Virnex logo

Markkinoinnin ja viestinnän strategiapalvelut

Markkinointi­strategiat

Merkityksellinen markkinointi on kestävää ja tukee yrityksen liiketoiminnan tavoitteita ja se rakennetaan tukemaan yrityksen strategian toteutumista. Markkinointi- ja viestintästrategian ja brändin luominen toimivat perustuksina tulokselliselle ja kohderyhmää puhuttelevalle markkinoinnille.

Strategisen suunnittelun vaiheet

Markkinoinnin ja viestinnän strateginen suunnittelu on olennainen prosessi, jonka avulla yritys tai organisaatio määrittelee tavoitteensa ja suunnan markkinointi- ja viestintätoimenpiteilleen. Ennen kuin aloitamme tuottamaan asiakkaillemme markkinointia palveluna, teemme ensin perusteellisen markkinointisuunnitelman, joka sisältää seuraavat keskeiset elementit. Tarjoamme suunnittelupalvelua myös esimerkiksi verkkosivuston päivittämisen yhteydessä.

Kuvituskuva
  • Tavoitteiden asettaminen: Strategisen suunnittelun ensimmäinen vaihe on selkeiden ja mitattavissa olevien tavoitteiden asettaminen. Näitä voivat olla esimerkiksi myynnin kasvattaminen, uusien asiakkaiden hankinta tai brändin tunnettuuden lisääminen.
  • Kohderyhmän määrittely: On tärkeää ymmärtää, ketkä ovat yrityksen tai organisaation tärkeimmät kohderyhmät. Kohderyhmän tunteminen auttaa räätälöimään markkinointiviestinnän heidän tarpeisiinsa ja kiinnostuksenkohteisiinsa sopivaksi.
  • Brändin ja viestin määrittely: Strateginen suunnittelu sisältää brändin arvojen ja viestin määrittämisen. Brändin tulee heijastaa yrityksen persoonallisuutta ja lupauksia asiakkaille, kun taas viestin on oltava yhdenmukainen ja selkeä kaikissa kanavissa.
  • Kanavien valinta: Strategisessa suunnittelussa päätetään, mitä viestintäkanavia käytetään kohderyhmän tavoittamiseen. Näihin voi kuulua digitaaliset kanavat, kuten verkkosivut, sosiaalinen media ja sähköpostimarkkinointi, sekä perinteiset kanavat, kuten printtimainonta ja tapahtumat.
  • Aikataulutus ja budjetointi: Suunnitelmassa määritellään myös toteutusaikataulu sekä budjetti markkinointi- ja viestintätoimenpiteille. Tämä auttaa varmistamaan, että resurssit kohdennetaan oikein ja tavoitteet saavutetaan tehokkaasti.

Markkinoinnin ulkoistaminen on ollut yllättävän helppoa. Perusteellisesti tehty markkinointisuunnitelma on tehnyt markkinoinnistamme johdonmukaista ja ammattimaista.

Yhteistyö on myös helpottanut arkeamme, kun heidän asiantuntijansa pitävät säännöllisesti huolta asioidemme etenemisestä.

Tiia Bister, toimitusjohtaja, Alfaroc Logistics

Ota yhteyttä

Olemme markkinoinnin, myynnin ja viestinnän ammattilaisia. Työskentelemme tiimeissä ja valitsemme sinulle parhaiten sopivan osaamisen ja tekijät. Miten voimme auttaa sinua?

Marika Mesimäki

Marika Mesimäki

CMO ja liiketoimintajohtaja markkinointi

+358 41 454 1861