Virnex logo

Ratkaisu

Perinteisesti dataa kerätään aina tiettyä tarkoitusta palvelevaan järjestelmään. Esimerkiksi tuotannon dataa kerätään tuotannonohjausjärjestelmään, myynnin dataa asiakashallinnan järjestelmään ja markkinoinnin dataa markkinoinnin tarkoituksia varten tehtyyn hallinta ja ohjausjärjestelmään. Eri tarkoituksia palvelevat järjestelmät eivät keskustele keskenään, joten tietoja on vaikeaa yhdistellä. Koska kerätty tieto on sidottu tiettyyn järjestelmään, se myös häviää helposti, jos järjestelmää vaihdetaan.  

Virnexin ratkaisu tiedon turvalliseen säilyttämiseen, helppoon ja monipuoliseen käytettävyyteen sekä järjestelmäriippumattomuuteen on järjestelmistä erillään toimiva Asiakastiedon datahub. Tämä asiakastietoalusta kerää tiedot useista eri lähteistä ja yhdistää ne yhdeksi asiakasprofiiliksi. Jäsennellyt tiedot ovat minkä tahansa järjestelmän käytettävissä.   

Virnex kannusti tarkastelemaan koko tiedonhallinnan elinkaarta. Yksittäisen järjestelmäuudistuksen sijaan meille luotiin datahub, joka yhdisti liiketoimintatiedon yhteen paikkaan ja teki tiedosta käytettävämpää.”  


Mitä saavutettiin

Yksittäisten järjestelmien sijaan kaikki asiakastieto on nyt yhdessä tietokannassa, johon voidaan integroida minkä tahansa järjestelmä tiedon käyttämistä varten.  Kerätty asiakastieto ei ole järjestelmäriippuvaista, eikä se häviä järjestelmiä vaihdettaessa.   

Tietokantaan kerättyä dataa voidaan myös yhdistellä, jolloin näkymä asiakkaaseen on huomattavasti laajempi kuin yksittäisen järjestelmän, yhtä tarkoitusta varten kerätyn tiedon perusteella. Kun eri yksiköiden ja funktioiden tieto on yhdistettävissä, asiakasta voidaan myös palvella paremmin.   

Projektin eteneminen

Ensimmäisen vaiheen tarkoitus oli käytettävyyden parantaminen musiikkilupien ostossa ja soittomäärien raportoinnissa sekä Gramexille että asiakkaille.  

Uusi verkkokauppa teki helpompaa niin ostamisesta kuin kaupan hallinnasta. Raportoinnin helpottuminen säästi asiakaspalvelijoiden ja asiakkaiden aikaa.

Seuraavaksi verkkokaupalle ja raportoinnista kerätylle tiedolle luotiin palveluväylä, jota pitkin tietoa on helpompi liikutella ja se kerääntyy yhteen paikkaan – datahubiin. Hubiin kerättyä tietoa voidaan käyttää millä tahansa järjestelmällä ja yhdistellä esteettä.   

Projektin hyödyt asiakkaalle

 • Gramex voi tarjota paremman asiointikokemuksen asiakkailleen helppokäyttöisen verkkoasioinnin kautta  
 • Verkkokaupan hallinta Gramexille on helpompaa  
 • Asiakastieto on datahubissa ja helposti käytettävissä minkä tahansa järjestelmän kautta  
 • Eri tietojen tiedon yhdisteltävyys tarjoaa paremman näkymän asiakkaaseen 
 • Asiakasta voidaan palvella paremmin  
Kuvituskuva

Asiakkaan ajatuksia yhteistyöstä Virnex Groupin kanssa  

Työskentely Virnexin kanssa oli sujuvaa ja innostavaa. Projektitiimi hitsautui hyvin yhteen ja ilmapiiri oli avoin kaikenlaisille matkan varrella tulleille oivalluksille ja parannusehdotuksille. Näitä myös huomioitiin systemaattisesti.”  

Mikko Leppänen, tietohallintopäällikkö  


Projektin tavoite

”Halusimme sivuston palvelevan monipuolisesti ja saumattomasti eri pääkohderyhmiämme eli oppivelvollisuusopiskelijoita, jatkuvan oppimisen opiskelijoita, yrityksiä ja työelämää sekä viranomaisia ja muita sidosryhmiä”, kertoo Riverian projektipäällikkö Paula Hulkkonen.

Projektin kehitystyö pohjautui palvelumuotoilun keinoin kartutettuun laajaan käyttäjäymmärrykseen sekä asiakaspersoonia puhuttelevaan sisältösuunnitelmaan. ”Tärkeää oli saada muotoiltua selkeät käyttäjäpolut sivuston sisälle, jotta kokonaisuudesta muodostuisi mahdollisimman intuitiivinen ja helppokäyttöinen”, palvelumuotoilijamme Sanna Karvanen kertoo. ”Myös informaatioarkkitehtuuriin panostettiin tässä projektissa erityisen paljon.”

Lisäksi tiimimme loi sivuston sisältösuunnitelman sekä konversiostrategian, joka tukee suunniteltua asiakaspolkua.
Nämä tarjoavat asiakkaalle myös tärkeitä työkaluja mitattavan digimainonnan toteuttamiseen.

