Virnex

Ideasta konseptiksi

Tuotteistaminen ja kaupallistaminen

Markkina odottaa yrityksiltä tuotteita ja palveluita, joilla ratkaistaan kestävän kehityksen
haasteitaja edistetään vihreää siirtymää. Tarjoamalla asiakkaille mahdollisuuden
tehdä kestäviä valintoja ja edistää vihreää siirtymää omilla ostovalinnoillaan, palvelee parhaiten sekä asiakkaitaan että yhteistä etua. 
Kestävän näkökulman huomioiminen on siis yhä useammin myös osa asiakaslähtöistä ajattelua. 

Hyödyt liiketoiminnalle

  1.  Asiakkaan odotuksiin vastaaminen 
    Vastuullisten tuotteiden ja palvelujen kuluttamisen kautta myös asiakkaasta tulee vastuullisempi. Siksi asiakkaat odottavat vastuullisesti tuotettuja tuotteita ja arvostavat sitä, että he voivat kokea tekevänsä hyviä valintoja. 
  2. Kestävien tuotteiden kysyntä kasvaa 
    Yritysten tuotteet ja palvelut ovat ratkaisevassa asemassa mm. ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Kysyntä vihreää siirtymää tukevia tuotteita kohtaan kasvaa koko ajan.  
  3. Sidosryhmät edellyttävät vastuullisuutta 
    Yhä useampi yritys on määritellyt omat kestävän kehityksen tavoitteensa ja edellyttää samaa myös yhteistyökumppaneiltaan. Tuotteet, joiden suunnittelussa on huomioitu niiden kyky vastata kestävyysvaatimuksiin, ovat vahvoilla hankintaketjuissa. 

Kestävän tuotteen muotoilu

Tuotteen muotoilussa hyödynnetään muotoiluajattelun (Design Thinking) mallia, jossa liiketoiminnan tuottama arvo on suunnittelun keskiössä. Tähän yhdistetään liiketoiminnan/tuotteen/palvelun vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja talouteen. Näin saavutetaan ymmärrys, millainen tuote on asiakkaalle arvokkain, mutta myös vastuullisuuden näkökulmasta kestävin. 

Tuotteen muotoilu lähtee asiakkaan tarpeesta

Menestyvän tuotteen tai palvelun muotoilu lähtee asiakkaan tarpeista ja ongelmasta. Tuote, joka vastaa asiakkaan odotuksia (tai ylittää ne) ja ratkaisee ongelman, on muotoiltu hyvin. Kun tämän lisäksi huomioidaan myös tarkastelu tuotteen vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja talouteen, voidaan luodaan tuote, joka luo mahdollisimman positiivista arvoa koko arvoketjuun ja yhteiskuntaan.  

Ota yhteyttä

Mikäli haluat kehittää oman yrityksesi vastuullisuutta, tuotteita ja liiketoimintaa vastaamaan paremmin sinulle tärkeiden sidosryhmien odotuksia, ota yhteyttä.

Joona Kallinen

Joona Kallinen

Liiketoimintajohtaja vastuullisuus

+358 50 350 3010