Virnex logo

Palvelumuotoilun keinoin luodaan asiakaslähtöisiä palveluita

Palvelumuotoilu ja fasilitointi

Palvelumuotoilu auttaa yhdistämään liiketoiminta- ja asiakasymmärryksen. Näin voidaan suunnitella liiketoiminnan tavoitteita tukevia palveluita ja ratkaisuja sekä haluttuja kohderyhmiä puhuttelevaa viestintää. Palvelumuotoilun keinoin kehitykseen osallistetaan yrityksen sisäiset ja ulkoiset toimijat sekä yrityksen asiakkaat.

Palvelumuotoilu liiketoiminnan tukena 

Palvelumuotoilun ytimessä on asiakasymmärrys ja yhteiskehittäminen. Palvelumuotoilun avulla selvitetään liiketoiminnan haasteita ja mahdollisuuksia asiakas- ja käyttäjälähtöisesti pohjaten kehittämistyö kerättyyn tietoon ja yhteiskehittämisen menetelmiin.

Työpajat ovat hyvä ja tehokas tapa osallistaa yrityksen eri toimijoita ja valjastaa sisäinen tietotaito kehittämään ja ideoimaan ratkaisua. Osallistamalla asiakasyrityksen sisältä eri toimijoita, saadaan paljon arvokasta tietoa loppuasiakkaiden tarpeista. Usein ongelmana on tiedon siiloutuminen, jolloin olemassa olevaa tietoa ei osata hyödyntää liiketoiminnan ja palveluiden kehityksessä.

Palvelumuotoilua hyödyntäen voidaan ratkaista niin laajoja liiketoimintaan liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia, kuin pienempiä kehityskohteitakin.

Esimerkkejä palvelumuotoilun mahdollisuuksista:

  • Verkkosivut, verkkokaupat ja verkkopalvelut
  • Räätälöidyt ohjelmistot
  • Markkinointi- ja viestintästrategiat
  • Liiketoiminnan taustaprosessit
  • Olemassa olevat ja uudet palvelut sekä konseptit
  • Liiketoimintaymmärrys
  • Asiakaskokemus
  • Työntekijäkokemus

Palvelumuotoilun hyödyt

Palvelumuotoilu on liiketoiminnan kehityksen yksi tärkeimmistä vaiheista, jonka avulla luodaan pohja liiketoiminnan tavoitteita tukevalle, kestävälle ja asiakaslähtöiselle ratkaisulle.

Kerätyn ymmärryksen avulla saadaan tietoa yrityksen nykyisestä tilasta, sekä löydetään todelliset kehityskohteet ja tavoitteet. Asiakasymmärrys auttaa parantamaan asiakaskokemusta, sitouttaa ja houkuttelee asiakkaita sekä parantaa markkinoinnin vaikuttavuutta.

Myynnin kasvu ja uudet asiakkaat

Asiakaspysyvyys ja sitoutuneisuus

Ymmärryksellä parempi asiakaskokemus

liikevaihto

Oikeiden tavoitteiden löytäminen ja mittaaminen

Työntekijä-tyytyväisyys ja tehokkuus

Liiketoiminnan kehitys- mahdollisuudet

Markkinoinnin ja viestinnän vaikuttavuus

Hiljaisen tiedon näkyväksi tuominen

riveria.fi -verkkosivun etusivun näkymä kannettavalla tietokoneella

Pohjatietoa kerättiin ja tutkittiin monipuolisin menetelmin. Erityisesti kiitosta Riverian henkilöstöltä saivat työpajat, joissa päästiin syvälle ytimeen ja meitä haastettiin tavoittelemaan uusia näkökulmia – kuitenkin koko ajan rinnalla sparraten.

Uskon, että panostus laajaan alkukartoitukseen ja syvällinen perehtyminen Riverian tarpeisiin sekä asiakaspersooniin, auttaa rakentamaan verkkosivuista juuri meitä parhaalla mahdollisella tavalla palvelevan kokonaisuuden.”

Paula Hulkkonen, projektipäällikkö, Riveria

Kumppanisi liiketoiminnan kehittämiseen

Autamme teitä kehittämään liiketoimintaanne, palveluitanne ja viestintäänne kokonaisvaltaisesti. Palvelumuotoilun avulla tehty pohjatyö tukee kaikilla tarjoamillamme liiketoiminnan kehittämisen osa-alueilla.

Virnexissä palvelumuotoilu toimii pohjana onnistuneelle käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelulle.

Ota yhteyttä

Olemme markkinoinnin, myynnin ja viestinnän ammattilaisia. Työskentelemme tiimeissä ja valitsemme sinulle parhaiten sopivan osaamisen ja tekijät. Miten voimme auttaa sinua?

Marika Mesimäki

Marika Mesimäki

CMO ja liiketoimintajohtaja markkinointi

+358 41 454 1861