Vaativia järjestelmäintegraatioita

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen vaatii nykyaikana lähes poikkeuksetta jonkinlaisia järjestelmäintegraatioita. Uudelle riveria.fi -verkkosivustolle luotiin useita kaksisuuntaisia integraatioita Friends iPaaS-integraatioalustan avulla.

Rajapinnat muodostuivat niin Priimus oppilashallintajärjestelmään kuin kuntarekryyn ja TE-keskuksen työvoimakoulutuksiinkin. Integraatioiden avulla tieto pysyy ajantasaisena, vähentäen manuaalisen päivitystyön määrää. ”Rajapinnan määrittely vaati melkoista jumppaa sekä myös prosessien hiomista”, kertoo Hulkkonen. ”Uudistus on ehdottomasti ollut kuitenkin kaiken vaivan arvoinen ratkaisu. ”

sivuston värimäärittelyn diagrammeja kannettavan tietokoneen näytöllä

Visuaalisuus tukemaan sivuston saavutettavuutta

Sivustolle suunniteltiin palvelumuotoiluvaiheen rautalankamallia tukeva visuaalinen ilme Riverian brändi-ilmeen elementtejä soveltaen ja saavutettavuuskriteerit huomioiden. Kontrastimääritykset ohjasivat värivalintoja niin, että sivustolle valikoitiin ainoastaan määritykset täyttäviä graafisen ohjeiston värejä.

”Visuaaliseen ilmeeseen toivottiin leikkisyyttä, kerroksellisuutta ja virtaavuutta”, kertoo UI/UX suunnittelijamme Laura Jalonen. ”Toimme päävärinä toimivan punaisen rinnalle murrettuja sävyjä, sekä liikettä kuvaavia muotoja täydentämään kokonaisuutta.”

Riverian projektipäällikkö Hulkkosen mukaan sivusto on jo saanut asiakkailta hyvää palautetta ja sitä on kuvailtu sekä raikkaaksi että selkeäksi kokonaisuudeksi. Erityisesti hakutoimintoa on kiitelty. ”Toki on löytynyt myös kehitettävää ja siltä osin onkin hyvä tiedostaa, että verkkosivut eivät koskaan ole täysin valmiit,” Hulkkonen toteaa.

Liiketoiminnan kehittämisen kumppani

Riveria.fi julkaisun jälkeen kumppanuus on siirtynyt jatkuvan kehittämisen vaiheeseen, jossa sivustoa kehitetään käyttökokemuksen myötä eteenpäin. ”Kuten tiedämme, verkkosivuja tulee jatkuvasti kehittää niin sisällön, toiminnallisuuden kuin myös palveluiden hakukone- ja konversio-optimoinnin kannalta,” kertoo Virnex Groupin operatiivinen johtaja Manu Mesimäki.

Konversiostrategiaan perustuva sivuston mittauspisteiden määrittely sekä tavoitteiden toteutumisen jatkuva mittaaminen antavat erinomaisen ymmärryksen siitä, kuinka käyttäjät sivustolla toimivat ja miten haluttujen tavoitteiden eli konversioiden toteutuminen käytännössä tapahtuu.

”Kunnollinen konversiomittaus ja datan kuukausittainen analysointi vievät käyttäjäymmärryksen monta askelta perinteisestä käyttäjämäärien seuraamisesta eteenpäin. Sivuston jatkuva kehittäminen saa aivan uuden näkökulman, kun voimme alkaa puhua datalla kehittämisestä,” Manu Mesimäki kiteyttää.

Riverian kokonaisprojekti on hyvä esimerkki Virnexin tarjoamasta laaja-alaisesta osaamisesta, jonka ansioista asiakas saa tarvitsemansa kokonaistoteutuksen näppärästi yhdestä paikasta. Virnex on asiakkaidensa liiketoiminnan kehittämisen kumppani, jonka palveluvalikosta löytyy liiketoimintastrategiaa tukevat digitaaliset ratkaisut ja ylläpitopalvelut, markkinointipalvelut sekä vastuullisuusohjelmat.

Haluan kiittää tiimiä joustavuudesta ja aina positiivisesta asenteesta myös kiireen keskellä. He reagoivat muutoksiin ja toiveisiin nopeasti ja kaikki ongelmat on saatu ratkottua yhdessä.

Paula Hulkkonen, projektipäällikkö, Riveria

Projektin tavoite

Aloitimme yhteistyön Salppuri Oy:n kanssa keväällä 2022 työpajalla, jonka pohjalta luotiin Salpausselän kisojen 100-vuotis juhlavuoden kohderyhmät, ostajapersoonat ja ydinviestit. Työpajassa hyödynnettiin palvelumuotoilutiimimme toteuttaman ennakkokyselyn sekä kohderyhmätutkimuksen tuloksia.

Työpajan tuloksia hyödyntäen Salpausselän 100 v. juhlakisoille luotiin markkinointistrategia ja sosiaalista vastuuta painottava kattokonsepti: Meidän kaikkien Salppuri.

