Virnex logo

Teknologia­yrityksen positiiviset vaikutukset kasvuun Vastuullisuus­ohjelman avulla

Tietotyötä ja digitaalisia palveluita tarjoavalla yrityksellä toiminnan negatiiviset vaikutukset, jotka kohdistuisivat ympäristöön, ihmisiin tai yhteiskuntaan, ovat usein melko pieniä. Kun toiminnan ydin on palveluliiketoiminnassa ja asiantuntijoiden tekemässä ajattelutyössä, ei sen toteuttamiseen juurikaan tarvita fyysisiä materiaaleja tai kriittisiä luonnonvaroja.

Vaikkei negatiivisia vaikutuksia juuri olisikaan vähennettäväksi, kannattaa aina kasvattaa niitä positiivisia vaikutuksia, joita yrityksen toiminnalla ja tuotteilla on ympäröivään luontoon ja yhteiskuntaan, sekä mahdollisimman monille ihmisille siellä kaiken keskellä. Niin tekee myös sovelluskehitysteknologiaa tarjoava Vaadin, jonka kanssa hahmottelimme kaikkiaan kuusi vastuullisuuden painopistettä sekä vastuullisuusviestinnän suunnitelman.

Toimiala

Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus

Henkilöstö

110+ (25+ kansallisuutta)

Toimipaikka

Turku

Virnexin tuotteet

Vastuullisuusohjelma ja -viestintä

Projektin lähtötilanne

Vaadin on vuonna 2000 perustettu teknologiayritys, joka auttaa asiakkaitaan rakentamaan toimintavarmoja verkkosovelluksia hyvällä käyttäjäkokemuksella, aiempaa nopeammin. Vaadinin ratkaisu yksinkertaistaa verkkosovellusten toteutusprosessia, ja ratkaisun avulla verkkosovelluksia toteutetaan muun muassa monissa maailman suurimmista rahoitus-, terveydenhuolto- ja julkishallinnon laitoksista.  

Digitaalinen murros sekä globaali siirtyminen hybridi- ja etätyöhön ovat tehneet sujuvasta verkkoyhteistyöstä entistä tärkeämpää. Vaadinin ratkaisun avulla asiakkaat auttavat sovellustensa käyttäjiä työskentelemään yhdessä reaaliaikaisesti, riippumatta siitä missä päin maailmaa he työskentelevät. Sovellusten hyvä käyttäjäkokemus on ensiarvoisen tärkeää, sillä sen nähdään lisäävän työntekijöiden sitoutumista työhönsä, auttavan digitaalisten muutosten onnistumisessa sekä ehkäisevän mahdollisia kalliita virheitä. 

Nopeaan tahtiin muuttuvassa maailmassa myös yritysten toimintatapojen ja tuotteiden on muututtava vauhdilla, jos haluaa pysyä kehityksessä mukana. Kuluttajat ja sijoittajat ympäri maailmaa toivovat yrityksiltä vastuullisempia ratkaisuja tarpeisiinsa, ja Vaadin haluaa vastata näihin vaatimuksiin Virnexin Vastuullisuusohjelman ja Vastuullisuusviestinnän suunnitelman avulla. 

henkilön kainalossa tabletti, jonka näytöllä vastuullisuusketjun vaikutuksia

Vaadin-yhteisölle on tärkeätä edistää kestävää kehitystä. Siksi meille oli keskeistä teroittaa ensin itsellemme, mikä yrityksemme ja tuotteemme rooli on vastuullisuuden näkökulmasta. Tässä onnistuimme hyvin.

Jurka Rahikkala, operatiivinen johtaja, Vaadin

Suunnitteluun otettiin mukaan sidosryhmät

Vaadinin tärkeimmät sidosryhmät ovat yrityksen omat työntekijät, asiakkaat ja käyttäjät sekä yrityksen omistajat. Vastuullisuusohjelma-projektiin otettiin mukaan eri sidosryhmien edustajia, jotta pystyttiin luomaan mahdollisimman yhtenäinen näkemys Vaadinin vastuullisuudesta. Kesä- ja elokuussa 2022 haastattelimme yrityksen tärkeimpiä sidosryhmiä selvittääksemme heidän odotuksiaan vastuullisuudesta. Haastattelut perustuivat GRI yritysvastuun raportointistandardiin, ja ne tehtiin joko puhelimitse tai sähköpostitse. 

Osallistavan työpajatyöskentelyn avulla tutustuimme myös teknologiateollisuuden markkinamuutoksiin ja megatrendeihin, ja valitsimme muutoksista ja trendeistä ne, jotka ovat kaikkein olennaisimmat Vaadinin liiketoiminnan kannalta.

Kansainvälisenä yrityksenä Vaadinilla työskennellään kaikilla mantereilla ja monilla eri aikavyöhykkeillä, ja yrityskieli englanti mahdollistaa yhteistyön eri maiden yritysten ja yhteisöjen välillä. Globaalina toimijana yritys kohtaa samat maailmanlaajuiset haasteet ja mahdollisuudet kuin mikä tahansa teknologiayritys. 

