Virnex logo
Kuvituskuva anonyymi ilmoituskanava

Kestävä ja tuloksellinen

Markkinointi ja viestintä

Meillä työskentelee useita markkinoinnin asiantuntijoita, joiden tehtävänä on auttaa yritystänne tekemään tuloksellisista ja liiketoimintaa tukevaa markkinointia kestävästi. Tarjoamme markkinointipalveluita joko projektiluontoisesti tai kuukausittaisena palveluna – Marketing as a Service. Käytännössä toimimme ulkoistettuna markkinointiosastonasi. Toimimme vastuullisesti ja teemme asiakkaan näkökulmasta vastuullisia valintoja myös markkinoinnissa.  

Marketing as a Service

Tarjoamme palveluna systemaattista kasvumarkkinointia, joka muodostuu strategisesta asiakasta ja sidosryhmiä osallistavasta suunnittelusta, sisältömarkkinoinnista ja digitaalisesta mainonnasta sekä tehtyjen toimenpiteiden jatkuvasta mittaamisesta ja analysoinnista ja yhdistämisestä liiketoiminnan ja myynnin tarpeisiin ja tavoitteisiin. 

Tämän päivän markkinointi on monimuotoista ja vaatii paljon monialaista erityisosaamista. 

Markkinoinnissa käytettävät työkalut ovat teknistyneet ja alalla käytettävät metodit muuttuvat jatkuvasti. Käytännössä tehtävää ja työtä on niin paljon, että harva yksittäinen henkilö pystyy sen yksinään hoitamaan.  

Pystymme tarjoamaan lisäkäsiä tämän ongelman ratkaisemiseksi. Meillä on useita eri osa-alueisiin erikoistuneita henkilöitä, jotka tiiminä pystyvät tuottamaan teille lisäkäsiä niin suunnitteluun kuin arkiseen tekemiseen. 

Olemme ketterä ja aikaansaava yhteistyökumppani ja saamme paljon kiitosta nopeasta reagoinnista ja toteuttamistamme ratkaisuista.


 

Ulkoistettu markkinointipalvelu on tehnyt markkinoinnistamme määrätietoista ja suunnitelmallista, jotta voimme tuoda omaa osaamistamme paremmin asiakkaidemme ja uusien kohderyhmien tietoon.

Heikki Erkamo, toimitusjohtaja, ER-Pahvityö

Projektiluontoiset markkinoinnin palvelut 

Joskus eivät vain omat kädet riitä. Tarjoamme markkinoinnin osaajiamme myös lyhytaikaisiin projektiluontoisiin tehtäviin. Usein esimerkiksi verkkopalvelun uudistaminen vaatii joko uuden visuaalisen ilmeen suunnittelua tai puhuttelevia sisältöjä.

Projektiluontoinen tarve voi tulla esiin myös esimerkiksi messuosallistumisen tai tapahtuman järjestämisen muodossa. Messuosaston visuaalinen suunnittelu, konseptin ideointi, tarvittavien muiden materiaalien suunnittelu ja tuottaminen, viestintä ja kaikki muu aikaa ja resursseja vievä työ on mahdollista ulkoistaa. Tiimillämme on erityisosaamista tapahtumien järjestämisestä ja niiden markkinoinnista. 

Tapamme toimia

 1. Liiketoimintasi ymmärtäminen
  Aloitamme syväsukelluksella liiketoimintasi ytimeen ja sille asetettuihin strategisiin tavoitteisiin. 
 2.  Markkinointistrategian luominen
  Analysoimme, kiteytämme ja teemme strategiatyön. Mietimme, miten saamme markkinoinnin toimet parhaiten tukemaan liiketoiminnallesi asetettuja tavoitteita ja mitkä toimet tuottavat rahoillesi parhaan vastineen. 
 3. Markkinointitoimenpiteiden toteutus
  Toteutamme sovitut markkinointitoimet kuukausipalveluna tai projektina. Sinua palvelee osaava projektipäällikkö ja etsimme tekijäyhteisöstämme käyttöösi parhaan osaamisen ja tekijät. 
 4. Onnistumisen mittaaminen
  Sovimme yhdessä mittarit joilla onnistumistamme mitataan. Toimitamme käyttöösi kuukausiraportin markkinointitoimiemme tehokkuudesta ja analysoimme, miten tekemistämme voidaan jatkuvasti kehittää. 

Tarjoamamme hyödyt 

Osaaminen palvelumuotoilun menetelmistä – meillä on poikkeuksellisen paljon muotoiluosaamista organisaatiossamme ja hyödynnämme osallistavan muotoilun prosesseja kaikessa tekemisessämme.  

Kestävät brändit – vastuullisuus on osa identiteettiämme. Pystymme hyödyntämään kestävän brändin muotoiluosaamistamme ja vastuullisuuden sekä saavutettavuuden periaatteita kaikessa tekemisessämme. 

Laaja eri toimialojen kokemus– meillä on laaja toimiala osaaminen muun muassa teollisuudesta, b2b-asiantuntijapalveluista, ICT-alasta, ravintola-, matkailu- ja tapahtumateollisuudesta sekä kiinteistöalasta. 

Digitaalinen osaaminen – tämän päivän brändit suunnitellaan digitaalista maailmaa varten. 

Lisää tehoa liiketoimintaan

Mitä kannattaa tehdä, jos haluaa liiketoiminnastaan kestävää, kannattavaa ja kustannustehokasta epävarmassa markkinatilanteessa?

kuvituskuva, jossa teksti Maailma muuttuu kahdella tavalla. Digitalisaatiolla ja kestävillä ratkaisuilla.

Ota yhteyttä

Olemme markkinoinnin, myynnin ja viestinnän ammattilaisia. Työskentelemme tiimeissä ja valitsemme sinulle parhaiten sopivan osaamisen ja tekijät. Miten voimme auttaa sinua?

Marika Mesimäki

Marika Mesimäki

CMO ja liiketoimintajohtaja markkinointi

+358 41 454 1861