100-vuotiaan Salppurin uusi brändi-ilme

Graafisen suunnittelun tiimimme loi Salpausselän kisoille uuden päivitetyn visuaalisen ilmeen – Salppurin sata sävyä – sekä 100 v. juhlalogon ja sen visuaaliset sovellutukset. Samalla syntyi uuden yritysyhteisön, Salppuri100 Klubin tunnus, jota hyödynnetään ympärivuotisesti yrityksille kohdennetuissa kumppanuusmalleissa.

Salppurin logossa ja sen graafisessa ilmeessä sekä värimaailmassa on luontevasti useita eri värejä ja sävyjä. 100-vuotisjuhlalogon ja ilmeen värimaailma ja sävyt pohjautuvat vanhoihin MM-kisajulisteisiin.

Salpausselän kisat on tapahtuma, joka tuo meidät kaikki yhteen. Se on tapahtuma, jossa perheet ja ystävät viettävät aikaa yhdessä. Se on tapahtuma, jossa koetaan elämyksiä ja luodaan yhteisiä muistoja. Se on tapahtuma, jossa voi turvallisesti kokea niin voiton huuman kuin kirvelevän tappionkin.​

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön ja juhlakisoille luotuun konseptiin. Projektitiimin asiantuntijat ovat hienosti nivoutuneet osaksi meidän organisaatiota – ja koko juhlakisojen tarinaa.

Meille oli tärkeää löytää paikallinen kumppani ja emme olisi voineet valita paremmin. Tapahtuman rakentaminen on todella hektistä ja tarpeisiimme on kyetty vastaamaan nopeasti ja aina hyvällä fiiliksellä.

Jari Pohjonen, kaupallinen johtaja, Salppuri Oy

Kisaorganisaation markkinointiviestinnän kumppani

Toimimme Salppuri Oy:n ulkoistettuna markkinoinnin kumppanina tukien kisaorganisaation markkinointiviestinnän tekemistä tehden markkinoinnin suunnittelua ja ollen kumppani myös erilaisten toimenpiteiden toteuttamisessa.

Työpöydällämme ovat olleet muun muassa

 • markkinoinnin kattokonsepti ja suunnittelu
 • myynti- ja markkinointimateriaalien suunnittelu- ja taitto
 • digitaalinen markkinointi ja mainonta
 • videoprojektin suunnittelu ja käsikirjoitus
 • ulkomainonnan suunnittelu ja toteutus: tori-led, autot ja bussit, banderollit jne.
 • valokuvaus
 • muut tarvittavat toimenpiteet, mm. tapahtumien tukitoimet

Liiketoiminnan haaste

Asiakkaan verkkokaupan, leasing-laitekaupan ja tukkurien hallinta oli vaikeaa. Monien pienten, sulautuvien yhtiöiden toisistaan poikkeavat toimintamallit piti saada yhtenäistettyä ja synergisesti ohjaamaan toimintaa.

Ratkaisu

Asiakkalle hankittiin ja integroitiin Webmercs ja ServiceNow tukemaan yhdessä leasing-toimintaa.Yksi yhteinen, skaalautuva alusta (ServiceNow) viritettiin haluttujen erikoisprosessien osalta kaikille käyttöön ohjaamaan toimintaa.

Saimme viisi erillistä järjestämää korvattua yhdellä – nyt voimme palvella entistä nopeammin ja laadukkaammin asiakkaitamme ihmiseltä ihmiselle. Ja tämähän ei olisi onnistunut ilman loistavaa yhteistyötä Virnexin ja ServiceNow:n kanssa.

Tomi Makkonen, COO, Frendy Oy

Brändi-ilme 1+1 konseptille

Sauli Kemppaisella oli selkeä ajatus ravintolan 1+1 konseptista, jonka Virnex auttoi viemään käytäntöön visuaaliseksi brändi-ilmeeksi. Atelier7:n ruokafilosofian mukaan 1+1 on enemmän kuin kaksi. Yksinkertainen on kaunista ja ravintolassa keskitytään puhtaisiin, aitoihin ja luonnonmukaisiin raaka-aineisiin ja makuihin.

Ravintolan sisustuksen on suunnitellut helsinkiläinen Franz Design Oy. Ravintolan ilme ravintolan ilme on yhdistelmä ilmavuutta ja valoisuutta, rouheita pintamateriaaleja sekä pehmeitä pastillisävyjä ja klassisia huonekaluja.

tabletilla atelier7 ravintolan verkkosivut, taustalla ravintolan graaista ilmettä

Brändi-ilmeessä näkyvät konseptin mukainen rouheus sekä luonnolliset raaka-aineet. Selkeälinjainen logo toimii näille miellyttävänä vastaparina. Tarkkasilmäinen huomaa luvun seitsemän toistuvan logossa kahteen kertaan – konseptin 1+1 mukaisesti.

Laura Jalonen, Virnex Oy
atelier7 -ravintolan logo, värit ja ikoneite

Nimi Atelier7 on yhdistelmä ravintolan sijaintia Konepajan alueella ja osoitetta. Sana atelier tulee ranskan kielestä ja tarkoittaa suomeksi työpajaa tai ateljeeta, paikkaa missä luodaan uutta tai ehostetaan jo hyväksi todettua vielä paremmaksi.

