Hyvä palvelumuotoilu johtaa hyvään liiketoimintaan

Terminä palvelumuotoilu tuntuu nyt olevan monien huulilla, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Palvelumuotoilu ei ole mikään uusi, ihmeellinen taikatyökalu, joka jokaiselta suunnittelijalta löytyy tietokoneeltaan. Se on enemmänkin kokonaisvaltainen ja käyttäjälähtöinen ajatusmalli, jossa suunnitellaan kohdeyleisölleen relevantteja palveluita, prosesseja, tuotteita ja kokemuksia. Palvelumuotoilussa yhdistyy elementtejä muun muassa käyttöliittymäsuunnittelusta, asiakaspalvelusta, liiketoimintaprosesseista, myynnistä ja markkinoinnista. Siksi palveluiden muotoilu on myös koko yrityksen yhteinen asia!

Palvelumuotoilun lähtökohta on ymmärrys asiakkaan ja liiketoiminnan tarpeista. Jos suunnittelussa keskitytään pelkästään liiketoiminnan tarpeisiin, lopputuloksena voi olla palvelu, jota kukaan sen kohderyhmästä ei halua käyttää. Vastaavasti pelkkä asiakaskokemukseen keskittyminen ei välttämättä luo hyvää liiketoimintaa. Mitä tahansa palvelua suunniteltaessa onkin hyvä varmistaa, että lähdetään varmasti ratkaisemaan oikeaa ongelmaa, joka vastaa myös liiketoiminnan tarpeisiin. Tämän jälkeen suunnitellaan palvelu niin, että se on käyttäjäystävällinen, brändin mukainen, saavutettava ja löydettävä, eli yhdellä sanalla toimiva.

Digitaalinen palvelumuotoilu

Digitaalisista palveluista puhuttaessa kyseessä on monesti esimerkiksi verkkosivusto tai verkkokauppa, mutta myös yrityksen sisäiset palvelut kuten IT-palveluidenhallinta on hyvä huomioida. Esimerkiksi isolla intranet-projektilla ei saavuteta paljoa hyötyä, jos lopputuloksena syntyvää palvelua ei kukaan löydä tai halua käyttää.

Palvelumuotoilusta on siis hyötyä, kun suunnitellaan uusia palveluita, mutta myös olemassa olevia palveluita voidaan tarkastella ja kehittää palvelumuotoilun keinoin. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kehitysprojektia, jonka aikana selvitetään nykyisen palvelun toimivuus, mahdolliset ongelmakohdat ja suunnitellaan palvelun käyttökokemus uudestaan. Laajuudessaan kehitysprojekti voi olla jotain yhdestä konseptointityöpajasta jatkuvaan, vuosia kestävään kehitysyhteistyöhön.

Tässä jotain esimerkkejä haasteista, jotka olemme ratkaisseet palvelumuotoilun keinoin:

  • Miten digitalisoidaan palveluiden myynti ja siten vähennetään asiakaspalvelutyön tarvetta
  • Miten siirretään tuotteiden myynti kivijalkakaupoista verkkoon ja siten kasvatetaan myyntiä
  • Miten automatisoidaan tiedon siirtäminen eri järjestelmien välillä ja siten vähennetään manuaalista työtä
  • Miten lisätään näkyvyyttä tuotteille sekä brändille ja kasvatetaan liidien määrää
  • Miten helpotetaan kuntalaisten asiointia ja siten vähennetään kunnan työntekijöiden työtaakkaa
  • Miten yrityksen uudet palvelut saadaan nykyisten asiakkaiden tietoisuuteen ja käytettäväksi

Jos tämä herätti mielenkiintoa, niin ota yhteyttä. Tavoitteenamme on saada kaikista asiakkaidemme palveluista mahdollisimman hyvin muotoiltuja.

Varaa aika suoraan asiantuntijallemme