Virnex logo

Projektin tavoite

Aloitimme yhteistyön Salppuri Oy:n kanssa keväällä 2022 työpajalla, jonka pohjalta luotiin Salpausselän kisojen 100-vuotis juhlavuoden kohderyhmät, ostajapersoonat ja ydinviestit. Työpajassa hyödynnettiin palvelumuotoilutiimimme toteuttaman ennakkokyselyn sekä kohderyhmätutkimuksen tuloksia.

Työpajan tuloksia hyödyntäen Salpausselän 100 v. juhlakisoille luotiin markkinointistrategia ja sosiaalista vastuuta painottava kattokonsepti: Meidän kaikkien Salppuri.

100-vuotiaan Salppurin uusi brändi-ilme

Graafisen suunnittelun tiimimme loi Salpausselän kisoille uuden päivitetyn visuaalisen ilmeen – Salppurin sata sävyä – sekä 100 v. juhlalogon ja sen visuaaliset sovellutukset. Samalla syntyi uuden yritysyhteisön, Salppuri100 Klubin tunnus, jota hyödynnetään ympärivuotisesti yrityksille kohdennetuissa kumppanuusmalleissa.

Salppurin logossa ja sen graafisessa ilmeessä sekä värimaailmassa on luontevasti useita eri värejä ja sävyjä. 100-vuotisjuhlalogon ja ilmeen värimaailma ja sävyt pohjautuvat vanhoihin MM-kisajulisteisiin.

Salpausselän kisat on tapahtuma, joka tuo meidät kaikki yhteen. Se on tapahtuma, jossa perheet ja ystävät viettävät aikaa yhdessä. Se on tapahtuma, jossa koetaan elämyksiä ja luodaan yhteisiä muistoja. Se on tapahtuma, jossa voi turvallisesti kokea niin voiton huuman kuin kirvelevän tappionkin.​

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön ja juhlakisoille luotuun konseptiin. Projektitiimin asiantuntijat ovat hienosti nivoutuneet osaksi meidän organisaatiota – ja koko juhlakisojen tarinaa.

Meille oli tärkeää löytää paikallinen kumppani ja emme olisi voineet valita paremmin. Tapahtuman rakentaminen on todella hektistä ja tarpeisiimme on kyetty vastaamaan nopeasti ja aina hyvällä fiiliksellä.

Jari Pohjonen, kaupallinen johtaja, Salppuri Oy

Kisaorganisaation markkinointiviestinnän kumppani

Toimimme Salppuri Oy:n ulkoistettuna markkinoinnin kumppanina tukien kisaorganisaation markkinointiviestinnän tekemistä tehden markkinoinnin suunnittelua ja ollen kumppani myös erilaisten toimenpiteiden toteuttamisessa.

Työpöydällämme ovat olleet muun muassa

  • markkinoinnin kattokonsepti ja suunnittelu
  • myynti- ja markkinointimateriaalien suunnittelu- ja taitto
  • digitaalinen markkinointi ja mainonta
  • videoprojektin suunnittelu ja käsikirjoitus
  • ulkomainonnan suunnittelu ja toteutus: tori-led, autot ja bussit, banderollit jne.
  • valokuvaus
  • muut tarvittavat toimenpiteet, mm. tapahtumien tukitoimet

Projektin lähtötilanne

Vastuun kantaminen on alusta saakka kuulunut High Metalin arvoihin. Vastuullisuusohjelman avulla toimintaa halutaan kehittää entistä kestävämmäksi. Myös asiakkaat vaativat aiempaa useammin yritykseltä vastuullisuutta sekä suunnitelmaa sen kehittämiseksi. Yhtiö on niin ikään havainnut, että entistä useampi työnhakija odottaa selvitystä siitä, miten yrityksen liiketoiminnassa huomioidaan esimerkiksi henkilöstön hyvinvointi ja ympäristöasiat. 

High Metalin toiminta on jo pitkään perustunut tuotteiden ja toiminnan laadukkuuteen. Tästä osoituksena yritykselle on myönnetty ISO 9001 ja ISO 3834-2 sertifikaatit. Päivittäisen vastuullisen toiminnan kuvauksessa yritys ei kuitenkaan ole vielä kokenut onnistuvansa.

Halu tuottaa High Metalin henkilöstön yhteinen ymmärrys siitä, miten yritys huomioi vastuullisuuden toiminnassaan ja tuotteissaan toimi kimmokkeena myös High Metalin ja vastuullisuustiimimme väliselle yhteistyölle.  

tabletilla vastuullisuusohjelmasta esitys kuinka se yhdistyy strategiaan

Vastuullisuus on kirjattu yrityksemme strategian sisään, joten meille on erityisen tärkeää ymmärtää, mitä se juuri meidän ja meidän asiakkaidemme liiketoiminnan kannalta tarkoittaa.