Konseptin pohjalta suunnitellun brändi-ilmeen sisältämät logot, fontit, värit, visuaaliset elementit sekä valokuvien tyylimääritykset on koottu yhteen Atelier7:n graafiseen ohjeistoon. Graafisen suunnittelun tiimimme suunnitteli Atelier7 -verkkosivuston ulkoasun, sosiaalisen median visuaaliset elementit sekä pohjat käyntikorteille, menuille, ilmoituksille ja tarjouksille.

Markkinoinnin tiimi sai hyvin kiinni suunnittelemastani ruoka- ja ravintolakonseptista ja pystyi visualisoimaan sen jo kuukausia ennen ravintolamme avaamista. Yhteistyö innostuneen kumppanin kanssa on ollut helppoa.

Sauli Kemppainen, Chef Atelier7

Digimainonnalla tukea lanseeraukseen

Markkinoinnin tiimimme teki Atelier7:lle mediatiedotteet ja lanseeraussuunnitelman digitaalisissa mainoskanavissa sekä vastasi toteutuksesta yhdessä asiakkaan kanssa. Sivuston julkaisun yhteydessä Atelier7:lle luotiin omat somekanavat Facebookiin ja Instagramiin, Google My Business -tili tukemaan hakukonelöydettävyyttä sekä Google Ads -tili hakukonemainonnan toteutukseen.

Digitaalisia kanavia hyödynnettiin rekrytointikampanjoissa sekä uuden ravintolan konseptin avaamisessa. Virnexin digimarkkinoinnin tiimi on toteuttanut useamman onnistuneen mainoskampanjan sekä ennen avajaisia että niiden jälkeen.

Tiimimme suunnittelee Atelier7 markkinoinnin yhdessä asiakkaan kanssa. Verkkosivuille luodut konversiomittarit ovat tukena jatkuvassa myynnin kehittämisessä ja markkinoinnin seurannassa.

Olemme olleet tyytyväisiä yhteistyöhön. Ravintolan avauskuukaudet ovat hektistä aikaa ja on ollut hienoa, että olemme voineet luottaa kumppanimme apuun nopeissakin käänteissä, kuten mainoskampanjoiden luomisessa.

Jatkuvasti kerätty data ja sen analysointi on meillä tärkeässä roolissa ja kehitämme nyt jatkuvasti yhdessä niin verkkosivujen sisältöjä kuin markkinointia pohjautuen kerättyyn ymmärrykseen.

Elina Hill, liiketoimintajohtaja, Kanresta

Projektin lähtötilanne

Vastuun kantaminen on alusta saakka kuulunut High Metalin arvoihin. Vastuullisuusohjelman avulla toimintaa halutaan kehittää entistä kestävämmäksi. Myös asiakkaat vaativat aiempaa useammin yritykseltä vastuullisuutta sekä suunnitelmaa sen kehittämiseksi. Yhtiö on niin ikään havainnut, että entistä useampi työnhakija odottaa selvitystä siitä, miten yrityksen liiketoiminnassa huomioidaan esimerkiksi henkilöstön hyvinvointi ja ympäristöasiat. 

High Metalin toiminta on jo pitkään perustunut tuotteiden ja toiminnan laadukkuuteen. Tästä osoituksena yritykselle on myönnetty ISO 9001 ja ISO 3834-2 sertifikaatit. Päivittäisen vastuullisen toiminnan kuvauksessa yritys ei kuitenkaan ole vielä kokenut onnistuvansa.

Halu tuottaa High Metalin henkilöstön yhteinen ymmärrys siitä, miten yritys huomioi vastuullisuuden toiminnassaan ja tuotteissaan toimi kimmokkeena myös High Metalin ja vastuullisuustiimimme väliselle yhteistyölle.  

tabletilla vastuullisuusohjelmasta esitys kuinka se yhdistyy strategiaan

Vastuullisuus on kirjattu yrityksemme strategian sisään, joten meille on erityisen tärkeää ymmärtää, mitä se juuri meidän ja meidän asiakkaidemme liiketoiminnan kannalta tarkoittaa.

Lauri Nurminen, markkinointi ja omistaja, High Metal Oy

Työskentely eteni projektin vaihe ja työpaja kerrallaan

Ohjelman laatimista varten High Metalin henkilöstöstä koottiin projektiryhmä, joka sisälsi asiantuntemusta kaikilta eri yrityksen liiketoiminnan alueilta. Mukaan saatiin osaamista niin henkilöstöhallinnon, myynnin ja markkinoinnin kuin itse tuotannonkin osalta. Työskentely eteni työpajojen muodossa, joiden päätteeksi varsinainen Vastuullisuusohjelma laadittiin. Pitkästä aikaa myös kaikki projektiryhmän tapaamiset voitiin järjestää niin, että kaikki olivat koolla samassa paikassa. Projektiin osallistettiin mukaan myös muut tärkeimmät sidosryhmät puhelimitse ja sähköpostitse toteutettujen haastatteluiden muodossa. 

Ensimmäisessä työpajassa käytiin läpi sidosryhmien odotuksia, megatrendejä ja markkinan murroksia. Seuraavassa pajassa pohdittiin yrityksen oman toiminnan vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisiin. Lopuksi valittiin High Metalin vastuullisuudelle olennaisimmat vastuullisuusteemat ja vastuullisuustyön painopisteet: Tulevan strategiakauden ajan High Metalin vastuullisuustyö painottuu älykkääseen materiaalinkäyttöön, pienenpään hiilijalanjälkeen, työntekijöiden hyvinvointiin sekä turvallisiin ja kestäviin tuotteisiin. 

