Virnex logo

Projektin tavoite

”Halusimme sivuston palvelevan monipuolisesti ja saumattomasti eri pääkohderyhmiämme eli oppivelvollisuusopiskelijoita, jatkuvan oppimisen opiskelijoita, yrityksiä ja työelämää sekä viranomaisia ja muita sidosryhmiä”, kertoo Riverian projektipäällikkö Paula Hulkkonen.

Projektin kehitystyö pohjautui palvelumuotoilun keinoin kartutettuun laajaan käyttäjäymmärrykseen sekä asiakaspersoonia puhuttelevaan sisältösuunnitelmaan. ”Tärkeää oli saada muotoiltua selkeät käyttäjäpolut sivuston sisälle, jotta kokonaisuudesta muodostuisi mahdollisimman intuitiivinen ja helppokäyttöinen”, palvelumuotoilijamme Sanna Karvanen kertoo. ”Myös informaatioarkkitehtuuriin panostettiin tässä projektissa erityisen paljon.”

Lisäksi tiimimme loi sivuston sisältösuunnitelman sekä konversiostrategian, joka tukee suunniteltua asiakaspolkua.
Nämä tarjoavat asiakkaalle myös tärkeitä työkaluja mitattavan digimainonnan toteuttamiseen.

Vaativia järjestelmäintegraatioita

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen vaatii nykyaikana lähes poikkeuksetta jonkinlaisia järjestelmäintegraatioita. Uudelle riveria.fi -verkkosivustolle luotiin useita kaksisuuntaisia integraatioita Friends iPaaS-integraatioalustan avulla.

Rajapinnat muodostuivat niin Priimus oppilashallintajärjestelmään kuin kuntarekryyn ja TE-keskuksen työvoimakoulutuksiinkin. Integraatioiden avulla tieto pysyy ajantasaisena, vähentäen manuaalisen päivitystyön määrää. ”Rajapinnan määrittely vaati melkoista jumppaa sekä myös prosessien hiomista”, kertoo Hulkkonen. ”Uudistus on ehdottomasti ollut kuitenkin kaiken vaivan arvoinen ratkaisu. ”

sivuston värimäärittelyn diagrammeja kannettavan tietokoneen näytöllä

Visuaalisuus tukemaan sivuston saavutettavuutta

Sivustolle suunniteltiin palvelumuotoiluvaiheen rautalankamallia tukeva visuaalinen ilme Riverian brändi-ilmeen elementtejä soveltaen ja saavutettavuuskriteerit huomioiden. Kontrastimääritykset ohjasivat värivalintoja niin, että sivustolle valikoitiin ainoastaan määritykset täyttäviä graafisen ohjeiston värejä.

”Visuaaliseen ilmeeseen toivottiin leikkisyyttä, kerroksellisuutta ja virtaavuutta”, kertoo UI/UX suunnittelijamme Laura Jalonen. ”Toimme päävärinä toimivan punaisen rinnalle murrettuja sävyjä, sekä liikettä kuvaavia muotoja täydentämään kokonaisuutta.”

Riverian projektipäällikkö Hulkkosen mukaan sivusto on jo saanut asiakkailta hyvää palautetta ja sitä on kuvailtu sekä raikkaaksi että selkeäksi kokonaisuudeksi. Erityisesti hakutoimintoa on kiitelty. ”Toki on löytynyt myös kehitettävää ja siltä osin onkin hyvä tiedostaa, että verkkosivut eivät koskaan ole täysin valmiit,” Hulkkonen toteaa.

Liiketoiminnan kehittämisen kumppani

Riveria.fi julkaisun jälkeen kumppanuus on siirtynyt jatkuvan kehittämisen vaiheeseen, jossa sivustoa kehitetään käyttökokemuksen myötä eteenpäin. ”Kuten tiedämme, verkkosivuja tulee jatkuvasti kehittää niin sisällön, toiminnallisuuden kuin myös palveluiden hakukone- ja konversio-optimoinnin kannalta,” kertoo Virnex Groupin operatiivinen johtaja Manu Mesimäki.

