaita?

Hyödyt liiketoimintaan

Kilpailukykyä ja -etua 

Yrityksiin kohdistuu yhä enemmän vaatimuksia eri sidosryhmiltä. Ollakseen kilpailukykyinen yrityksen tulee olla selvillä niin nykytilastaan kuin tulevaisuusnäkymistä. 

Harkittu strategia on paitsi kilpailukyvyn ehto, myös mahdollisuus kilpailuedun rakentamiseen. 

Parempi hinta 

Yritys, jolla on selkeä strategia ja osaa selkeästi kertoa siitä, motivoi asiakkaita, henkilöstöä ja sijoittajia sitoutumaan yhtiön tavoitteisiin.   

Minimoi riskejä 

Kestävät ratkaisut ovat usein tehokkaampia, kannattavampia ja mitattavampia. Resurssitehokkuus tarkoittaa vähemmän hukkaa ja korkeampaa hyödyntämisastetta. 

Strategian muotoilun prosessi 

Työskentelyssä hyödynnetään osallistavan suunnittelun työkaluja ja menetelmiä, joissa yrityksen johto ja henkilöstö osallistetaan aktiivisesti työskentelyyn. 

 1. Markkinan odotukset ja megatrendit  
  Työskentely aloitetaan ymmärtämällä markkinaan ja meihin kohdistuvia paineita. Mitä ne ovat ja miten ne vaikuttavat ostokäyttäytymiseen?  
 1. Tarkastellaan ja muotoillaan yhtiön strategia  
  Edellä kuvattujen vaiheiden jälkeen tarkastellaan yhtiön strategia. Mikä on yhtiön tavoite ja visio, jonka eteen olemme valmiita ponnistelemaan? Miten yritys sinne pääsee, miksi ja miten?  
Nainen kiinnittää seinälle post-it-lappua.
Mies istuu neuvotteluhuoneessa, pöydällä on kannettavia tietokoneita, hedelmäkulho ja post-it-lappuja.

Strategian muotoilu sisältää 

 • Analyysit, kuten kilpailija-, sidosryhmäanalyysi ja markkinoiden kehityksen murroksen tunnistaminen  
 • Strategiatyöpajat johtoryhmälle, avainhenkilöille ja koko henkilöstölle  
 • Johtamisen kehittäminen  
 • Johdon tuki ja valmennukset  
 • Strategian kiteyttäminen 
 • Graafinen suunnittelu: strategiamateriaalit, strategiakuva, valokuvaus 

Markkinointistrategia 

Merkityksellinen markkinointi on kestävää ja tukee yrityksen liiketoiminnan tavoitteita ja se rakennetaan tukemaan yrityksen strategian toteutumista. Markkinointi- ja viestintästrategian ja brändin luominen toimivat perustuksina tulokselliselle ja kohderyhmää puhuttelevalle markkinoinnille. 

Nainen kirjoittaa post-it-lapulle.

Strategisen suunnittelun vaiheet 

Markkinoinnin ja viestinnän strateginen suunnittelu on olennainen prosessi, jonka avulla yritys tai organisaatio määrittelee tavoitteensa ja suunnan markkinointi- ja viestintätoimenpiteilleen. Ennen kuin aloitamme tuottamaan asiakkaillemme markkinointia palveluna, teemme ensin perusteellisen markkinointisuunnitelman, joka sisältää seuraavat keskeiset elementit. Tarjoamme suunnittelupalvelua myös esimerkiksi verkkosivuston päivittämisen yhteydessä. 

 • Tavoitteiden asettaminen: Strategisen suunnittelun ensimmäinen vaihe on selkeiden ja mitattavissa olevien tavoitteiden asettaminen. Näitä voivat olla esimerkiksi myynnin kasvattaminen, uusien asiakkaiden hankinta tai brändin tunnettuuden lisääminen. 
 • Kohderyhmän määrittely: On tärkeää ymmärtää, ketkä ovat yrityksen tai organisaation tärkeimmät kohderyhmät. Kohderyhmän tunteminen auttaa räätälöimään markkinointiviestinnän heidän tarpeisiinsa ja kiinnostuksenkohteisiinsa sopivaksi. 
 • Brändin ja viestin määrittely: Strateginen suunnittelu sisältää brändin arvojen ja viestin määrittämisen. Brändin tulee heijastaa yrityksen persoonallisuutta ja lupauksia asiakkaille, kun taas viestin on oltava yhdenmukainen ja selkeä kaikissa kanavissa. 
 • Kanavien valinta: Strategisessa suunnittelussa päätetään, mitä viestintäkanavia käytetään kohderyhmän tavoittamiseen. Näihin voi kuulua digitaaliset kanavat, kuten verkkosivut, sosiaalinen media ja sähköpostimarkkinointi, sekä perinteiset kanavat, kuten printtimainonta ja tapahtumat. 
 • Aikataulutus ja budjetointi: Suunnitelmassa määritellään myös toteutusaikataulu sekä budjetti markkinointi- ja viestintätoimenpiteille. Tämä auttaa varmistamaan, että resurssit kohdennetaan oikein ja tavoitteet saavutetaan tehokkaasti. 

Ota yhteyttä

Olemme markkinoinnin, myynnin ja viestinnän ammattilaisia. Työskentelemme tiimeissä ja valitsemme sinulle parhaiten sopivan osaamisen ja tekijät. Miten voimme auttaa sinua?

Marika Mesimäki

Marika Mesimäki

CMO ja liiketoimintajohtaja markkinointi

+358 41 454 1861