Virnex Group logo

AI tarvitsee ihmistä – ja ihminen toista ihmistä

Me Virnexillä lupaamme tarjota asiakkaittemme käyttöön arvokkaimman teknologiamme – ihmisen. Virnexin Lead Data Scientist Mikko Tuomela kertoo tekoälyn hyödyistä liiketoiminnan tehostamisessa, mutta muistuttaa samalla, miksi ihminen tarvitaan edelleen osaksi yhtälöä.

Arkikäytössä se on kätevä ja hauska, tekee kuvistamme parempia ja antaa meille elokuvasuosituksia sekä puutarhanhoitovinkkejä.  Työelämässä ja tietojenkäsittelyssä se on mullistava asioiden tehostaja. Yhteiskunnallisena muutoksena se pakottaa meidät miettimään myös vallan ja vastuun kysymyksiä.  

Ai mikä se on? Se on AI eli tekoäly, jota kehitetään nyt valtavalla vauhdilla. 

Veikkaan, että seuraavan vuoden aikana tapahtuu kehitystä enemmän kuin on tapahtunut tähän asti yhteensä – ja kehitys on tähänkin asti ollut todella nopeaa, toteaa University of Illinoisista väitellyt Mikko Tuomela, joka työskentelee Virnexillä Lead Data Scientistina.

Apuri ihmisen ja tiedon välissä

Tekoälyä voidaan nykyään käyttää apuna miltei kaikessa – aina arkisesta tiedonhausta ja huomaamattomasta kuvien parantelusta mainonnan tai ohjelmistoarkkitehtuurin suunnitteluun. Tekoälyn lyömätön voima on sen kyvyssä käsitellä dataa ihmistä nopeammin, tehokkaammin ja suurempia määriä.

Tekoäly auttaa muuttamaan dataa liiketoiminnaksi.

Hän näkee AI:n yhden keskeisimmistä liiketoimintahyödyistä juuri sen kyvyn saada data tehokkaaseen käyttöön.

Monella yrityksellä on jo nyt paljon kaikenlaista tietoa toiminnastaan. Usein sen käyttö on kuitenkin vaivalloista ja vaatii hyvin täsmällisiä hakuja, jolloin valtaosa kerätystä tiedosta jää käyttämättä. Joskus olennainen tieto voi myös olla sellaista, ettei sitä osata edes etsiä, hän kuvailee.

Tekoälyn avulla tietomassa voidaan muuttaa arvoksi.
Se myös mahdollistaa täysin uudenlaisten tuotteiden, toimintamallien ja ideoiden syntymisen.

Ihmiselle datan tehokas käyttö näyttäytyy yleensä helppona käyttöliittymänä. Myös niiden suunnittelussa AI auttaa. 

Otetaan vaikka auto, joka kulkee moottorilla. Ei ihminen käytä moottoria eikä ymmärrä siitä mitään vaan ohjaa autoa miellyttäväksi muotoillusta ohjaamosta. Samanlaisen miellyttävän ja ymmärrettävän kerroksen AI voi luoda kaiken kerätyn tiedon ja ihmisen väliin, Tuomela kuvailee ja muistuttaa ”älykkyyden” olevan osa monia käyttämiämme järjestelmiä jo nyt.

Juuri liiketoimintatiedon hyödyntämisessä, eri teknologioiden hyötyjen yhdistämisessä ja käyttöliittymien suunnittelussa myös Virnex auttaa asiakkaitaan. AI:n avulla prosesseista saadaan sujuvampia, nopeampia ja vähemmän ihmistyötä vaativia, mikä usein tarkoittaa myös kustannustehokkuutta.  

Tekoäly vaatii jatkuvaa koulutusta

Ihmistä AI ei kuitenkaan poista yhtälöstä, Tuomela muistuttaa. Hän pitää tärkeänä avata tekoälyn käyttöön liittyviä laajempia yhteiskunnallisia kysymyksiä samalla, kun intoillaan AI:n lyömättömästä potentiaalista. 