Konversiostrategiaan perustuva sivuston mittauspisteiden määrittely sekä tavoitteiden toteutumisen jatkuva mittaaminen antavat erinomaisen ymmärryksen siitä, kuinka käyttäjät sivustolla toimivat ja miten haluttujen tavoitteiden eli konversioiden toteutuminen käytännössä tapahtuu.

”Kunnollinen konversiomittaus ja datan kuukausittainen analysointi vievät käyttäjäymmärryksen monta askelta perinteisestä käyttäjämäärien seuraamisesta eteenpäin. Sivuston jatkuva kehittäminen saa aivan uuden näkökulman, kun voimme alkaa puhua datalla kehittämisestä,” Manu Mesimäki kiteyttää.

Riverian kokonaisprojekti on hyvä esimerkki Virnexin tarjoamasta laaja-alaisesta osaamisesta, jonka ansioista asiakas saa tarvitsemansa kokonaistoteutuksen näppärästi yhdestä paikasta. Virnex on asiakkaidensa liiketoiminnan kehittämisen kumppani, jonka palveluvalikosta löytyy liiketoimintastrategiaa tukevat digitaaliset ratkaisut ja ylläpitopalvelut, markkinointipalvelut sekä vastuullisuusohjelmat.

Haluan kiittää tiimiä joustavuudesta ja aina positiivisesta asenteesta myös kiireen keskellä. He reagoivat muutoksiin ja toiveisiin nopeasti ja kaikki ongelmat on saatu ratkottua yhdessä.

Paula Hulkkonen, projektipäällikkö, Riveria

Projektin tavoite

Oilonilla on laaja jälleenmyyntiverkosto, joka myy polttimia ja maalämpöpumppuja omille asiakkailleen sekä tilaa varaosia Oilonin verkkokaupasta. Verkkokaupassa on ollut tarjolla myös joitain lopputuotteita kiinteistölämmitykseen. Oilon on Virnex Groupin pitkäaikainen asiakas ja yhteistyötä on tehty jo useiden vuosien ajan.

Oilonin tavoitteena oli kehittää jälleenmyyjille suunnattua varaosien verkkokauppaa. Uudella verkkokaupalla Oilon halusi parantaa ostamisen helppoutta, lisätä myyntiä ja laajentaa verkkokaupan asiakaskuntaa.

Melko nopeasti projektin alussa selvisikin, että uudistamien yhteydessä on järkevä vaihtaa uuteen ja ajanmukaiseen alustaan, jonka kehitystyö olisi jatkossa joustavampaa ja nopeaa. Uusi alusta mahdollistaa asioita, joita esimerkiksi verkkokaupan laajentaminen uusille markkinoille tuo tullessaan.

Kuvan kahdesta ihmisestä ja läppäristä

Ratkaisu

Virnexillä oli jo useiden vuosien kokemus Oilonin varaosakaupasta jälleenmyyjille ja sen loppuasiakkaista, mikä antoi hyvän lähtökohdan ja ymmärryksen asiakkaan tarpeista.

Verkkokauppa vaihdettiin WooCommerce alustalle ja samalla laajennettiin verkkokaupan tuotevalikoimaa. Verkkokauppaan lisättiin voimakkaassa kasvussa olevien teollisuuslämpöpumppujen varaosat. Myös verkkokaupan visuaalista ilmettä uudistettiin ja tuotevalikoiman kuvien laatua parannettiin. Verkkokauppaan tehtiin myös useita uusia ominaisuuksia.

Verkkokaupan alustaksi valittiin WooCommerce, koska se tarjoaa suosituimpana verkkokauppa-alustana avoimen lähdekoodin kehittäjäyhteisön tuen ja monipuoliset laajentumismahdollisuudet tulevaisuudessa.

Päätös perustui myös aiempaan päätökseen siirtyä viestinnällisten verkkopalveluiden osalta WordPressiin, joten WooCommerce oli luonnollinen valinta verkkokauppa-alustaksi. Verkkokauppaa testattiin ensin Suomen markkinoilla ja sen jälkeen laajennettiin muihin EU-maihin. Projekti kesti suunnitteluvaiheesta käyttöönottoon noin vuoden.