Ratkaisu

High Metal jalostaa ruostumattomasta teräksestä tuotteita ja ratkaisuja markkinoille. Terästä yrityksen tuotannossa käytetään noin 165 tuhatta kiloa vuodessa.  Materiaalina ruostumaton teräs on helposti kierrätettävissä ja High Metalin käyttämästä rosterista jo nyt noin 90 % on uusiokäytettyä. Hiilijalanjäljen laskemisen ja päästötavoitteiden asettamisen avulla High Metal osallistuu päästöintensiivisen alan haitallisten vaikutusten minimoimiseen. High Metalin tuotannossa työskentelee 40 henkilöä. Henkilöstön turvallisuuteen ja hyvinvointiin panostetaan muun muassa henkilöstösuunnitelman ja työturvallisuuden kuukausittaisen seurannan avulla. Työtekijöiden hyvinvoinnista huolehtimalla taataan osaavan työvoiman riittävyys nyt ja tulevaisuudessa.  

High Metal panostaa tuotteidensa ja ratkaisujensa kestävyyteen ottamalla niiden elinkaaren huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Vastuullisuusohjelman avulla yritys saa kattavan käsityksen oman toimintansa vastuullisuudesta. Ohjelma summaa sekä toiminnan merkittävimmät vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan että ne toimet, joita vastuullisuuden eteen jo nyt tehdään. Niin ikään se esittää toimenpiteitä, joiden avulla yrityksen toimintaa voidaan kehittää jatkossa entistä kestävämmäksi.

Ohjelma toimii hyvänä välineenä toiminnan suunnittelussa ja liiketoimintariskien hallinnassa. Tiedostamalla millaisia uhkia ja mahdollisuuksia omaan toimialaan ja markkinaan liittyy, voidaan niiden haitallisimmilta vaikutuksilta suojautua hyvissä ajoin. Laajempi ymmärrys oman toiminnan todellisista vaikutuksista auttaa sekä liiketoiminnan kehittämisessä että parempien palveluiden tuottamisessa.  

Oli erityisen tärkeää, että työ lähti liikkeelle meidän toimintaamme kohdistuvista vastuullisuusodotuksista. Nyt pystymme paremmin vastaamaan kehittyviin vaatimuksiin. Projektin onnistui hyvin. Prosessi oli hyvin mietitty ja se eteni järjestelmällisesti.

Lauri Nurminen, markkinointi ja omistaja, High Metal Oy

Vastuullisuusviestinnän suunnittelma 

Vastuullisuusviestintä on kestävän kehityksen tavoitteista sekä niissä etenemisestä kertomista. Viestintään kannattaa osallistaa koko yrityksen henkilöstö. Vastuullisuusviestinnän suunnitelman avulla valmiista Vastuullisuusohjelmasta on helppo kertoa niin työntekijöille, yhteistyökumppaneille kuin asiakkaillekin. Vastuullisuusviestintää voidaan hyödyntää myös uusien asiakkaiden ja hankkeiden saamiseen tai vaikkapa olemassa olevien asiakkaiden tyytyväisyyden lisäämiseen.  

Sekä vastuullisuusohjelma että vastuullisuusviestinnän suunnitelma on laadittu oman toimialan ja ympäröivän maailman muuttuessa säännöllisesti arvioitaviksi ja päivitettäviksi työkaluiksi.  

Tarvitsetko sinä apua yrityksesi vastuullisuustyön päivittämiseen tai siitä kertomiesi viestien kirkastamiseen?

Haaste

Ala on erittäin tiukasti säännelty ja toimijoilta edellytetään välitöntä kykyä raportointiin. Fintraffic ANS:in toiminnan on oltava mahdollisimman tehokasta ja tarkoituksen-mukaista. Kustannustehokkuuden ja auditoitavuuden saavuttamiseksi sekä laadun takaamiseksi on välttämätöntä, että toiminta perustuu mahdollisimman laajasti digitalisoituihin prosesseihin

Ihmisiä ruudun äärellä

Ratkaisu

Tähän tarpeeseen tuli avuksi Virnex ja Efecten ESM -ratkaisu. Enterprise Service Management -järjestelmää käyttää teknisessä lennonvarmistuksessa 60 henkilöä, ja lisäksi koko yhtiön henkilöstö raportoi sen kautta ns. poikkeamahavainnot. Fintraffic ANS seuraa Efecte ESM:n avulla lennonvarmistuslaitteiden toimintaa, ja järjestelmä laskee koko ajan automaattisesti taustalla mm. niiden vikaantumistiheyksiä. Tämä auttaa ennakkohuoltojen ja investointien suunnittelussa ja varaosavaraston saldojen seurannassa.