Lauri Nurminen, markkinointi ja omistaja, High Metal Oy

Työskentely eteni projektin vaihe ja työpaja kerrallaan

Ohjelman laatimista varten High Metalin henkilöstöstä koottiin projektiryhmä, joka sisälsi asiantuntemusta kaikilta eri yrityksen liiketoiminnan alueilta. Mukaan saatiin osaamista niin henkilöstöhallinnon, myynnin ja markkinoinnin kuin itse tuotannonkin osalta. Työskentely eteni työpajojen muodossa, joiden päätteeksi varsinainen Vastuullisuusohjelma laadittiin. Pitkästä aikaa myös kaikki projektiryhmän tapaamiset voitiin järjestää niin, että kaikki olivat koolla samassa paikassa. Projektiin osallistettiin mukaan myös muut tärkeimmät sidosryhmät puhelimitse ja sähköpostitse toteutettujen haastatteluiden muodossa. 

Ensimmäisessä työpajassa käytiin läpi sidosryhmien odotuksia, megatrendejä ja markkinan murroksia. Seuraavassa pajassa pohdittiin yrityksen oman toiminnan vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisiin. Lopuksi valittiin High Metalin vastuullisuudelle olennaisimmat vastuullisuusteemat ja vastuullisuustyön painopisteet: Tulevan strategiakauden ajan High Metalin vastuullisuustyö painottuu älykkääseen materiaalinkäyttöön, pienenpään hiilijalanjälkeen, työntekijöiden hyvinvointiin sekä turvallisiin ja kestäviin tuotteisiin. 

Ratkaisu

High Metal jalostaa ruostumattomasta teräksestä tuotteita ja ratkaisuja markkinoille. Terästä yrityksen tuotannossa käytetään noin 165 tuhatta kiloa vuodessa.  Materiaalina ruostumaton teräs on helposti kierrätettävissä ja High Metalin käyttämästä rosterista jo nyt noin 90 % on uusiokäytettyä. Hiilijalanjäljen laskemisen ja päästötavoitteiden asettamisen avulla High Metal osallistuu päästöintensiivisen alan haitallisten vaikutusten minimoimiseen. High Metalin tuotannossa työskentelee 40 henkilöä. Henkilöstön turvallisuuteen ja hyvinvointiin panostetaan muun muassa henkilöstösuunnitelman ja työturvallisuuden kuukausittaisen seurannan avulla. Työtekijöiden hyvinvoinnista huolehtimalla taataan osaavan työvoiman riittävyys nyt ja tulevaisuudessa.  

High Metal panostaa tuotteidensa ja ratkaisujensa kestävyyteen ottamalla niiden elinkaaren huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Vastuullisuusohjelman avulla yritys saa kattavan käsityksen oman toimintansa vastuullisuudesta. Ohjelma summaa sekä toiminnan merkittävimmät vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan että ne toimet, joita vastuullisuuden eteen jo nyt tehdään. Niin ikään se esittää toimenpiteitä, joiden avulla yrityksen toimintaa voidaan kehittää jatkossa entistä kestävämmäksi.

Ohjelma toimii hyvänä välineenä toiminnan suunnittelussa ja liiketoimintariskien hallinnassa. Tiedostamalla millaisia uhkia ja mahdollisuuksia omaan toimialaan ja markkinaan liittyy, voidaan niiden haitallisimmilta vaikutuksilta suojautua hyvissä ajoin. Laajempi ymmärrys oman toiminnan todellisista vaikutuksista auttaa sekä liiketoiminnan kehittämisessä että parempien palveluiden tuottamisessa.  

Oli erityisen tärkeää, että työ lähti liikkeelle meidän toimintaamme kohdistuvista vastuullisuusodotuksista. Nyt pystymme paremmin vastaamaan kehittyviin vaatimuksiin. Projektin onnistui hyvin. Prosessi oli hyvin mietitty ja se eteni järjestelmällisesti.

Lauri Nurminen, markkinointi ja omistaja, High Metal Oy

Vastuullisuusviestinnän suunnittelma 

Vastuullisuusviestintä on kestävän kehityksen tavoitteista sekä niissä etenemisestä kertomista. Viestintään kannattaa osallistaa koko yrityksen henkilöstö. Vastuullisuusviestinnän suunnitelman avulla valmiista Vastuullisuusohjelmasta on helppo kertoa niin työntekijöille, yhteistyökumppaneille kuin asiakkaillekin. Vastuullisuusviestintää voidaan hyödyntää myös uusien asiakkaiden ja hankkeiden saamiseen tai vaikkapa olemassa olevien asiakkaiden tyytyväisyyden lisäämiseen.  

