Virnex logo
Kuva lentokoneesta lentokentällä

Virnexin Efecte ESM-ratkaisu varmistaa ilmailun turvallisuutta

Fintraffic tehosti prosessejaan

Fintraffic ANS, aiemmin ANS Finland, vastaa aluelennonjohdon ja lentoasemien lennonjohtopalveluista sekä lennonvarmistus-järjestelmien teknisestä ylläpidosta ja kehittämisestä Suomessa. Tiukka sääntely velvoittaa tekemään lennonjohdon prosessit huolellisesti ja kontrolloidusti sekä raportoimaan tuloksista viranomaisille

Yrityksen nimi

Fintraffic ANS

Toimiala

Vastaa aluelennonjohdon ja lentoasemien lennonjohtopalveluista sekä lennonvarmistusjärjestelmien teknisestä ylläpidosta ja kehittämisestä Suomessa.

Henkilöstö

Henkilöstöä on 420, joista 290 on lennonjohtajia ja noin 60 teknisiä henkilöitä.

Tuotteet

ONEiO iPaaS ja Efecte ESM

Virnexin palvelut

Käyttöönotto-, konsultointi- ja jatkuva ohjelmistokehityspalvelu.

Haaste

Ala on erittäin tiukasti säännelty ja toimijoilta edellytetään välitöntä kykyä raportointiin. Fintraffic ANS:in toiminnan on oltava mahdollisimman tehokasta ja tarkoituksen-mukaista. Kustannustehokkuuden ja auditoitavuuden saavuttamiseksi sekä laadun takaamiseksi on välttämätöntä, että toiminta perustuu mahdollisimman laajasti digitalisoituihin prosesseihin

Ihmisiä ruudun äärellä

Ratkaisu

Tähän tarpeeseen tuli avuksi Virnex ja Efecten ESM -ratkaisu. Enterprise Service Management -järjestelmää käyttää teknisessä lennonvarmistuksessa 60 henkilöä, ja lisäksi koko yhtiön henkilöstö raportoi sen kautta ns. poikkeamahavainnot. Fintraffic ANS seuraa Efecte ESM:n avulla lennonvarmistuslaitteiden toimintaa, ja järjestelmä laskee koko ajan automaattisesti taustalla mm. niiden vikaantumistiheyksiä. Tämä auttaa ennakkohuoltojen ja investointien suunnittelussa ja varaosavaraston saldojen seurannassa.

Ainutlaatuinen kelpoisuusseuranta

Efecten ESM on käytössä myös EU:n lainsäädännön vaatiman teknisen henkilöstön pätevyyksien hallinnassa. Järjestelmän päälle rakennettu sovellus hälyttää, jos tietyn henkilön kelpoisuus on pian vanhenemassa, jolloin ohjelma ohjaa automaattisesti ao. henkilöä tekemään tarvittavat kertauskoulutus-, teoriatesti- ja/tai käytännön näyttötyöt. Kun henkilö on läpäissyt koulutuksen ja testit, järjestelmä automaattisesti raportoi ne suoritetuksi. Ohjelmisto myös hälyttää henkilöä, jos hänellä ei ole voimassa olevaa kelpoisuutta johonkin teknisen järjestelmään, jota hän on ottamassa työn alle. Tämä on helpottanut huomattavasti esimiestyötä, kun henkilöiden pätevyyksien seuranta ja valvonta hoituu automaattisesti. Ratkaisulla seurataan vikailmoitusten, ennakkohuoltojen ja pätevyyksien hallinnan lisäksi myös kaikkia muita tehtäviä mukaanlukien päivystykset, poissaolot ja lomat.

Tehokasta prosessien hallintaa

Kun sekä teknisten järjestelmien että henkilöstön pätevyyden hallinta on yhdessä järjestelmässä, pystytään tarkastelemaan ja raportoimaan kokonaisuuksia automaattisesti. Automaation avulla Fintraffic ANS säästää aikaa ja rahaa samalla kun prosessit ovat entistä hallittavampia, yksinkertaisempia ja läpinäkyvämpiä.

Manuaalisen työn vähentämisestä koituu meille suurta etua”, Valtonen kertoo. “Ennen hoidimme kaiken itse manuaalisesti ympäri vuorokauden, mutta automaatio on mahdollistanut sen, että oma väkemme on nyt ‘oikeissa’ töissä ja tukitoimet on ulkoistettu ja paperin pyöritystä on huomattavasti vähemmän.

Luotettava ja joustava ratkaisu

Efecten ESM on ollut Fintraffic ANS:in käytössä kaksi vuotta eikä Valtosen mukaan ole kertaakaan pettänyt. “Meillä ei ole ensimmäistäkään tapausta, jolloin järjestelmä ei olisi ollut pystyssä.” Joustavuutta kuvaa se, että ESM:n päälle on voitu helposti rakentaa muita asiakkaan tarvitsemia sovelluksia. Yksi järjestelmä taipuu moneen. Luotettavuus ja joustavuus ovat ominaisuuksia, jotka Valtosen mukaan liittyvät myös Efecteen yrityksenä. “Ensinnäkin Virnex ja Efecte ovat kotimaisia yrityksiä, mistä on meidän kannaltamme hyötyä, koska suomalaisen joustavan työkulttuurin ymmärtäminen työnohjausohjelmistoissa on ensiarvoisen tärkeää. Toisekseen yritys on riittävän suuri, että tuotekehitykseen ja brändäykseen panostetaan riittävästi, mutta sopivan pieni, että tuotekehityksessä saamme sanamme kuuluviin”, hän kertoo. “Jos meidän pitäisi valita uusi järjestelmä tällä hetkellä, päätyisimme todennäköisesti edelleen Efecten ohjelmistoon ja Virnexiin toteuttajana”.

Tekniikan osalta olemme pystyneet ulkoistamaan tukitoimintoja, koska Efecten järjestelmä hoitaa vikailmoituksen ohjauksen ja raportoinnin automaattisesti. Samalla olemme pystyneet vähentämään työnteossa tarvittavien työkaluohjelmien ja järjestelmien määrän viidestä yhteen, koska Efecten ratkaisu hoitaa usean aikaisemman järjestelmän ja ohjelmiston toiminnot.

järjestelmäpäällikkö, Hannu Valtonen, Fintraffic ANS

Ota yhteyttä

Meidän asiantuntijamme toimivat oppaina uudessa digitaalisessa maailmassa ja tekevät siitä ymmärrettävän​Tarvitsit sitten yksittäistä konsulttia osaksi yrityksesi tiimiä tai kokonaisnäkemystä tiedolla johtamisesta, ota meihin yhteyttä!

Kuva Hannu Mikkolasta

Hannu Mikkola

Liiketoimintajohtaja digitalisoinnin välineet

+358 40 545 3055