Virnex logo
tabletilla näkymä yrityksen vastuullisuusohjelmasta

Materiaalien kiertoa optimoimalla torjutaan luontokatoa ja säästetään rahaa  

Toteutimme Vastuullisuusohjelman sekä Vastuullisuusviestinnän suunnitelman älyteknologiaa teräkseen yhdistävälle High Metalille. High Metal on kotimainen metallialan perheyritys, joka on perustettu vuonna 1949 Helsingin Hakaniemeen ja toimii jo kolmannessa polvessa omissa tiloissaan Vantaalla.

High Metal suunnittelee asiakkailleen teknologia- ja ohutlevyratkaisuja, toteuttaa laitteita elintarviketeollisuuden tuotantoon sekä teräksisiä uima-allasprojekteja niin julkisiin kohteisiin kuin yksityisiin koteihinkin.

Toimiala

Kone- ja laitevalmistus

Henkilöstö

35+

Toimipaikka

Vantaa

Virnexin tuotteet

Vastuullisuusohjelma ja -viestintä, Vastuullisuusjalkautus, Vastuullisuus- ja strategiakuva.

Projektin lähtötilanne

Vastuun kantaminen on alusta saakka kuulunut High Metalin arvoihin. Vastuullisuusohjelman avulla toimintaa halutaan kehittää entistä kestävämmäksi. Myös asiakkaat vaativat aiempaa useammin yritykseltä vastuullisuutta sekä suunnitelmaa sen kehittämiseksi. Yhtiö on niin ikään havainnut, että entistä useampi työnhakija odottaa selvitystä siitä, miten yrityksen liiketoiminnassa huomioidaan esimerkiksi henkilöstön hyvinvointi ja ympäristöasiat. 

High Metalin toiminta on jo pitkään perustunut tuotteiden ja toiminnan laadukkuuteen. Tästä osoituksena yritykselle on myönnetty ISO 9001 ja ISO 3834-2 sertifikaatit. Päivittäisen vastuullisen toiminnan kuvauksessa yritys ei kuitenkaan ole vielä kokenut onnistuvansa.

Halu tuottaa High Metalin henkilöstön yhteinen ymmärrys siitä, miten yritys huomioi vastuullisuuden toiminnassaan ja tuotteissaan toimi kimmokkeena myös High Metalin ja vastuullisuustiimimme väliselle yhteistyölle.  

tabletilla vastuullisuusohjelmasta esitys kuinka se yhdistyy strategiaan

Vastuullisuus on kirjattu yrityksemme strategian sisään, joten meille on erityisen tärkeää ymmärtää, mitä se juuri meidän ja meidän asiakkaidemme liiketoiminnan kannalta tarkoittaa.

Lauri Nurminen, markkinointi ja omistaja, High Metal Oy

Työskentely eteni projektin vaihe ja työpaja kerrallaan

Ohjelman laatimista varten High Metalin henkilöstöstä koottiin projektiryhmä, joka sisälsi asiantuntemusta kaikilta eri yrityksen liiketoiminnan alueilta. Mukaan saatiin osaamista niin henkilöstöhallinnon, myynnin ja markkinoinnin kuin itse tuotannonkin osalta. Työskentely eteni työpajojen muodossa, joiden päätteeksi varsinainen Vastuullisuusohjelma laadittiin. Pitkästä aikaa myös kaikki projektiryhmän tapaamiset voitiin järjestää niin, että kaikki olivat koolla samassa paikassa. Projektiin osallistettiin mukaan myös muut tärkeimmät sidosryhmät puhelimitse ja sähköpostitse toteutettujen haastatteluiden muodossa. 

Ensimmäisessä työpajassa käytiin läpi sidosryhmien odotuksia, megatrendejä ja markkinan murroksia. Seuraavassa pajassa pohdittiin yrityksen oman toiminnan vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisiin. Lopuksi valittiin High Metalin vastuullisuudelle olennaisimmat vastuullisuusteemat ja vastuullisuustyön painopisteet: Tulevan strategiakauden ajan High Metalin vastuullisuustyö painottuu älykkääseen materiaalinkäyttöön, pienenpään hiilijalanjälkeen, työntekijöiden hyvinvointiin sekä turvallisiin ja kestäviin tuotteisiin. 