Sekä vastuullisuusohjelma että vastuullisuusviestinnän suunnitelma on laadittu oman toimialan ja ympäröivän maailman muuttuessa säännöllisesti arvioitaviksi ja päivitettäviksi työkaluiksi.  

Tarvitsetko sinä apua yrityksesi vastuullisuustyön päivittämiseen tai siitä kertomiesi viestien kirkastamiseen?

Projektin lähtötilanne

Vaadin on vuonna 2000 perustettu teknologiayritys, joka auttaa asiakkaitaan rakentamaan toimintavarmoja verkkosovelluksia hyvällä käyttäjäkokemuksella, aiempaa nopeammin. Vaadinin ratkaisu yksinkertaistaa verkkosovellusten toteutusprosessia, ja ratkaisun avulla verkkosovelluksia toteutetaan muun muassa monissa maailman suurimmista rahoitus-, terveydenhuolto- ja julkishallinnon laitoksista.  

Digitaalinen murros sekä globaali siirtyminen hybridi- ja etätyöhön ovat tehneet sujuvasta verkkoyhteistyöstä entistä tärkeämpää. Vaadinin ratkaisun avulla asiakkaat auttavat sovellustensa käyttäjiä työskentelemään yhdessä reaaliaikaisesti, riippumatta siitä missä päin maailmaa he työskentelevät. Sovellusten hyvä käyttäjäkokemus on ensiarvoisen tärkeää, sillä sen nähdään lisäävän työntekijöiden sitoutumista työhönsä, auttavan digitaalisten muutosten onnistumisessa sekä ehkäisevän mahdollisia kalliita virheitä. 

Nopeaan tahtiin muuttuvassa maailmassa myös yritysten toimintatapojen ja tuotteiden on muututtava vauhdilla, jos haluaa pysyä kehityksessä mukana. Kuluttajat ja sijoittajat ympäri maailmaa toivovat yrityksiltä vastuullisempia ratkaisuja tarpeisiinsa, ja Vaadin haluaa vastata näihin vaatimuksiin Virnexin Vastuullisuusohjelman ja Vastuullisuusviestinnän suunnitelman avulla. 

henkilön kainalossa tabletti, jonka näytöllä vastuullisuusketjun vaikutuksia

Vaadin-yhteisölle on tärkeätä edistää kestävää kehitystä. Siksi meille oli keskeistä teroittaa ensin itsellemme, mikä yrityksemme ja tuotteemme rooli on vastuullisuuden näkökulmasta. Tässä onnistuimme hyvin.

Jurka Rahikkala, operatiivinen johtaja, Vaadin

Suunnitteluun otettiin mukaan sidosryhmät

Vaadinin tärkeimmät sidosryhmät ovat yrityksen omat työntekijät, asiakkaat ja käyttäjät sekä yrityksen omistajat. Vastuullisuusohjelma-projektiin otettiin mukaan eri sidosryhmien edustajia, jotta pystyttiin luomaan mahdollisimman yhtenäinen näkemys Vaadinin vastuullisuudesta. Kesä- ja elokuussa 2022 haastattelimme yrityksen tärkeimpiä sidosryhmiä selvittääksemme heidän odotuksiaan vastuullisuudesta. Haastattelut perustuivat GRI yritysvastuun raportointistandardiin, ja ne tehtiin joko puhelimitse tai sähköpostitse. 

Osallistavan työpajatyöskentelyn avulla tutustuimme myös teknologiateollisuuden markkinamuutoksiin ja megatrendeihin, ja valitsimme muutoksista ja trendeistä ne, jotka ovat kaikkein olennaisimmat Vaadinin liiketoiminnan kannalta.

Kansainvälisenä yrityksenä Vaadinilla työskennellään kaikilla mantereilla ja monilla eri aikavyöhykkeillä, ja yrityskieli englanti mahdollistaa yhteistyön eri maiden yritysten ja yhteisöjen välillä. Globaalina toimijana yritys kohtaa samat maailmanlaajuiset haasteet ja mahdollisuudet kuin mikä tahansa teknologiayritys. 