Mitä saavutettiin?

Oilonin verkkokaupan myynti on uudistamisen jälkeen hyvässä kasvussa. Lämpöpumppujen varaosat ovat laitemalleittain helposti esillä ja ostettavissa. Ostaminen on nyt helppoa myös mobiililaitteilla ja maksuominaisuus mahdollistaa asiakaskunnan laajentamisen.

Lisäksi tuotevalikoiman ja tuotetietojen päivitys verkkokauppaan on aiempaa helpompaa. Verkkokaupasta löytyy tuhansia tuotteita erilaisilla variaatioilla ja uniikeilla ominaisuuksilla.

Meillä on nyt hyvin toimiva alusta, jonka päälle voimme lisätä tarvittavia ominaisuuksia. Tätä tarvitsemme liiketoiminnan kasvussa ja kehityksessä.

Jukka Luostarinen, Chief Customer Service Officer, Oilon Oy

Projektin eteneminen

Neuvotteluvaiheessa tunnistettiin projektin tärkeimmät elementit, kuten alustanvaihto ja modernisointi. Suunnittelussa olivat mukana Oilonin oma webmaster Ari Rautio, asiakaspalvelujohtaja Jukka Luostarinen (CCSO) ja markkinointipäällikkö Marika Pitkänen, Virnexin asiakkuuspäällikkö Jari-Pekka Koivisto sekä Virnexin muu tekninen tiimi.

Yhdessä asiakkaan kanssa konseptoitiin tarvittava kokonaisratkaisu.

Projektin hyödyt asiakkaalle:

 • Verkkokauppa liitettiin yhtenäiseen sisäänkirjautumisalustaan muiden Oilonin verkkopalveluiden kanssa.
 • Verkkokauppa modernisoitiin ja muokattiin mobiiliystävälliseksi.
 • Verkkokaupan ulkoasua parannettiin ja käyttöliittymään lisättiin viestinnällisiä elementtejä, kuten karuselli, tiedotteita, Outlet-osio ja haku.
 • Kauppaan toteutettiin toimitustapamoduuli, joka mahdollistaa selkeän toimitustavan valinnan jopa EU-alueella.
 • Maksuliikenne toteutettiin hyödyntäen nykyaikaisia maksutapoja.
 • Verkkokaupassa käytössä oleva analytiikka tarjoaa paremmat työkalut tilausten seurantaan.
 • Valittiin WooCommerce-alustan multisite-versio, jotta tuleva laajentuminen muille markkina-alueille olisi dynaamista, kuten harkittuna USA:n markkinoille.

Kaksi ihmistä työskentelee.

Asiakkaan ajatuksia yhteistyöstä Virnex Groupin kanssa

Työskentely Virnexin kanssa on ollut helppoa pitkän yhteisen taipaleemme ansiosta. Kommunikointi sujuu vaivattomasti, ja heillä on vahvaa osaamista alalla. Virnex on osoittanut ymmärtävänsä tarpeemme ja pystynyt tarjoamaan meille ratkaisun, joka vastaa tavoitteitamme. Uusi verkkokauppa on tuonut merkittäviä etuja liiketoiminnallemme, kuten integraation muiden verkkopalveluidemme kanssa, modernin ulkoasun, paremman käyttökokemuksen ja tehokkaamman tilausten käsittelyn. Olemme tyytyväisiä yhteistyöhön ja suosittelemme Virnex Groupia luotettavana kumppanina.

Ari Rautio, Webmaster, Oilon Oy

Projektin tavoite

Aloitimme yhteistyön Salppuri Oy:n kanssa keväällä 2022 työpajalla, jonka pohjalta luotiin Salpausselän kisojen 100-vuotis juhlavuoden kohderyhmät, ostajapersoonat ja ydinviestit. Työpajassa hyödynnettiin palvelumuotoilutiimimme toteuttaman ennakkokyselyn sekä kohderyhmätutkimuksen tuloksia.

Työpajan tuloksia hyödyntäen Salpausselän 100 v. juhlakisoille luotiin markkinointistrategia ja sosiaalista vastuuta painottava kattokonsepti: Meidän kaikkien Salppuri.