Ainutlaatuinen kelpoisuusseuranta

Efecten ESM on käytössä myös EU:n lainsäädännön vaatiman teknisen henkilöstön pätevyyksien hallinnassa. Järjestelmän päälle rakennettu sovellus hälyttää, jos tietyn henkilön kelpoisuus on pian vanhenemassa, jolloin ohjelma ohjaa automaattisesti ao. henkilöä tekemään tarvittavat kertauskoulutus-, teoriatesti- ja/tai käytännön näyttötyöt. Kun henkilö on läpäissyt koulutuksen ja testit, järjestelmä automaattisesti raportoi ne suoritetuksi. Ohjelmisto myös hälyttää henkilöä, jos hänellä ei ole voimassa olevaa kelpoisuutta johonkin teknisen järjestelmään, jota hän on ottamassa työn alle. Tämä on helpottanut huomattavasti esimiestyötä, kun henkilöiden pätevyyksien seuranta ja valvonta hoituu automaattisesti. Ratkaisulla seurataan vikailmoitusten, ennakkohuoltojen ja pätevyyksien hallinnan lisäksi myös kaikkia muita tehtäviä mukaanlukien päivystykset, poissaolot ja lomat.

Tehokasta prosessien hallintaa

Kun sekä teknisten järjestelmien että henkilöstön pätevyyden hallinta on yhdessä järjestelmässä, pystytään tarkastelemaan ja raportoimaan kokonaisuuksia automaattisesti. Automaation avulla Fintraffic ANS säästää aikaa ja rahaa samalla kun prosessit ovat entistä hallittavampia, yksinkertaisempia ja läpinäkyvämpiä.

Manuaalisen työn vähentämisestä koituu meille suurta etua”, Valtonen kertoo. “Ennen hoidimme kaiken itse manuaalisesti ympäri vuorokauden, mutta automaatio on mahdollistanut sen, että oma väkemme on nyt ‘oikeissa’ töissä ja tukitoimet on ulkoistettu ja paperin pyöritystä on huomattavasti vähemmän.

Luotettava ja joustava ratkaisu

Efecten ESM on ollut Fintraffic ANS:in käytössä kaksi vuotta eikä Valtosen mukaan ole kertaakaan pettänyt. “Meillä ei ole ensimmäistäkään tapausta, jolloin järjestelmä ei olisi ollut pystyssä.” Joustavuutta kuvaa se, että ESM:n päälle on voitu helposti rakentaa muita asiakkaan tarvitsemia sovelluksia. Yksi järjestelmä taipuu moneen. Luotettavuus ja joustavuus ovat ominaisuuksia, jotka Valtosen mukaan liittyvät myös Efecteen yrityksenä. “Ensinnäkin Virnex ja Efecte ovat kotimaisia yrityksiä, mistä on meidän kannaltamme hyötyä, koska suomalaisen joustavan työkulttuurin ymmärtäminen työnohjausohjelmistoissa on ensiarvoisen tärkeää. Toisekseen yritys on riittävän suuri, että tuotekehitykseen ja brändäykseen panostetaan riittävästi, mutta sopivan pieni, että tuotekehityksessä saamme sanamme kuuluviin”, hän kertoo. “Jos meidän pitäisi valita uusi järjestelmä tällä hetkellä, päätyisimme todennäköisesti edelleen Efecten ohjelmistoon ja Virnexiin toteuttajana”.

Tekniikan osalta olemme pystyneet ulkoistamaan tukitoimintoja, koska Efecten järjestelmä hoitaa vikailmoituksen ohjauksen ja raportoinnin automaattisesti. Samalla olemme pystyneet vähentämään työnteossa tarvittavien työkaluohjelmien ja järjestelmien määrän viidestä yhteen, koska Efecten ratkaisu hoitaa usean aikaisemman järjestelmän ja ohjelmiston toiminnot.

järjestelmäpäällikkö, Hannu Valtonen, Fintraffic ANS

Raikas ja erottuva yritysilme

Palvelumuotoilun tiimimme vetämässä työpajassa määriteltiin Pihasiistiksi Suomi Oy:n kohderyhmät ja luotiin erilaisia ostajapersoonia. Näiden perusteella luotiin suunnitelma verkkopalvelulle, jonka tulisi palvellla useita hyvin erilaisia kohderyhmiä aina kaupunkien rakennushankkeista yksityisiin pihasuunnitelmiin ja toteutuksiin.

Graafisen suunnittelun tiimimme toteutti Pihasiistiksi Suomi Oy:lle uuden logon sekä raikkaan ja erottuvan yritysilmeen.
Uusia graafisia elementtejä, kuten eri palveluita kuvaavia ikoneita on hyödynnetty niin verkkosivuilla kuin yrityksen pakettiautojen teippauksissa.

Työpajan tulosten pohjalta toteutettiin uuden verkkopalvelun käyttöliittymän suunnittelu. Verkkopalvelussa on huomioitu selkeästi toisistaan poikkeavat kohderyhmät, joille toteutettiin omat laskeutumissivut.

Sisältösuunnitelma luotiin vastaamaan ostajapersoonien erilaisia tarpeita ja toiveita. Kohderyhmien tarpeiden ymmärrys auttaa tuottamaan erilaisille kohderyhmille kiinnostavaa ja puhuttelevaa sisältöä.

pihasiistiksi suomi oy:n uusi graafinen ilme

Kokonaisuutena verkkopalvelun ja yritysilmeen uudistus ovat onnistuneet hienosti ja olemme todella tyytyväisiä. Uusi yritysilme on erinomainen ja verkkosivujen kuvista välittyy meidän työyhteisön hyvä fiilis ja tekemisen meininki. Artikkeleissa on hyvin tuotu esiin meidän asiantuntijuus ja osaaminen.  

