Virnex logo
Gramex asiakastietoalusta

Gramex

Datahub yhdisti asiakastiedon ja helpotti sen käyttöä  

Gramex on musiikin tekijänoikeuksia valvova järjestö, jonka tehtävänä on huolehtia, että muun muassa julkisissa tiloissa, tilaisuuksissa, esityksissä ja radiossa soitettavasta musiikista maksetaan korvaus sen tekijälle. Virnex oli jo aiemmin auttanut Gramexia toteuttamaan verkkoalustan, joka helpotti soittomäärien raportointia ja lupien ostamista. Asiakkaita palveltiin nyt käyttäjäystävällisessä verkkokaupassa, raportointi sujui helpommin ja asiakkaista saatiin samalla kerättyä arvokasta tietoa.   

Projektin seuraavassa vaiheessa Gramexille haluttiin rakentaa asiakastietoalusta (Customer data platform) jossa kaikki tieto säilyy ja on integroitavissa minkä tahansa järjestelmän käyttöön. Näin asiakkaita voitaisiin palvella entistä paremmin ja asiakastiedon hallinta olisi entistä sujuvampaa. 

Toimiala

Tekijänoikeusjärjestö, yhdistys 

Henkilöstö

Noin 20

Virnexin palvelut

Palvelumuotoilu, Sovelluskehitys, sekä jatkuva kehitys- ja ylläpitopalvelu

Projektien tavoitteet

Virnex Data Hub, Integraatiot, Räätälöidyt ratkaisut, Azure

Ratkaisu

Perinteisesti dataa kerätään aina tiettyä tarkoitusta palvelevaan järjestelmään. Esimerkiksi tuotannon dataa kerätään tuotannonohjausjärjestelmään, myynnin dataa asiakashallinnan järjestelmään ja markkinoinnin dataa markkinoinnin tarkoituksia varten tehtyyn hallinta ja ohjausjärjestelmään. Eri tarkoituksia palvelevat järjestelmät eivät keskustele keskenään, joten tietoja on vaikeaa yhdistellä. Koska kerätty tieto on sidottu tiettyyn järjestelmään, se myös häviää helposti, jos järjestelmää vaihdetaan.  

Virnexin ratkaisu tiedon turvalliseen säilyttämiseen, helppoon ja monipuoliseen käytettävyyteen sekä järjestelmäriippumattomuuteen on järjestelmistä erillään toimiva Asiakastiedon datahub. Tämä asiakastietoalusta kerää tiedot useista eri lähteistä ja yhdistää ne yhdeksi asiakasprofiiliksi. Jäsennellyt tiedot ovat minkä tahansa järjestelmän käytettävissä.   

Virnex kannusti tarkastelemaan koko tiedonhallinnan elinkaarta. Yksittäisen järjestelmäuudistuksen sijaan meille luotiin datahub, joka yhdisti liiketoimintatiedon yhteen paikkaan ja teki tiedosta käytettävämpää.”  


Mitä saavutettiin

Yksittäisten järjestelmien sijaan kaikki asiakastieto on nyt yhdessä tietokannassa, johon voidaan integroida minkä tahansa järjestelmä tiedon käyttämistä varten.  Kerätty asiakastieto ei ole järjestelmäriippuvaista, eikä se häviä järjestelmiä vaihdettaessa.   

Tietokantaan kerättyä dataa voidaan myös yhdistellä, jolloin näkymä asiakkaaseen on huomattavasti laajempi kuin yksittäisen järjestelmän, yhtä tarkoitusta varten kerätyn tiedon perusteella. Kun eri yksiköiden ja funktioiden tieto on yhdistettävissä, asiakasta voidaan myös palvella paremmin.   

Projektin eteneminen

Ensimmäisen vaiheen tarkoitus oli käytettävyyden parantaminen musiikkilupien ostossa ja soittomäärien raportoinnissa sekä Gramexille että asiakkaille.  

Uusi verkkokauppa teki helpompaa niin ostamisesta kuin kaupan hallinnasta. Raportoinnin helpottuminen säästi asiakaspalvelijoiden ja asiakkaiden aikaa.

Seuraavaksi verkkokaupalle ja raportoinnista kerätylle tiedolle luotiin palveluväylä, jota pitkin tietoa on helpompi liikutella ja se kerääntyy yhteen paikkaan – datahubiin. Hubiin kerättyä tietoa voidaan käyttää millä tahansa järjestelmällä ja yhdistellä esteettä.   

Projektin hyödyt asiakkaalle

  • Gramex voi tarjota paremman asiointikokemuksen asiakkailleen helppokäyttöisen verkkoasioinnin kautta  
  • Verkkokaupan hallinta Gramexille on helpompaa  
  • Asiakastieto on datahubissa ja helposti käytettävissä minkä tahansa järjestelmän kautta  
  • Eri tietojen tiedon yhdisteltävyys tarjoaa paremman näkymän asiakkaaseen 
  • Asiakasta voidaan palvella paremmin  
Kuvituskuva

Asiakkaan ajatuksia yhteistyöstä Virnex Groupin kanssa  

Työskentely Virnexin kanssa oli sujuvaa ja innostavaa. Projektitiimi hitsautui hyvin yhteen ja ilmapiiri oli avoin kaikenlaisille matkan varrella tulleille oivalluksille ja parannusehdotuksille. Näitä myös huomioitiin systemaattisesti.”  

Mikko Leppänen, tietohallintopäällikkö  


Ota yhteyttä

Meidän asiantuntijamme toimivat oppaina uudessa digitaalisessa maailmassa ja tekevät siitä ymmärrettävän​Tarvitsit sitten yksittäistä konsulttia osaksi yrityksesi tiimiä tai kokonaisnäkemystä tiedolla johtamisesta, ota meihin yhteyttä!

Kuva Jani Laakso

Jani Laakso

Myyntijohtaja räätälöidyt ratkaisut

0401837447