100-vuotiaan Salppurin uusi brändi-ilme

Graafisen suunnittelun tiimimme loi Salpausselän kisoille uuden päivitetyn visuaalisen ilmeen – Salppurin sata sävyä – sekä 100 v. juhlalogon ja sen visuaaliset sovellutukset. Samalla syntyi uuden yritysyhteisön, Salppuri100 Klubin tunnus, jota hyödynnetään ympärivuotisesti yrityksille kohdennetuissa kumppanuusmalleissa.

Salppurin logossa ja sen graafisessa ilmeessä sekä värimaailmassa on luontevasti useita eri värejä ja sävyjä. 100-vuotisjuhlalogon ja ilmeen värimaailma ja sävyt pohjautuvat vanhoihin MM-kisajulisteisiin.

Salpausselän kisat on tapahtuma, joka tuo meidät kaikki yhteen. Se on tapahtuma, jossa perheet ja ystävät viettävät aikaa yhdessä. Se on tapahtuma, jossa koetaan elämyksiä ja luodaan yhteisiä muistoja. Se on tapahtuma, jossa voi turvallisesti kokea niin voiton huuman kuin kirvelevän tappionkin.​

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön ja juhlakisoille luotuun konseptiin. Projektitiimin asiantuntijat ovat hienosti nivoutuneet osaksi meidän organisaatiota – ja koko juhlakisojen tarinaa.

Meille oli tärkeää löytää paikallinen kumppani ja emme olisi voineet valita paremmin. Tapahtuman rakentaminen on todella hektistä ja tarpeisiimme on kyetty vastaamaan nopeasti ja aina hyvällä fiiliksellä.

Jari Pohjonen, kaupallinen johtaja, Salppuri Oy

Kisaorganisaation markkinointiviestinnän kumppani

Toimimme Salppuri Oy:n ulkoistettuna markkinoinnin kumppanina tukien kisaorganisaation markkinointiviestinnän tekemistä tehden markkinoinnin suunnittelua ja ollen kumppani myös erilaisten toimenpiteiden toteuttamisessa.

Työpöydällämme ovat olleet muun muassa

 • markkinoinnin kattokonsepti ja suunnittelu
 • myynti- ja markkinointimateriaalien suunnittelu- ja taitto
 • digitaalinen markkinointi ja mainonta
 • videoprojektin suunnittelu ja käsikirjoitus
 • ulkomainonnan suunnittelu ja toteutus: tori-led, autot ja bussit, banderollit jne.
 • valokuvaus
 • muut tarvittavat toimenpiteet, mm. tapahtumien tukitoimet

Brändi-ilme 1+1 konseptille

Sauli Kemppaisella oli selkeä ajatus ravintolan 1+1 konseptista, jonka Virnex auttoi viemään käytäntöön visuaaliseksi brändi-ilmeeksi. Atelier7:n ruokafilosofian mukaan 1+1 on enemmän kuin kaksi. Yksinkertainen on kaunista ja ravintolassa keskitytään puhtaisiin, aitoihin ja luonnonmukaisiin raaka-aineisiin ja makuihin.

Ravintolan sisustuksen on suunnitellut helsinkiläinen Franz Design Oy. Ravintolan ilme ravintolan ilme on yhdistelmä ilmavuutta ja valoisuutta, rouheita pintamateriaaleja sekä pehmeitä pastillisävyjä ja klassisia huonekaluja.

tabletilla atelier7 ravintolan verkkosivut, taustalla ravintolan graaista ilmettä

Brändi-ilmeessä näkyvät konseptin mukainen rouheus sekä luonnolliset raaka-aineet. Selkeälinjainen logo toimii näille miellyttävänä vastaparina. Tarkkasilmäinen huomaa luvun seitsemän toistuvan logossa kahteen kertaan – konseptin 1+1 mukaisesti.

