Virnex Group logo

Miten löytää datatiellä kaukovalot?

Tiedolla johtaminen

Kädet työskentelemässä tietokoneella. Taustalla toinen näyttö

Datan määrä yhteiskunnassamme on kasvanut eksponentiaalisesti. Yrityksen näkökulmasta olennaista on tunnistaa liiketoiminnan kannalta relevantti data ja keskittyä ylläpitämään sen laatua ja mahdollistamaan sen tehokas hyödyntäminen. Tästä on kyse tiedolla johtamisessa.

Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Usein puhutaan tiedolla johtamisen ohella myös Business Intelligencesta (BI), joka nykyään kattaa dataan liittyvät teknologiat, prosessit ja parhaat käytänteet. Organisaatioita taas kehitetään tieto- tai dataohjautuviksi.

Tiedolla johtamisen viitekehyksemme tunnistaa BI:n kriittiset menestystekijät sekä niiden maturiteetin. Malli perustuu alueen viimeisimpään tutkimustietoon sekä kokemukseemme eri toimialojen organisaatioiden tieto-ohjautuvuuden kehittämisestä. Mallin ydinajatuksia on, että tieto-ohjautuvuus edellyttää organisaatiolta toimintakulttuurin kehittämistä asianmukaisen teknologian tueksi.

Nainen työpisteella

Kiteytämme tieto-ohjautuvuuden perusteet seuraavasti:

  • Liiketoimintastrategia ohjaa tieto-ohjautuvuuden kehittämistä ja kehityspanostusten suuntaamista.
  • Tieto-ohjautuvuuden kehittämisen edellytys on johdon sitoutuminen ja tuki.
  • Tiedolla johtaminen edellyttää onnistuneiden teknologiavalintojen ja riittävän teknisen osaamisen lisäksi dataymmärrystä ja -taitoja sekä vuorovaikutusta.
  • Tiedolla johtaminen on organisaation toimintamalli, jota kehitetään ja ylläpidetään yhdessä.
  • Tiedolla johtamisen tavoitteena on tukea organisaation liiketoimintatavoitteiden saavuttamista.

Tiedolla johtaminen on organisaation toimintamalli, jossa organisaatio hyödyntää dataa tehokkaasti liiketoiminnassa, tekee päätökset tietoon perustuen ja mittaa tavoitteiden saavuttamista datan avulla.

Miten kehitämme tieto-ohjautuvuutta?

Kuten J.K. Paasikivi aikoinaan totesi, Kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen. Tieto-ohjautuvuuden kehittäminen kannattaa siis aloittaa nykytilanteen kartoittamisesta sekä tavoitetilan selkiyttämisestä (nykytila-analyysi, strategia ja visio). Tämän jälkeen voimme lähteä määrittelemään toimenpiteitä, joilla nykytilan ja tavoitteiden kuilu kurotaan umpeen (tiekartta).

Tiedolla johtaminen on yhteistyötä, ja siksi suosimme kehitystyössä työpajoja. Samalla osallistamme, oivallutamme ja luomme yhteistä tiedolla johtamisen mallia ja käytänteitä organisaatioonne. Tiedolla johtamista kannattaakin ajatella organisaation omana toimintamallina datan suhteen.

Asioista ei tarvitse tehdä monimutkaisia. Tiedolla johtamisen kehittämisessä kaikkea ei tarvitse – eikä voi – tehdä kerralla. Organisaation kehittämistä tulee miettiä kokonaisuutena. Samaan aikaan teknologisen kyvykkyyden kanssa on kehitettävä ihmisten osaamista ja organisaation omia käytänteitä.

 Liian isoja harppauksia kannattaa välttää. Organisaation ja ihmisten on pysyttävä kehityksessä mukana, ja toiminnan on oltava mielekästä ja tarkoituksenmukaista. Tavoitteena on edetä sopivan kokoisin askelin sekä saada aikaan positiivinen kierre.

Tiedolla johtamisen kehittäminen on siis pitkäjänteistä, mutta mielenkiintoista puuhaa. Yksi ilmaisista neuvoistani tieto-ohjautuvuuden kehittämisessä on, että datan laatu paranee väistämättä, kun sen elinkaaresta tehdään läpinäkyvä ja työntekijät näkevät oman toimintansa vaikutukset tiedon hyödyntämisen eri vaiheissa.

Opastamme mielellämme tiedolla johtamisen kokonaisuuden hallinnassa ja autamme tieto-ohjautuvuuden kehittämisessä. Varoitamme sudenkuopista, joihin organisaatiot usein kompastuvat. Valmennamme johtoa ja kasvatamme organisaation datataitoja ja -ymmärrystä. Tavoitteenamme on opettaa organisaatiota kehittymään itse ja omaksumaan jatkuvan oppimisen toimintatavat.

Sormi osoittaa fläppitaulua.

Kolme neuvoa datamatkalle

Tiedolla johtamisen konsulttina olen ollut tukemassa lukuisia eri toimialojen organisaatioita tieto-ohjautuvuuden kehittämisessä. Mitkä ovat tärkeimmät neuvoni datamatkalle?

  1. Organisaatioiden tulee tunnistaa, mikä data on olennaista liiketoiminnan kehittämisessä. Vastaukset löytyvät liiketoimintastrategiasta, sillä tiedolla johtamisen päämäärä on tukea organisaatiota strategian toteuttamisessa sekä tavoitteiden saavuttamisessa.
  2. Tiedolla johtamista voi – ja kannattaa – tehdä ja suunnitella systemaattisesti ja päämäärätietoisesti. Tiedolla johtaminen ei ole rakettitiedettä, vaan suunnitelmallista ja pitkäkestoista puurtamista. Oikoteitä onneen ei ole.
  3. Johdon tuki on edellytys myös tieto-ohjautuvuuden kehittämiselle. Johdon on tärkeä ymmärtää, mistä tieto-ohjautuvuuden kehittämisessä on kyse, mikä on oman organisaation tiedolla johtamisen maturiteetti ja millaisia toimenpiteitä tarvitaan sen kehittämisessä.

Teknologia on tiedolla johtamisessa pienin murhe. Tieto-ohjautuvuuden kehittäminen onnistuu vain silloin, kun koko organisaatio saadaan mukaan. Kyseessä ei siis ole pelkästään teknologiaharjoitus – on muistettava myös ihmiset.

Tekstin on kirjoittanut Virnexin Hanna Pakka, tiedolla johtamisen Lead Advisor.

Kuva Hanna Pakka