Virnex

Asiantuntija­palvelut

Virnex tarjoaa tarvitsemasi asiantuntijat, toimintatavat ja teknologiat onnistuneen digitalisaation varmistamiseksi kustannustehokkaasti.  Tiimimme koostuu monipuolisesti digitalisoinnin, markkinoinnin, myynnin ja viestinnän ammattilaisista. Työskentelemme tiimeissä ja valitsemme sinulle parhaiten sopivan osaamisen ja tekijät.

Juuri nyt!
Tervetuloa mukaan rakentamaan yrityksenne kestävää menestystä!

Vastuullinen liiketoiminta -koulutus on helposti nieltävä päivän mittainen tehokuuri kestävän liiketoiminnan perusteisiin, käytäntöihin, ideoihin ja hyötyihin. Pidämme katseen tiukasti konkretiassa, jotta päivästä jää aidosti kotiin vietävää.

Valmennuspäivä vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen 14.11.2023
klo 9–15 Askotalossa, Lahdessa

Markkinoinnin ja viestinnän strategiapalvelut

Merkityksellinen markkinointi on kestävää ja tukee yrityksen liiketoiminnan tavoitteita ja se rakennetaan tukemaan yrityksen strategian toteutumista. Markkinointi- ja viestintästrategian ja brändin luominen toimivat perustuksina tulokselliselle ja kohderyhmää puhuttelevalle markkinoinnille.

Kuva tietokoneesta

Kestävä ja tuloksellinen markkinointi ja viestintä

Meillä työskentelee useita markkinoinnin asiantuntijoita, joiden tehtävänä on auttaa yritystänne tekemään tuloksellisista ja liiketoimintaa tukevaa markkinointia kestävästi. Tarjoamme markkinointipalveluita joko projektiluontoisesti tai kuukausittaisena palveluna – Marketing as a Service. Käytännössä toimimme ulkoistettuna markkinointiosastonasi. Toimimme vastuullisesti ja teemme asiakkaan näkökulmasta vastuullisia valintoja myös markkinoinnissa. 

Palvelumuotoilu ja fasilitointi

Palvelumuotoilu auttaa yhdistämään liiketoiminta- ja asiakasymmärryksen. Näin voidaan suunnitella liiketoiminnan tavoitteita tukevia palveluita ja ratkaisuja sekä haluttuja kohderyhmiä puhuttelevaa viestintää. Palvelumuotoilun keinoin kehitykseen osallistetaan yrityksen sisäiset ja ulkoiset toimijat sekä yrityksen asiakkaat.

UX/UI ja sisällöt

Moderni, tavoitettaan hyvin toteuttava verkkopalvelu on yhdistelmä organisaation strategiaa ja liiketoiminnan tavoitteita tukevaa kohderyhmämäärittelyä ja ymmärrystä heidän tarpeistaan. Lisäksi tarvitaan hyvä sisältöstrategia ja kohderyhmää puhuttelevat sisällöt ja kuvat, huolellinen käyttöliittymäsuunnittelu ja ammattimainen tekninen toteutus.

Verkkosivuston sisältöjen suunnitteluvaiheessa tulisi huomioida sen löydettävyys hakukoneissa ja luoda sivustolle halutut konversiopisteet jatkuvaa mittarointia ja kehittämistä varten. Me Virnexillä tarjoamme palveluna tämän kaiken toteuttamisen.

IT-hankejohtaminen

Onnistunut IT-projekti vaatii laadukasta johtamista ja oikeat työkalut. Virnex on oikea kumppani jokaiselle organisaatiolle, joka haluaa hallita IT-projektejaan ja digitaalista muutosta tehokkaammin sekä varmistaa, että liiketoiminnan tavoitteet täyttyvät. 

Kuva ihmisistä tekemässä tietokoneilla töitä

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johdettu organisaatio hyödyntää liiketoiminnassaan tehokkaasti dataa. Muutos dataohjautuvampaan organisaatioon kannattaa toteuttaa hallitusti ja systemaattisesti kokeneiden ammattilaisten avulla.  

Me Virnexissä autamme yrityksiä kaikissa tilanteissa ja tarpeissa, joissa yritysjohto kaipaa lisää tietoa, tukea tai ymmärrystä liiketoiminnan fiksuun ja kustannustehokkaaseen kehittämiseen.  

Tietoturvakonsultointi- ja -auditointipalvelut

Virnexin asiantuntijat tarjoavat yrityksille ja organisaatioille neuvoja ja ohjeita tietoturvan parantamiseksi. Tietoturvakonsulttimme voivat auttaa tunnistamaan tietoturva-aukkoja ja haavoittuvuuksia yrityksen tietojärjestelmissä, tietokannoissa, verkossa ja muissa tietoteknisissä järjestelmissä.

Liiketoimintamuotoilu ja
-strategiat

Tulevaisuuden liiketoiminta on kytketty kestävän kehityksen edistämiseen. Yritykset, jotka voivat tarjota siihen ratkaisuja, pysyvät mukana kilpailussa. Vastuullinen toiminta ja sen edistäminen alkaa monilla aloilla olla jo markkinoilla pysymisen edellytys – ei vain kilpailuetu. Siksi kestävän kehityksen tavoitteet kannattaa kytkeä osaksi liiketoiminnan strategiaa.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys liiketoiminnassa

Asiakkaat, omistajat ja muut yrityksen merkittävät sidosryhmät odottavat, että yritys toimii vastuullisesti ja kehittää toimintaansa vastaamaan kansainvälisiä kestävän kehityksen tavoitteita. Ilman suunnitelmaa vastuullisuusteot jäävät helposti irrallisiksi tai kokonaan tekemättä.

Paras tapa varmistaa positiiviset vaikutukset liiketoimintaan on laatia vastuullisuusohjelma, joka huomioi sidosryhmien odotukset ja pyrkii vastaamaan muuttuneeseen kysyntään mahdollisimman kestävästi.

Tuotteistaminen ja kaupallistaminen

Markkina odottaa yrityksiltä tuotteita ja palveluita, joilla ratkaistaan kestävän kehityksen haasteita ja edistetään vihreää siirtymää. Tarjoamalla asiakkaille mahdollisuuden tehdä kestäviä valintoja ja edistää vihreää siirtymää omilla ostovalinnoillaan, palvelee parhaiten sekä asiakkaitaan että yhteistä etua. 

Kiinnostuitko?

Sovitaan tapaaminen ja mietitään yhdessä, miten voimme auttaa teitä kohti sujuvampia ja tehokkaampia työskentelymalleja sekä kestävämpää liiketoimintaa!

Ota yhteyttä