Laura Jalonen, Virnex Oy
atelier7 -ravintolan logo, värit ja ikoneite

Nimi Atelier7 on yhdistelmä ravintolan sijaintia Konepajan alueella ja osoitetta. Sana atelier tulee ranskan kielestä ja tarkoittaa suomeksi työpajaa tai ateljeeta, paikkaa missä luodaan uutta tai ehostetaan jo hyväksi todettua vielä paremmaksi.

Konseptin pohjalta suunnitellun brändi-ilmeen sisältämät logot, fontit, värit, visuaaliset elementit sekä valokuvien tyylimääritykset on koottu yhteen Atelier7:n graafiseen ohjeistoon. Graafisen suunnittelun tiimimme suunnitteli Atelier7 -verkkosivuston ulkoasun, sosiaalisen median visuaaliset elementit sekä pohjat käyntikorteille, menuille, ilmoituksille ja tarjouksille.

Markkinoinnin tiimi sai hyvin kiinni suunnittelemastani ruoka- ja ravintolakonseptista ja pystyi visualisoimaan sen jo kuukausia ennen ravintolamme avaamista. Yhteistyö innostuneen kumppanin kanssa on ollut helppoa.

Sauli Kemppainen, Chef Atelier7

Digimainonnalla tukea lanseeraukseen

Markkinoinnin tiimimme teki Atelier7:lle mediatiedotteet ja lanseeraussuunnitelman digitaalisissa mainoskanavissa sekä vastasi toteutuksesta yhdessä asiakkaan kanssa. Sivuston julkaisun yhteydessä Atelier7:lle luotiin omat somekanavat Facebookiin ja Instagramiin, Google My Business -tili tukemaan hakukonelöydettävyyttä sekä Google Ads -tili hakukonemainonnan toteutukseen.

Digitaalisia kanavia hyödynnettiin rekrytointikampanjoissa sekä uuden ravintolan konseptin avaamisessa. Virnexin digimarkkinoinnin tiimi on toteuttanut useamman onnistuneen mainoskampanjan sekä ennen avajaisia että niiden jälkeen.

Tiimimme suunnittelee Atelier7 markkinoinnin yhdessä asiakkaan kanssa. Verkkosivuille luodut konversiomittarit ovat tukena jatkuvassa myynnin kehittämisessä ja markkinoinnin seurannassa.

Olemme olleet tyytyväisiä yhteistyöhön. Ravintolan avauskuukaudet ovat hektistä aikaa ja on ollut hienoa, että olemme voineet luottaa kumppanimme apuun nopeissakin käänteissä, kuten mainoskampanjoiden luomisessa.

Jatkuvasti kerätty data ja sen analysointi on meillä tärkeässä roolissa ja kehitämme nyt jatkuvasti yhdessä niin verkkosivujen sisältöjä kuin markkinointia pohjautuen kerättyyn ymmärrykseen.

Elina Hill, liiketoimintajohtaja, Kanresta

Raikas ja erottuva yritysilme

Palvelumuotoilun tiimimme vetämässä työpajassa määriteltiin Pihasiistiksi Suomi Oy:n kohderyhmät ja luotiin erilaisia ostajapersoonia. Näiden perusteella luotiin suunnitelma verkkopalvelulle, jonka tulisi palvellla useita hyvin erilaisia kohderyhmiä aina kaupunkien rakennushankkeista yksityisiin pihasuunnitelmiin ja toteutuksiin.

Graafisen suunnittelun tiimimme toteutti Pihasiistiksi Suomi Oy:lle uuden logon sekä raikkaan ja erottuvan yritysilmeen.
Uusia graafisia elementtejä, kuten eri palveluita kuvaavia ikoneita on hyödynnetty niin verkkosivuilla kuin yrityksen pakettiautojen teippauksissa.

Työpajan tulosten pohjalta toteutettiin uuden verkkopalvelun käyttöliittymän suunnittelu. Verkkopalvelussa on huomioitu selkeästi toisistaan poikkeavat kohderyhmät, joille toteutettiin omat laskeutumissivut.