Sidosryhmien odotusten ja markkinamurrosten pohjalta määrittelimme yrityksen oman toiminnan vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Nämä kaikki muuttujat ja vaikuttimet huomioiden määrittelimme Vaadinin toiminnan olennaisimmat vastuullisuusteemat sekä yrityksen tekemän vastuullisuustyön tärkeimmät painopisteet. 

virnexin vastuullisuusohjelman prosessikuvaus

Parempaa työelämää mahdollisimman monille ihmisille

Vastuullisuusohjelmamme -palvelun avulla Vaadinille määriteltiin vastuullisuustyön painopisteet, sekä jokaiselle painopisteelle omat tavoitteensa ja kehityskohteensa. Vaadinin vastuullisuustyön yhtenä painopisteenä on luoda asiakkaillensa tehokkaampia työkaluja, jotka mahdollistavat paremman tasapainon heidän työ- ja yksityiselämänsä välille.

Vaadinilla ajatellaan, että yrityksen tehtävä on tehdä työelämästä parempaa mahdollisimman monille ihmisille, ja sovellusten parempi saavutettavuus onkin yksi yrityksen vastuullisuustyön painopisteistä. 

Henkilöstö on Vaadinilla tärkein osa toimintaa eikä yrityksessä hyväksytä minkäänlaista syrjintää tai epäasiallista käytöstä. Yhtenä vastuullisuustyön painopisteistä onkin monimuotoisuuden edistäminen yrityskulttuurin kautta.

Vaadin haluaa luoda henkilöstönsä kanssa parhaan mahdollisen yrityskulttuurin, jotta voi jatkossakin saada tiimeihinsä parhaat osaajat ja sekä saavuttaa yhdessä heidän kanssaan kaikki tärkeimmät tavoitteensa. Vaadin toimii miesvaltaisella alalla, mutta muun muassa rekrytointiprosesseja parannetaan jatkuvasti, jotta houkuteltaisiin tiimeihin paremmin myös muita sukupuolia.

Resurssiviisaita ja helposti muokattavia työvälineitä

Vaadin auttaa asiakkaitaan myös modernisoimaan olemassa olevia sovelluksia. Teknologiat vanhenevat entistä nopeammin ja uusia alustoja syntyy jatkuvasti lisää. Myös asiakkaiden vaatimukset ja hyvän käyttäjäkokemuksen standardit muuttuvat koko ajan. Näiden tekijöiden summana Vaadinin asiakkaiden sovellukset todennäköisesti kohtaavat jossakin vaiheessa jonkinlaista modernisoinnin tarvetta. Nykyaikaistamalla jo olemassa olevia verkkosovelluksia säästetään niitä resursseja, joita kokonaan uuden sovelluksen tekemiseen kuluisi. 

Yksi Vaadinin vastuullisuuden painopiste on toiminnan saaminen hiilineutraaliksi – jo ihan lähitulevaisuudessa. Oman toiminnan ympäristövaikutuksia Vaadinilla vähennetään minimoimalla yrityksen energiankulutus sekä parantamalla entisestään toiminnan tehokkuutta. Vaadin parantaa oman toimintansa lisäksi myös asiakkaidensa energia- ja materiaalitehokkuutta kevyiden verkkopohjaisten ohjelmistoratkaisujen avulla.  

Myös tietoturva on ajankohtainen haaste ohjelmistoalalla, ja yksi Vaadinin vastuullisuuden painopisteistä onkin keskittyä kaikissa yrityksen toiminnoissa turvallisuuteen. Kehittyneimpiä tietoturvauhkia torjutaan käyttämällä parhaita saatavilla olevia tietoturvatyökaluja.

Yrityksen palvelinkohtainen arkkitehtuuri pitää asiakkaiden sovellukset käynnissä turvallisessa ympäristössä, jossa hyökkäyspinta on minimaalinen. Huolehtimalla tietoturvasta Vaadin varmistaa parhaan mahdollisen palvelun sekä nykyisille että tuleville asiakkailleen.  

Olemme erittäin tyytyväisiä projektin lopputulokseen. Saimme työkalun oman toimintamme ja tuotteemme kehitykseen sekä vastuullisuusviestinnän toteuttamiseen.

Jurka Rahikkala, operatiivinen johtaja, Vaadin

Projektin lopputulos

Vastuullisuusohjelma-projektin lopputuloksena luotiin hyvin muotoiltu englanninkielinen vastuullisuusohjelma esitysmuodossa. Vaadinin Vastuullisuusohjelmassa keskityttiin kädenjäljen kasvattamiseen jalanjäljen pienentämisen sijaan, koska yrityksen toiminnan negatiivinen vaikutus on niin pientä. Vaadin voi helposti hyödyntää valmista ohjelmaa muun muassa myyntitilanteissa, rekrytoinnissa ja perehdytyksessä.  

