Virnex logo
Lammin vastuullisuusohjelma henkilöän käsissä esitteessä

Lammi on mukana luomassa koko alalle kestävämpiä toimintamalleja 

Rakentamisella on iso merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä. Lammin betoni toimii hiili-intensiivisellä alalla ja tiedostaa alan ympäristöhaasteet. Betonia käytetään rakentamisessa paljon, joten betoninvalmistuksessa on myös saavutettavissa merkittäviä päästövähennyksiä. Kivitalo voidaan suunnitella ja rakentaa vähähiiliseksi.

Vähähiilisessä rakentamisessa huomioidaan erityisesti rakennusosien materiaalit ja alkuperä, rakennuksen mahdollisimman pitkä elinkaari, sekä energiatehokkuus. Energiatehokkuuden parantaminen on yksi rakentamisen tehokkaimpia keinoja hillitä päästöjä.

Asiakas ja toimiala

Lammin Betoni Oy, Rakennusteollisuus

Henkilöstö

70+

Toimipaikka

Lammi ja Vantaa

Virnexin tuotteet

Vastuullisuusohjelma ja -viestintä, Vastuullisuusjalkautus.

Projektin tavoite

Lammi-Kivitalot on Suomen ostetuin kivitalomerkki, joka tunnetaan erityisesti laadusta, designista ja luotettavuudesta. Suomen suurimpana ja vanhimpana betonikiven valmistajana Lammille on kertynyt tuoteinnovaatioita, kuten ensimmäisenä markkinoille tulleet ääntä ja kylmää eristävät lämpökivet. Nyt Lammi on mukana Betoniteollisuuden ja Aalto-yliopiston yhteisesti valmistellun Loikka-hankkeen osahankkeessa, jonka tavoitteena on löytää keinot betonirakentamisen hiilidioksidipäästöjen puolittamiseksi.

Suurin kotimainen toimija

Lammi-kivitaloja valmistuu vuodessa satoja ja niiden elinikä voi olla jopa 200 vuotta. Siksi Lammilla kiinnitetään erityistä huomiota tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen. Yli 65 vuoden kokemuksella kivirakentamisen palveluita tuottava yritys valmistaa myös valtavan suuren määrän betoniharkkoja vuosittain.

Alan suurimpana kotimaisena toimijana Lammi edistää pitkäikäisiä tuotteita ja minimoi omien prosessiensa ympäristövaikutuksia. Betoniharkkoille on tehty hiilijalanjäljen laskenta ja ympäristöselosteiden (EPD-standardi) laadinta.

Alalla kehitellään koko ajan vastuullisempia materiaaleja sekä uudenlaisia tapoja hyödyntää materiaaleja pidempään. Lammi haluaa olla mukana luomassa vähähiilisempiä betonirakentamisen tapoja. Uusia tapoja on kehitettävä siten, etteivät betonimateriaalin hyvät ominaisuudet kuten käyttömukavuus ja kestävyys vähene.

Markus Inkiläinen, Markkinointi- ja kehityspäällikkö Lammin Betoni Oy

Lammilla kiinnitetään erityistä huomiota materiaalitehokkuuteen

Sekä Lammin valmistamat betonituotteet että heidän suunnittelemansa talot sitovat suuren määrän eri materiaaleja. Siksi Lammilla kiinnitetään erityistä huomiota materiaalitehokkuuteen. Kivimateriaali on 100 % kierrätettävissä ja hyödynnettävissä uudelleen. Lammi myös hyödyntää käyttämänsä energian ja resurssit mahdollisimman tehokkaasti.  

Yhdessä laadittu Vastuullisuusohjelma kerää yhteen jo tehdyt vastuullisuusteot sekä asettaa tavoitteet vastuullisuuden painopisteiden kehityskohdille. Tehdyistä ja suunnitelluista teoista sekä niiden toteuttamisen seurantaan tarvittavista mittareista muodostuu kokonaiskuva Lammin vastuullisuudesta.

Lammin vastuullisuuden painopisteitä hiilineutraalin rakentamisen ja resurssi- ja energiatehokkuuden lisäksi ovat työhyvinvointi ja –turvallisuus sekä asumisen turvallisuus ja elinkaarivaikutukset. 

Meille oli tärkeää saada Vastuullisuusohjelman laatimiseen mukaan mahdollisimman laaja otos henkilökunnastamme. Onnistuimmekin valjastamaan porukastamme projektiin hyvin monipuolista asiantuntemusta ja sopivasti erilaisia näkemyksiä.

Markus Inkiläinen, Markkinointi- ja kehityspäällikkö Lammin Betoni Oy

Vastuullisuuden kehitysprojektien valinta osallistavan suunnittelun avulla

Vastuullisuusohjelman laadinnassa käytettiin osallistavan suunnittelun menetelmiä kuten alkukartoituksen sidosryhmähaastatteluita sekä projektiryhmän kanssa pidettyjä työpajoja. Jokaiselle painopisteelle luotiin omat kehitysprojektinsa sekä niiden toteutumisen seurantaan sopivat mittarit.

Kehitystä vastuullisuuden painopisteihin Lammilla halutaan muun muassa betonin kiertävyyden lisäämiseen, energiatehokkuuden huomioimiseen sekä paremman työturvallisuuskulttuurin ohjeistamiseen myös asiakkaille ja kumppaneille. 

Valmiista vastuullisuusohjelmasta laadittiin selkeä ja visuaalinen esitys, jota voidaan hyödyntää myös Lammin myynnissä ja markkinoinnissa. Valmis ohjelma esiteltiin yhtiön hallitukselle elokuussa 2022.  

Mikäli yrityksesi kaipaa tehokkaampia vastuullisuuden mittareita, tavoitteiden kirkastusta tai sopivimpien kehitysprojektien luomista, ota yhteyttä, autamme mielellämme! 

Ota yhteyttä

Olemme markkinoinnin, myynnin ja viestinnän ammattilaisia. Työskentelemme tiimeissä ja valitsemme sinulle parhaiten sopivan osaamisen ja tekijät. Miten voimme auttaa sinua?

Marika Mesimäki

Marika Mesimäki

CMO ja liiketoimintajohtaja markkinointi

+358 41 454 1861