Sisältösuunnitelma luotiin vastaamaan ostajapersoonien erilaisia tarpeita ja toiveita. Kohderyhmien tarpeiden ymmärrys auttaa tuottamaan erilaisille kohderyhmille kiinnostavaa ja puhuttelevaa sisältöä.

pihasiistiksi suomi oy:n uusi graafinen ilme

Kokonaisuutena verkkopalvelun ja yritysilmeen uudistus ovat onnistuneet hienosti ja olemme todella tyytyväisiä. Uusi yritysilme on erinomainen ja verkkosivujen kuvista välittyy meidän työyhteisön hyvä fiilis ja tekemisen meininki. Artikkeleissa on hyvin tuotu esiin meidän asiantuntijuus ja osaaminen.  

Olen todella tyytyväinen yhteistyöhön. Liiketoimintamme tavoitteet on ymmärretty ja on osattu ehdottaa toimenpiteitä, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Yhteistyö on ollut helppoa ja toiveisiimme reagoidaan nopeasti.

Joni Puoliväli, toimitusjohtaja, Pihasiistiksi Suomi Oy

Digitaalista mainontaa ja sisällöntuotantoa

Digitaalisen mainonnan tiimimme on vastannut Pihasiistiksi -palveluiden toimivasta Google Ads -mainonnasta jo muutaman vuoden ajan. Sosiaalisen median kanaviin on toteutettu sisältöjä ja mainoskampanjoita aina tarpeen mukaan.

Pihasiistiksi on luottanut osaamiseemme myös valokuvauksen saralla useaan eri otteeseen.  Verkkopalvelun uudistuksen yhteydessä kuvasimme Pihasiistiksi henkilökuntaa, kalustoa sekä Pihasiistiksi verkkokaupan tuotteita.

Asiakaskohteiden esittely on tärkeä osa Pihasiistiksi viherrakentamisen palveluiden markkinointia. Referenssien avulla on helppo tuoda esiin viherrakentajien, kivimiesten ja puutarhureiden osaamista. Artikkelit tarjoavat myös inspiroivaa sisältöä potentiaalisille asiakkaille. Referenssikohteiden kuvia on voitu myös hyödyntää laajasti koko verkkopalvelussa.

Verkkosivujen ja -kaupan kuva- ja tekstisisällöt ovat lähes kokonaan sisällötuotannon tiimimme käsialaa. Tiimi on tuottanut myös Pihasiistiksi-sivujen referenssit sekä asiantuntija-artikkelit.

Lähtötilanne

Meidät valittiin sivustoprojektin toteuttajakumppaniksi julkisen kilpailutuksen perusteella. Sivusto on täysin uusi osoitettaan myöden. Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää asukkaiden julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut 1.1.2023 alkaen, joten uudella sivustolla tulee olemaan keskeinen merkitys päijäthämäläisten palvelemisessa.

Keskeiset vaatimukset ja saavutettavuus

Asetettujen vaatimusten mukaisesti uusi paijatha.fi -sivusto kokoaa yhteen alueen sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut. Sivusto toimii eräänlaisena aloituspisteenä niin palveluiden käyttäjille, päättäjille kuin työnhakijoillekin.

Lähtökohtana sivuston suunnittelussa oli Päijät-Hämeen hyvinvointialueen juuri valmistunut uusi graafinen ilme, mikä loi hyvät puitteet modernin verkkopalvelun toteuttamiselle.

Virnexin suunnitteluprosessiin kuuluu kiinteänä osana saavutettavuuden varmistaminen niin teknisesti kuin verkkosivuston visuaalisen ilmeen ja sisällön osalta.

Valmiin verkkosivuston saavutettavuusseloste kuvaa sivuston käyttäjälle, miltä osin sivusto ei täytä saavutettavuus kriteereitä. Tällainen syy voi esimerkiksi olla sivustolle haluttu erilainen toiminto.

Laura Kemppi, palvelumuotoilija, Virnex Oy

Saavutettavuus julkisella toimijalla

Jopa 1,2 miljoonaa suomalaista tarvitsee digitaalista saavutettavuutta, mikä asettaa huomattavia vaatimuksia sivuston rakenteen ja värimaailman suunnitteluun. Sivuston tulee huomioida heikkonäköiset, värisokeuden eri asteet sekä mahdollistaa käytön kattavasti erilaisilla päätelaitteilla.