Projektin tavoite

Lammi-Kivitalot on Suomen ostetuin kivitalomerkki, joka tunnetaan erityisesti laadusta, designista ja luotettavuudesta. Suomen suurimpana ja vanhimpana betonikiven valmistajana Lammille on kertynyt tuoteinnovaatioita, kuten ensimmäisenä markkinoille tulleet ääntä ja kylmää eristävät lämpökivet. Nyt Lammi on mukana Betoniteollisuuden ja Aalto-yliopiston yhteisesti valmistellun Loikka-hankkeen osahankkeessa, jonka tavoitteena on löytää keinot betonirakentamisen hiilidioksidipäästöjen puolittamiseksi.

Suurin kotimainen toimija

Lammi-kivitaloja valmistuu vuodessa satoja ja niiden elinikä voi olla jopa 200 vuotta. Siksi Lammilla kiinnitetään erityistä huomiota tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen. Yli 65 vuoden kokemuksella kivirakentamisen palveluita tuottava yritys valmistaa myös valtavan suuren määrän betoniharkkoja vuosittain.

Alan suurimpana kotimaisena toimijana Lammi edistää pitkäikäisiä tuotteita ja minimoi omien prosessiensa ympäristövaikutuksia. Betoniharkkoille on tehty hiilijalanjäljen laskenta ja ympäristöselosteiden (EPD-standardi) laadinta.

Alalla kehitellään koko ajan vastuullisempia materiaaleja sekä uudenlaisia tapoja hyödyntää materiaaleja pidempään. Lammi haluaa olla mukana luomassa vähähiilisempiä betonirakentamisen tapoja. Uusia tapoja on kehitettävä siten, etteivät betonimateriaalin hyvät ominaisuudet kuten käyttömukavuus ja kestävyys vähene.

Markus Inkiläinen, Markkinointi- ja kehityspäällikkö Lammin Betoni Oy

Lammilla kiinnitetään erityistä huomiota materiaalitehokkuuteen

Sekä Lammin valmistamat betonituotteet että heidän suunnittelemansa talot sitovat suuren määrän eri materiaaleja. Siksi Lammilla kiinnitetään erityistä huomiota materiaalitehokkuuteen. Kivimateriaali on 100 % kierrätettävissä ja hyödynnettävissä uudelleen. Lammi myös hyödyntää käyttämänsä energian ja resurssit mahdollisimman tehokkaasti.  

Yhdessä laadittu Vastuullisuusohjelma kerää yhteen jo tehdyt vastuullisuusteot sekä asettaa tavoitteet vastuullisuuden painopisteiden kehityskohdille. Tehdyistä ja suunnitelluista teoista sekä niiden toteuttamisen seurantaan tarvittavista mittareista muodostuu kokonaiskuva Lammin vastuullisuudesta.

Lammin vastuullisuuden painopisteitä hiilineutraalin rakentamisen ja resurssi- ja energiatehokkuuden lisäksi ovat työhyvinvointi ja –turvallisuus sekä asumisen turvallisuus ja elinkaarivaikutukset. 

Meille oli tärkeää saada Vastuullisuusohjelman laatimiseen mukaan mahdollisimman laaja otos henkilökunnastamme. Onnistuimmekin valjastamaan porukastamme projektiin hyvin monipuolista asiantuntemusta ja sopivasti erilaisia näkemyksiä.

Markus Inkiläinen, Markkinointi- ja kehityspäällikkö Lammin Betoni Oy

Vastuullisuuden kehitysprojektien valinta osallistavan suunnittelun avulla

Vastuullisuusohjelman laadinnassa käytettiin osallistavan suunnittelun menetelmiä kuten alkukartoituksen sidosryhmähaastatteluita sekä projektiryhmän kanssa pidettyjä työpajoja. Jokaiselle painopisteelle luotiin omat kehitysprojektinsa sekä niiden toteutumisen seurantaan sopivat mittarit.

Kehitystä vastuullisuuden painopisteihin Lammilla halutaan muun muassa betonin kiertävyyden lisäämiseen, energiatehokkuuden huomioimiseen sekä paremman työturvallisuuskulttuurin ohjeistamiseen myös asiakkaille ja kumppaneille. 

Valmiista vastuullisuusohjelmasta laadittiin selkeä ja visuaalinen esitys, jota voidaan hyödyntää myös Lammin myynnissä ja markkinoinnissa. Valmis ohjelma esiteltiin yhtiön hallitukselle elokuussa 2022.  

Mikäli yrityksesi kaipaa tehokkaampia vastuullisuuden mittareita, tavoitteiden kirkastusta tai sopivimpien kehitysprojektien luomista, ota yhteyttä, autamme mielellämme!