Ratkaisu

High Metal jalostaa ruostumattomasta teräksestä tuotteita ja ratkaisuja markkinoille. Terästä yrityksen tuotannossa käytetään noin 165 tuhatta kiloa vuodessa.  Materiaalina ruostumaton teräs on helposti kierrätettävissä ja High Metalin käyttämästä rosterista jo nyt noin 90 % on uusiokäytettyä. Hiilijalanjäljen laskemisen ja päästötavoitteiden asettamisen avulla High Metal osallistuu päästöintensiivisen alan haitallisten vaikutusten minimoimiseen. High Metalin tuotannossa työskentelee 40 henkilöä. Henkilöstön turvallisuuteen ja hyvinvointiin panostetaan muun muassa henkilöstösuunnitelman ja työturvallisuuden kuukausittaisen seurannan avulla. Työtekijöiden hyvinvoinnista huolehtimalla taataan osaavan työvoiman riittävyys nyt ja tulevaisuudessa.  

High Metal panostaa tuotteidensa ja ratkaisujensa kestävyyteen ottamalla niiden elinkaaren huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Vastuullisuusohjelman avulla yritys saa kattavan käsityksen oman toimintansa vastuullisuudesta. Ohjelma summaa sekä toiminnan merkittävimmät vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan että ne toimet, joita vastuullisuuden eteen jo nyt tehdään. Niin ikään se esittää toimenpiteitä, joiden avulla yrityksen toimintaa voidaan kehittää jatkossa entistä kestävämmäksi.

Ohjelma toimii hyvänä välineenä toiminnan suunnittelussa ja liiketoimintariskien hallinnassa. Tiedostamalla millaisia uhkia ja mahdollisuuksia omaan toimialaan ja markkinaan liittyy, voidaan niiden haitallisimmilta vaikutuksilta suojautua hyvissä ajoin. Laajempi ymmärrys oman toiminnan todellisista vaikutuksista auttaa sekä liiketoiminnan kehittämisessä että parempien palveluiden tuottamisessa.  

Oli erityisen tärkeää, että työ lähti liikkeelle meidän toimintaamme kohdistuvista vastuullisuusodotuksista. Nyt pystymme paremmin vastaamaan kehittyviin vaatimuksiin. Projektin onnistui hyvin. Prosessi oli hyvin mietitty ja se eteni järjestelmällisesti.

Lauri Nurminen, markkinointi ja omistaja, High Metal Oy

Vastuullisuusviestinnän suunnittelma 

Vastuullisuusviestintä on kestävän kehityksen tavoitteista sekä niissä etenemisestä kertomista. Viestintään kannattaa osallistaa koko yrityksen henkilöstö. Vastuullisuusviestinnän suunnitelman avulla valmiista Vastuullisuusohjelmasta on helppo kertoa niin työntekijöille, yhteistyökumppaneille kuin asiakkaillekin. Vastuullisuusviestintää voidaan hyödyntää myös uusien asiakkaiden ja hankkeiden saamiseen tai vaikkapa olemassa olevien asiakkaiden tyytyväisyyden lisäämiseen.  

Sekä vastuullisuusohjelma että vastuullisuusviestinnän suunnitelma on laadittu oman toimialan ja ympäröivän maailman muuttuessa säännöllisesti arvioitaviksi ja päivitettäviksi työkaluiksi.  

Tarvitsetko sinä apua yrityksesi vastuullisuustyön päivittämiseen tai siitä kertomiesi viestien kirkastamiseen?

Ota yhteyttä

Olemme markkinoinnin, myynnin ja viestinnän ammattilaisia. Työskentelemme tiimeissä ja valitsemme sinulle parhaiten sopivan osaamisen ja tekijät. Miten voimme auttaa sinua?

Marika Mesimäki

Marika Mesimäki

CMO ja liiketoimintajohtaja markkinointi

+358 41 454 1861