Olen todella tyytyväinen yhteistyöhön. Liiketoimintamme tavoitteet on ymmärretty ja on osattu ehdottaa toimenpiteitä, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Yhteistyö on ollut helppoa ja toiveisiimme reagoidaan nopeasti.

Joni Puoliväli, toimitusjohtaja, Pihasiistiksi Suomi Oy

Digitaalista mainontaa ja sisällöntuotantoa

Digitaalisen mainonnan tiimimme on vastannut Pihasiistiksi -palveluiden toimivasta Google Ads -mainonnasta jo muutaman vuoden ajan. Sosiaalisen median kanaviin on toteutettu sisältöjä ja mainoskampanjoita aina tarpeen mukaan.

Pihasiistiksi on luottanut osaamiseemme myös valokuvauksen saralla useaan eri otteeseen.  Verkkopalvelun uudistuksen yhteydessä kuvasimme Pihasiistiksi henkilökuntaa, kalustoa sekä Pihasiistiksi verkkokaupan tuotteita.

Asiakaskohteiden esittely on tärkeä osa Pihasiistiksi viherrakentamisen palveluiden markkinointia. Referenssien avulla on helppo tuoda esiin viherrakentajien, kivimiesten ja puutarhureiden osaamista. Artikkelit tarjoavat myös inspiroivaa sisältöä potentiaalisille asiakkaille. Referenssikohteiden kuvia on voitu myös hyödyntää laajasti koko verkkopalvelussa.

Verkkosivujen ja -kaupan kuva- ja tekstisisällöt ovat lähes kokonaan sisällötuotannon tiimimme käsialaa. Tiimi on tuottanut myös Pihasiistiksi-sivujen referenssit sekä asiantuntija-artikkelit.

Projektin lähtötilanne

Vaadin on vuonna 2000 perustettu teknologiayritys, joka auttaa asiakkaitaan rakentamaan toimintavarmoja verkkosovelluksia hyvällä käyttäjäkokemuksella, aiempaa nopeammin. Vaadinin ratkaisu yksinkertaistaa verkkosovellusten toteutusprosessia, ja ratkaisun avulla verkkosovelluksia toteutetaan muun muassa monissa maailman suurimmista rahoitus-, terveydenhuolto- ja julkishallinnon laitoksista.  

Digitaalinen murros sekä globaali siirtyminen hybridi- ja etätyöhön ovat tehneet sujuvasta verkkoyhteistyöstä entistä tärkeämpää. Vaadinin ratkaisun avulla asiakkaat auttavat sovellustensa käyttäjiä työskentelemään yhdessä reaaliaikaisesti, riippumatta siitä missä päin maailmaa he työskentelevät. Sovellusten hyvä käyttäjäkokemus on ensiarvoisen tärkeää, sillä sen nähdään lisäävän työntekijöiden sitoutumista työhönsä, auttavan digitaalisten muutosten onnistumisessa sekä ehkäisevän mahdollisia kalliita virheitä. 

Nopeaan tahtiin muuttuvassa maailmassa myös yritysten toimintatapojen ja tuotteiden on muututtava vauhdilla, jos haluaa pysyä kehityksessä mukana. Kuluttajat ja sijoittajat ympäri maailmaa toivovat yrityksiltä vastuullisempia ratkaisuja tarpeisiinsa, ja Vaadin haluaa vastata näihin vaatimuksiin Virnexin Vastuullisuusohjelman ja Vastuullisuusviestinnän suunnitelman avulla. 

henkilön kainalossa tabletti, jonka näytöllä vastuullisuusketjun vaikutuksia

Vaadin-yhteisölle on tärkeätä edistää kestävää kehitystä. Siksi meille oli keskeistä teroittaa ensin itsellemme, mikä yrityksemme ja tuotteemme rooli on vastuullisuuden näkökulmasta. Tässä onnistuimme hyvin.

Jurka Rahikkala, operatiivinen johtaja, Vaadin

Suunnitteluun otettiin mukaan sidosryhmät

Vaadinin tärkeimmät sidosryhmät ovat yrityksen omat työntekijät, asiakkaat ja käyttäjät sekä yrityksen omistajat. Vastuullisuusohjelma-projektiin otettiin mukaan eri sidosryhmien edustajia, jotta pystyttiin luomaan mahdollisimman yhtenäinen näkemys Vaadinin vastuullisuudesta. Kesä- ja elokuussa 2022 haastattelimme yrityksen tärkeimpiä sidosryhmiä selvittääksemme heidän odotuksiaan vastuullisuudesta. Haastattelut perustuivat GRI yritysvastuun raportointistandardiin, ja ne tehtiin joko puhelimitse tai sähköpostitse. 

Osallistavan työpajatyöskentelyn avulla tutustuimme myös teknologiateollisuuden markkinamuutoksiin ja megatrendeihin, ja valitsimme muutoksista ja trendeistä ne, jotka ovat kaikkein olennaisimmat Vaadinin liiketoiminnan kannalta.