Julkisena toimijana Päijät-Hämeen hyvinvointialue on myös EU:n saavutettavuusdirektiivin ja kansallisen lain puolesta velvoitettu huolehtimaan sivuston saavutettavuudesta. Uusi sivusto on toteutettu annettujen vaatimusten mukaisesti.

Ennakoiva ja kattava hakutoiminnallisuus

Ennakoiva hakutoiminto oli yksi tärkeimmistä projektille asetetuista vaatimuksista. Sivustolle toteutettu hakutoiminto mahdollistaa käyttäjälle haut myös sivustoon tallennetuista pdf-tiedostoista.

Hyvin toteutettu hakutoiminto voi käyttäjälle korvata perinteisen valikkonavigoinnin ja sivustolla liikkuminen on käyttäjälle helpompaa.

Palvelumuotoilun menetelmät osa projektia

Hyvin toteutettu verkkosivusto ei koskaan ole vain tekninen toteutusprojekti. Projektin eri vaiheissa tulee huomioida sivuston erilaiset käyttäjäpersoonat ja heidän tarpeitaan vastaavan sisällön tuottaminen, käytettävyys eri päätelaitteilla sekä saavutettavuus ja hakukonelöydettävyys. Osallistava ja hyvin fasilitoitu suunnitteluvaihe mahdollistaa onnistuneen lopputuloksen.

Projekti jaettiin neljään vaiheeseen:

 • Suunnitteluvaihe (Service Design)
 • Käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelu (UI/UX)
 • Toteutus (Production)
 • Käyttöönottovaihe (Deployment)

Palvelumuotoilun menetelmät ja osallistava yhteiskehittäminen säännöllisine seurantapalavereineen antoi asiakkaalle mahdollisuuden seurata ja kommentoida mahdollisia muutostarpeita koko prosessin ajan.

Tämän toimintamallin projektiin tuoma ketteryys, yhdessä kiinteähintaiseen projektiin kuuluvien vaiheiden hyväksyntä, takasi onnistuneen lopputuloksen niin budjetin, sisällön kuin aikataulunkin puitteissa.

Toukokuussa julkaistu paijatha.fi -sivusto toteutettiin asiakkaan vaatimuksien mukaisin toiminnoin ja sovitun aikataulun puitteissa.

Ensivaikutelmaltaan toteutettu ylläpidon käyttöliittymä on erinomainen. Selkeästi helpompi käyttää, kuin aiempi kokemukseni WordPressistä. Sivuston ulkoasuun olen myös tosi tyytyväinen. Pidän värivalinnoista ja sivun raikkaasta ilmeestä.

Elina Suontama, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen viestinnän kehittämispäällikkö

Suomalaista koulutusvientiä

Edufication.com on verkkopalvelu, jonka taustalla on ammattimainen koulutustuotanto-organisaatio, joka yhdistää suomalaisten yliopistojen sekä muiden korkeakoulujen osaamisen vastaamaan opiskelijoiden, laitosten ja yritysten tarpeita.

Edufication.com -verkkopalvelu tarjoaa räätälöityjä ja nykyaikaisia ​​oppimisratkaisuja erilaisiin tarpeisiin yrityksille ja organisaatioille. Palvelu tarjoaa mm. perehdyttämisohjelmat, muutoshallinnan sekä osaamisen hallinnan ja kehittämisen.

Kuinka projekti vietiin läpi?

Julkisen hankinnan määräyksiä noudattavana asiakkaana Xamk asetti tiukat tekniset vaatimukset projektissa kehitettävän verkkopalvelun toiminnoille sekä aikataululle. Mittava ja pitkäkestoinen työ toteutettiin kiinteähintaisena projektina.

Projekti toteutettiin noudattaen hyväksi havaittua prosessimalliamme, joka on perinteisen iteratiivisen vesiputousmallin ja ketterän kehittämisen kombinaatio. Lähes seitsemän kuukautta kestänyt verkkopalveluprojekti hyväksyttiin ja julkaistiin alkuperäisen aikataulun mukaisesti huhtikuussa 2022.