Sidosryhmien odotusten ja markkinamurrosten pohjalta määrittelimme yrityksen oman toiminnan vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Nämä kaikki muuttujat ja vaikuttimet huomioiden määrittelimme Vaadinin toiminnan olennaisimmat vastuullisuusteemat sekä yrityksen tekemän vastuullisuustyön tärkeimmät painopisteet. 

virnexin vastuullisuusohjelman prosessikuvaus

Parempaa työelämää mahdollisimman monille ihmisille

Vastuullisuusohjelmamme -palvelun avulla Vaadinille määriteltiin vastuullisuustyön painopisteet, sekä jokaiselle painopisteelle omat tavoitteensa ja kehityskohteensa. Vaadinin vastuullisuustyön yhtenä painopisteenä on luoda asiakkaillensa tehokkaampia työkaluja, jotka mahdollistavat paremman tasapainon heidän työ- ja yksityiselämänsä välille.

Vaadinilla ajatellaan, että yrityksen tehtävä on tehdä työelämästä parempaa mahdollisimman monille ihmisille, ja sovellusten parempi saavutettavuus onkin yksi yrityksen vastuullisuustyön painopisteistä. 

Henkilöstö on Vaadinilla tärkein osa toimintaa eikä yrityksessä hyväksytä minkäänlaista syrjintää tai epäasiallista käytöstä. Yhtenä vastuullisuustyön painopisteistä onkin monimuotoisuuden edistäminen yrityskulttuurin kautta.

Vaadin haluaa luoda henkilöstönsä kanssa parhaan mahdollisen yrityskulttuurin, jotta voi jatkossakin saada tiimeihinsä parhaat osaajat ja sekä saavuttaa yhdessä heidän kanssaan kaikki tärkeimmät tavoitteensa. Vaadin toimii miesvaltaisella alalla, mutta muun muassa rekrytointiprosesseja parannetaan jatkuvasti, jotta houkuteltaisiin tiimeihin paremmin myös muita sukupuolia.

Resurssiviisaita ja helposti muokattavia työvälineitä

Vaadin auttaa asiakkaitaan myös modernisoimaan olemassa olevia sovelluksia. Teknologiat vanhenevat entistä nopeammin ja uusia alustoja syntyy jatkuvasti lisää. Myös asiakkaiden vaatimukset ja hyvän käyttäjäkokemuksen standardit muuttuvat koko ajan. Näiden tekijöiden summana Vaadinin asiakkaiden sovellukset todennäköisesti kohtaavat jossakin vaiheessa jonkinlaista modernisoinnin tarvetta. Nykyaikaistamalla jo olemassa olevia verkkosovelluksia säästetään niitä resursseja, joita kokonaan uuden sovelluksen tekemiseen kuluisi. 

Yksi Vaadinin vastuullisuuden painopiste on toiminnan saaminen hiilineutraaliksi – jo ihan lähitulevaisuudessa. Oman toiminnan ympäristövaikutuksia Vaadinilla vähennetään minimoimalla yrityksen energiankulutus sekä parantamalla entisestään toiminnan tehokkuutta. Vaadin parantaa oman toimintansa lisäksi myös asiakkaidensa energia- ja materiaalitehokkuutta kevyiden verkkopohjaisten ohjelmistoratkaisujen avulla.  

Myös tietoturva on ajankohtainen haaste ohjelmistoalalla, ja yksi Vaadinin vastuullisuuden painopisteistä onkin keskittyä kaikissa yrityksen toiminnoissa turvallisuuteen. Kehittyneimpiä tietoturvauhkia torjutaan käyttämällä parhaita saatavilla olevia tietoturvatyökaluja.

Yrityksen palvelinkohtainen arkkitehtuuri pitää asiakkaiden sovellukset käynnissä turvallisessa ympäristössä, jossa hyökkäyspinta on minimaalinen. Huolehtimalla tietoturvasta Vaadin varmistaa parhaan mahdollisen palvelun sekä nykyisille että tuleville asiakkailleen.  

Olemme erittäin tyytyväisiä projektin lopputulokseen. Saimme työkalun oman toimintamme ja tuotteemme kehitykseen sekä vastuullisuusviestinnän toteuttamiseen.

Jurka Rahikkala, operatiivinen johtaja, Vaadin

Projektin lopputulos

Vastuullisuusohjelma-projektin lopputuloksena luotiin hyvin muotoiltu englanninkielinen vastuullisuusohjelma esitysmuodossa. Vaadinin Vastuullisuusohjelmassa keskityttiin kädenjäljen kasvattamiseen jalanjäljen pienentämisen sijaan, koska yrityksen toiminnan negatiivinen vaikutus on niin pientä. Vaadin voi helposti hyödyntää valmista ohjelmaa muun muassa myyntitilanteissa, rekrytoinnissa ja perehdytyksessä.  

Ota yhteyttä

Olemme markkinoinnin, myynnin ja viestinnän ammattilaisia. Työskentelemme tiimeissä ja valitsemme sinulle parhaiten sopivan osaamisen ja tekijät. Miten voimme auttaa sinua?

Marika Mesimäki

Marika Mesimäki

CMO ja liiketoimintajohtaja markkinointi

+358 41 454 1861