Kansainvälisenä yrityksenä Vaadinilla työskennellään kaikilla mantereilla ja monilla eri aikavyöhykkeillä, ja yrityskieli englanti mahdollistaa yhteistyön eri maiden yritysten ja yhteisöjen välillä. Globaalina toimijana yritys kohtaa samat maailmanlaajuiset haasteet ja mahdollisuudet kuin mikä tahansa teknologiayritys. 

Sidosryhmien odotusten ja markkinamurrosten pohjalta määrittelimme yrityksen oman toiminnan vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Nämä kaikki muuttujat ja vaikuttimet huomioiden määrittelimme Vaadinin toiminnan olennaisimmat vastuullisuusteemat sekä yrityksen tekemän vastuullisuustyön tärkeimmät painopisteet. 

virnexin vastuullisuusohjelman prosessikuvaus

Parempaa työelämää mahdollisimman monille ihmisille

Vastuullisuusohjelmamme -palvelun avulla Vaadinille määriteltiin vastuullisuustyön painopisteet, sekä jokaiselle painopisteelle omat tavoitteensa ja kehityskohteensa. Vaadinin vastuullisuustyön yhtenä painopisteenä on luoda asiakkaillensa tehokkaampia työkaluja, jotka mahdollistavat paremman tasapainon heidän työ- ja yksityiselämänsä välille.

Vaadinilla ajatellaan, että yrityksen tehtävä on tehdä työelämästä parempaa mahdollisimman monille ihmisille, ja sovellusten parempi saavutettavuus onkin yksi yrityksen vastuullisuustyön painopisteistä. 

Henkilöstö on Vaadinilla tärkein osa toimintaa eikä yrityksessä hyväksytä minkäänlaista syrjintää tai epäasiallista käytöstä. Yhtenä vastuullisuustyön painopisteistä onkin monimuotoisuuden edistäminen yrityskulttuurin kautta.

Vaadin haluaa luoda henkilöstönsä kanssa parhaan mahdollisen yrityskulttuurin, jotta voi jatkossakin saada tiimeihinsä parhaat osaajat ja sekä saavuttaa yhdessä heidän kanssaan kaikki tärkeimmät tavoitteensa. Vaadin toimii miesvaltaisella alalla, mutta muun muassa rekrytointiprosesseja parannetaan jatkuvasti, jotta houkuteltaisiin tiimeihin paremmin myös muita sukupuolia.

Resurssiviisaita ja helposti muokattavia työvälineitä

Vaadin auttaa asiakkaitaan myös modernisoimaan olemassa olevia sovelluksia. Teknologiat vanhenevat entistä nopeammin ja uusia alustoja syntyy jatkuvasti lisää. Myös asiakkaiden vaatimukset ja hyvän käyttäjäkokemuksen standardit muuttuvat koko ajan. Näiden tekijöiden summana Vaadinin asiakkaiden sovellukset todennäköisesti kohtaavat jossakin vaiheessa jonkinlaista modernisoinnin tarvetta. Nykyaikaistamalla jo olemassa olevia verkkosovelluksia säästetään niitä resursseja, joita kokonaan uuden sovelluksen tekemiseen kuluisi. 

Yksi Vaadinin vastuullisuuden painopiste on toiminnan saaminen hiilineutraaliksi – jo ihan lähitulevaisuudessa. Oman toiminnan ympäristövaikutuksia Vaadinilla vähennetään minimoimalla yrityksen energiankulutus sekä parantamalla entisestään toiminnan tehokkuutta. Vaadin parantaa oman toimintansa lisäksi myös asiakkaidensa energia- ja materiaalitehokkuutta kevyiden verkkopohjaisten ohjelmistoratkaisujen avulla.  

Myös tietoturva on ajankohtainen haaste ohjelmistoalalla, ja yksi Vaadinin vastuullisuuden painopisteistä onkin keskittyä kaikissa yrityksen toiminnoissa turvallisuuteen. Kehittyneimpiä tietoturvauhkia torjutaan käyttämällä parhaita saatavilla olevia tietoturvatyökaluja.

Yrityksen palvelinkohtainen arkkitehtuuri pitää asiakkaiden sovellukset käynnissä turvallisessa ympäristössä, jossa hyökkäyspinta on minimaalinen. Huolehtimalla tietoturvasta Vaadin varmistaa parhaan mahdollisen palvelun sekä nykyisille että tuleville asiakkailleen.  

Olemme erittäin tyytyväisiä projektin lopputulokseen. Saimme työkalun oman toimintamme ja tuotteemme kehitykseen sekä vastuullisuusviestinnän toteuttamiseen.

Jurka Rahikkala, operatiivinen johtaja, Vaadin

Projektin lopputulos

Vastuullisuusohjelma-projektin lopputuloksena luotiin hyvin muotoiltu englanninkielinen vastuullisuusohjelma esitysmuodossa. Vaadinin Vastuullisuusohjelmassa keskityttiin kädenjäljen kasvattamiseen jalanjäljen pienentämisen sijaan, koska yrityksen toiminnan negatiivinen vaikutus on niin pientä. Vaadin voi helposti hyödyntää valmista ohjelmaa muun muassa myyntitilanteissa, rekrytoinnissa ja perehdytyksessä.