Tehdään tästä verkkokauppa, joka peittoaa kaikki globaalit EdTech-alan verkkokaupat!

Pekka Pulkkinen, projektipäällikkö, Xamk / Edufication

Palvelumuotoilu on päivittäinen tapa työskennellä

Olemme sisäisesti nimenneet projektin ensimmäisen vaiheen palvelumuotoiluvaiheeksi. Käytännössä palvelumuotoilun menetelmät ovat meillä läsnä koko projektin elinkaaren ajan. Virnex on erikoistunut verkkosivujen kehittämiseen, joka ei tarkoita vain koodaamista.

Ennen kaikkea olemme asiakkaidemme liiketoiminnan kehittäjiä, koska toteuttamillamme verkkosivuilla tavoitellaan aina muutosta parempaan, mahdollistamaan asiakkaalle jotain uutta. Palvelumuotoilu on Virnexillä päivittäinen tapa työskennellä, osallistaa ja yhteiskehittää tuotteita ja palveluita.

Edufication-projekti oli aivan huikea projekti, jossa pääsimme todella
näyttämään osaamisemme ja tekemään loistavaa yhteistyötä eri tiimiemme kesken.

Laura Kemppi, palvelumuotoilija, Virnex Group

Tekniikka ja keskeiset toiminnot

Verkkopalvelu perustuu WordPress -julkaisujärjestelmään ja WooCommerce -verkkokauppa-alustaan, jotka räätälöitiin asiakkaan vaatimukset täyttäväksi verkkopalveluksi hyödyntäen Virnexin omia lohkoelementtejä ja asiakaskohtaisesti toteutettuja ratkaisuja.

Verkkopalvelun keskeiset toiminnot

 • Verkkokauppa organisaatioille ja kuluttajille
 • Monikielisyys ja kohdemarkkinoiden vaatimuksien mukaiset maakohtaiset maksutavat ja verokannan hallinta.
 • 100% digitaalinen asiointi mahdollistaen mikrokurssien maksaminen ja suorittamisen joko suoraan Edufication.com -verkkopalvelun omalla oppimisalustalla tai integroituna kolmannen osapuolen EdTech-alustaan.
 • Käyttäjäkohtainen dashboard
  • Käyttäjä näkee dashboardilla verkkopalvelun oman oppimisalustan kurssit, joihin käyttöoikeus.
  • Linkit ulkopuolisilla oppimisalustoilla (esim. Claned) tuotettaviin, Eduficationista ostettuihin kursseihin.
  • Digitaaliset sertifikaatit kurssien suorittamisesta.

Integraatiot

Verkkopalvelu tarjoaa kokonaisvaltaisen verkkokauppa- ja oppimisympäristön, joka integroitiin projektin aikana lisäksi EdTech-alan johtavan toimijan Clanedin monipuoliseen oppimisalustaan.

Verkkokauppa on integroitu Xamk:n käyttämään Visma Wintime -taloushallinon ohjelmistoon.

Meillä on kunnianhimoiset tavoitteet luoda palvelualusta, joka mahdollistaa yliopistojen ja muiden oppilaitosten, sekä yritysten välisen koulutusyhteistyön kehittämisen ja palveluiden kansainvälisen myynnin.

Saimme erinomaisen tarjouksen ja toteutuksesta vastannut tiimi on osoittanut olevansa ammattimainen kumppani, juuri sellainen kuin oli tavoitteenammekin löytää.

Pekka Pulkkinen, projektipäällikkö, Edufication.com / Xamk

Kun sain elokuussa 2021 tiedon yrityksemme valinnasta Edufication-projektin päävastuulliseksi toteuttajaksi, huusin kirjaimellisesti täyttä kurkkua. Projekti oli sen hetkisen historian ylivoimaisesti suurin, mutta olimme tehneet paljon työtä kyvykkyytemme kasvattamiseksi ja tiesin, että meillä on valmius ottaa haaste vastaa ja onnistua.

Olen erittäin ylpeä siitä miten ammattimaisesti meidän tiimi on toiminut tässä projektissa.

Manu Mesimäki, operatiivinen johtaja, Virnex Group