Virnex logo
Strateginen suunnittelu

Asiantuntija­palvelut

Virnex tarjoaa tarvitsemasi asiantuntijat, toimintatavat ja teknologiat onnistuneen digitalisaation varmistamiseksi kustannustehokkaasti.  Tiimimme koostuu monipuolisesti digitalisoinnin, markkinoinnin, myynnin ja viestinnän ammattilaisista. Työskentelemme tiimeissä ja valitsemme sinulle parhaiten sopivan osaamisen ja tekijät.

Markkinoinnin ja viestinnän strategiapalvelut

Merkityksellinen markkinointi on kestävää ja tukee yrityksen liiketoiminnan tavoitteita ja se rakennetaan tukemaan yrityksen strategian toteutumista. Markkinointi- ja viestintästrategian ja brändin luominen toimivat perustuksina tulokselliselle ja kohderyhmää puhuttelevalle markkinoinnille.

Kuva tietokoneesta

Tuloksellinen markkinointi ja viestintä

Meillä työskentelee useita markkinoinnin asiantuntijoita, joiden tehtävänä on auttaa yritystänne tekemään tuloksellisista ja liiketoimintaa tukevaa markkinointia. Tarjoamme markkinointipalveluita joko projektiluontoisesti tai kuukausittaisena palveluna – Marketing as a Service. Käytännössä toimimme ulkoistettuna markkinointiosastonasi. Teemme asiakkaan näkökulmasta vastuullisia valintoja myös markkinoinnissa. 

Palvelumuotoilu ja fasilitointi

Palvelumuotoilu auttaa yhdistämään liiketoiminta- ja asiakasymmärryksen. Näin voidaan suunnitella liiketoiminnan tavoitteita tukevia palveluita ja ratkaisuja sekä haluttuja kohderyhmiä puhuttelevaa viestintää. Palvelumuotoilun keinoin kehitykseen osallistetaan yrityksen sisäiset ja ulkoiset toimijat sekä yrityksen asiakkaat.

UX/UI ja sisällöt

Moderni, tavoitettaan hyvin toteuttava verkkopalvelu on yhdistelmä organisaation strategiaa ja liiketoiminnan tavoitteita tukevaa kohderyhmämäärittelyä ja ymmärrystä heidän tarpeistaan. Lisäksi tarvitaan hyvä sisältöstrategia ja kohderyhmää puhuttelevat sisällöt ja kuvat, huolellinen käyttöliittymäsuunnittelu ja ammattimainen tekninen toteutus.

Verkkosivuston sisältöjen suunnitteluvaiheessa tulisi huomioida sen löydettävyys hakukoneissa ja luoda sivustolle halutut konversiopisteet jatkuvaa mittarointia ja kehittämistä varten. Me Virnexillä tarjoamme palveluna tämän kaiken toteuttamisen.

IT-hankejohtaminen

Onnistunut IT-projekti vaatii laadukasta johtamista ja oikeat työkalut. Virnex on oikea kumppani jokaiselle organisaatiolle, joka haluaa hallita IT-projektejaan ja digitaalista muutosta tehokkaammin sekä varmistaa, että liiketoiminnan tavoitteet täyttyvät. 

Kuva ihmisistä tekemässä tietokoneilla töitä

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johdettu organisaatio hyödyntää liiketoiminnassaan tehokkaasti dataa. Muutos dataohjautuvampaan organisaatioon kannattaa toteuttaa hallitusti ja systemaattisesti kokeneiden ammattilaisten avulla.  

Me Virnexissä autamme yrityksiä kaikissa tilanteissa ja tarpeissa, joissa yritysjohto kaipaa lisää tietoa, tukea tai ymmärrystä liiketoiminnan fiksuun ja kustannustehokkaaseen kehittämiseen.  

Tietoturvakonsultointi- ja -auditointipalvelut

Virnexin asiantuntijat tarjoavat yrityksille ja organisaatioille neuvoja ja ohjeita tietoturvan parantamiseksi. Tietoturvakonsulttimme voivat auttaa tunnistamaan tietoturva-aukkoja ja haavoittuvuuksia yrityksen tietojärjestelmissä, tietokannoissa, verkossa ja muissa tietoteknisissä järjestelmissä.

Strateginen suunnittelu

Liiketoiminnan strateginen muotoilu

Hyvä strategia huomioi toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset sekä sidosryhmien odotukset ja lähtee vastaamaan niihin. Strategiatyöskentelyssä kannattaa huomioida myös erilaisia tulevaisuusnäkymiä. Asiantuntijoidemme kanssa rakennat kestävän strategian yrityksesi menestymiselle nyt ja tulevaisuudessa.

Kiinnostuitko?

Sovitaan tapaaminen ja mietitään yhdessä, miten voimme auttaa teitä kohti tehokkaampaa, kannattavampaa, kiinnostavampaa ja datalähtöisempää liiketoimintaa.

Ota yhteyttä