On tärkeää, että tekoälyn luomia mahdollisuuksia käytetään oikein ja sen hyödyntämiseen liittyvä vastuu tunnistetaan ja tunnustetaan. On myös hyvä muistaa, että innovaatiot vaativat edelleen rohkeita ihmisiä ja kykyä kyseenalaistaa, hän sanoo.  

Ihan lähitulevaisuudessa AI siis ei ole syrjäyttämässä ihmistä, joka kantaa vastuun, tekee päätökset ja myös kouluttaa tekoälyä jatkuvasti uuteen. 

Tekoälyllä ei ole mitään sellaista tietoa, jota sille ei ole annettu. Tekoälyä pitää jatkuvasti kouluttaa ja syöttää, joten ihminen käyttää valtaa siinä, millaista tietoa tekoäly hyödyntää, antaa ja tuottaa.  

AI ei myöskään ole aina ole oikeassa, joten myös arviointi tiedon luotettavuudesta jää ihmiselle. Tuomela kertoo väittelevänsä ChatGPT:n kanssa säännöllisesti ja koettelevansa sen muun muassa päättelykykyä sekä luotettavuutta matemaattisissa aiheissa. Vastaukset ovat usein vääriä ja puutteellisia. 

Rento juttelu tekoälyn kanssa on kuitenkin helposti lähestyttävä tapa lähestyä tietoa. Tulevaisuudessa tekoälyn avulla on mahdollista jutella vaikka omien dokumenttiensa tai koko tietokantansa kanssa ja löytää sieltä uusia oivalluksia, Tuomela ennustaa.

Miten käy vuorovaikutukselle?

Hänen toinen ennustuksensa liittyy ihmistenvälisen vuorovaikutuksen ja aitouden arvon korostumiseen tekoälyn kehityksen myötä. Mitä enemmän AI voi hoitaa tylsiä tehtäviä meidän puolestamme, sitä enemmän me tulemme työpaikoille toistemme takia, Tuomela sanoo. 

Ihmiset nauttivat edelleen aidoista kohtaamisista, vuorovaikutuksesta ja tunteista. Uskon ja toivon, että tekoäly ei vie näitä myöskään työelämästä, päinvastoin.  

Kuva kahdesta ihmisestä taukotilassa

Aidot kohtaamiset pitävät meidät myös kiinni todellisuudessa: Parhaan käsityksen maailmasta saa usein menemällä ulos ja tekemällä omia havaintoja, Tuomela huomauttaa. Siksi aidot kohtaamiset liittyvät myös tekoälykeskustelussa tärkeään kysymykseen vallasta. Jos olemme vain tiedon käyttäjiä, annamme vallan muille. 

Ajattelen, että tieto on sitä, miten asioita kuvataan: miten ne esitetään, mitä niistä kerrotaan ja mitä jätetään sanomatta. Valta on sillä, joka voi tehdä nämä valinnat.  

Tiedon käyttämiseen ja sen omia tarkoituksia palvelevan hyödyntämiseen liittyvä valta ja vastuu onkin olennainen kysymys myös AI:ta kehittäville ja käyttäville yrityksille. 

Tiedon turvallisessa käyttämisessä ei ole enää kyse vain datan turvallisesta säilyttämisestä ja käsittelystä vaan myös sen käytön eettisyydestä: mihin sillä halutaan vaikuttaa, Tuomela vetoaa. 

Siksi vastuun kantava, päätöksiä tekevä ja vuorovaikutuksessa oleva ihminen on edelleen myös Virnexin tärkein ja arvokkain teknologia.

Mukavat työpaikat ja luottamukselliset asiakassuhteet rakentuvat edelleen ihmisten välille. Niistä syntyy arvoa ja hyvinvointia koko yhteiskuntaan, eikä niitä voi ulkoistaa koneelle.  

Haastattelun antoi Virnexin Lead Data Scientist, Mikko Tuomela.