Virnex logo

Tiedonhallinta­­ratkaisut

Organisaatioiden eri liiketoiminta-alueilta, järjestelmistä ja toimintaympäristöstä kerätään paljon erilaista dataa. Jotta data voidaan muuttaa arvokkaaksi tiedoksi, se täytyy kerätä siiloistaan alustalle, jossa se voidaan siivota ja jalostaa ymmärrettävämpään muotoon.  Tähän tarvitaan tiedonhallintaan kehitettyjä ratkaisuja, niin sanottuja data-alustoja (data platform). 

Data-alustan avulla organisaatiot voivat analysoida ja hyödyntää tietoa tehokkaammin, mikä auttaa esimerkiksi paremman päätöksenteon tekemisessä, liiketoiminnan kehittämisessä, asiakaskokemuksen parantamisessa ja tuotekehityksessä. 

Data-alustat mahdollistavat datan integroinnin esimerkiksi tietokannoista, pilvipalveluista, sensoreista ja muista laitteista. Yhteiselle data-alustalle yhdenmukaisesti prosessoitu, analysoitu ja visualisoitu tieto on reaaliaikaisesti käytettävissä ristiin eri liiketoimintojen, prosessien ja järjestelmien välillä.  

Data-alusta on tietojärjestelmien kokonaisuus, joka mahdollistaa monipuolisen ja tehokkaan datan hallinnan ja analysoinnin. Data-alusta koostuu usein erilaisista tietojärjestelmistä ja -komponenteista, jotka ovat integroitu yhteen saumattomasti. Data-alusta mahdollistaa datan keräämisen, tallentamisen, hallinnan, jalostamisen ja analysoinnin yhdessä paikassa, jolloin datan hyödyntäminen ja jakaminen on helpompaa. 

Data-alustojen merkitys on kasvanut nopeasti digitalisaation myötä, sillä organisaatioiden tarve käsitellä suuria datamääriä on kasvanut merkittävästi. On tärkeää, että organisaatiot valitsevat oikeanlaisen data-alustan liiketoiminnallisiin tarpeisiinsa, jotta datan hyödyntäminen onnistuu mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti. 

Data-alustoihin kuuluvat usein esimerkiksi tietokannat, datan tallennus- ja jakelujärjestelmät, ohjelmointirajapinnat (API:t) sekä analytiikkatyökalut. Data-alustojen käyttöön liittyy usein myös tietoturva- ja tietosuoja-asioita, joita on tärkeää huomioida datan keräämisessä ja käytössä. 

Data-alustojen avulla organisaatiot voivat yhdistää dataa eri järjestelmistä ja hyödyntää sitä liiketoiminnassaan, kuten analysoimalla asiakaskäyttäytymistä, optimoimalla tuotantoprosesseja, tehostamalla logistiikkaa tai ennustamalla markkinatrendejä.

Data-alustojen avulla organisaatiot voivat myös hallita datan jakamista eri osapuolten kesken, kuten asiakkaiden, kumppanien tai muiden organisaatioiden kanssa.

Data-alustoja käytetään laajasti eri toimialoilla, kuten terveydenhuollossa, rahoitussektorilla, kaupan alalla ja teollisuudessa.  

Data-alustoja voidaan toteuttaa useilla eri teknologioilla, kuten pilvipalveluilla, paikallisilla palvelimilla tai hybridimallilla. Useimmat data-alustat ovat skaalautuvia, jolloin niitä voidaan tarvittaessa laajentaa vastaamaan organisaation kasvavaa datanhallinnan tarvetta. 

Virnex kehittää kestäviä ja eri tarpeisiin skaalautuvia data-alustoja,  joilla liiketoimintatieto on nopeasti hyödynnettävissä. Ratkaisut rakennetaan aina asiakaskohtaisesti yrityksessä käytössä olevien järjestelmien, datan määrän ja tarpeiden pohjalta. Prosessiin kuuluvat kaikki vaiheet suunnittelusta ja alustan kehittämisestä sen rakentamiseen, ylläpitoon, jatkuviin integraatioihin ja testaamiseen sekä automaatioratkaisuihin.

Huolellisella suunnitteluvaiheella varmistetaan, että alustaa voidaan kehittää jatkuvasti tarpeiden muuttumisen tai uusien integraatiotarpeiden myötä. Virnex huolehtii myös datan turvallisesta säilyttämisestä ns. ”dataholveissa”, joihin data varastoidaan ja joista se on kätevästi käytettävissä. 

Yhdessä digitaalisesti yhdenmukaistettujen prosessien ja älykkään automaation kanssa data-alustoille saadaan kerättyä kaikki liiketoiminnan kannalta olennainen tieto reaaliaikaisesti hyödynnettäväksi. Näin yrityksen johdolla on aina käytettävissään paras datapohjainen tieto, johon päätökset voi perustaa ja jonka pohjalta liiketoimintaa voi jatkuvasti kehittää ja optimoida.

Laadukkaiden teknologioiden avulla kerätty tieto on myös luotettavampaa, eikä sen prosessointi sido henkilöresursseja vaan vapauttaa ne tuottavampaan käyttöön. 

Ota yhteyttä

Meidän asiantuntijamme toimivat oppaina uudessa digitaalisessa maailmassa ja tekevät siitä ymmärrettävän​Tarvitsit sitten yksittäistä konsulttia osaksi yrityksesi tiimiä tai kokonaisnäkemystä tiedolla johtamisesta, ota meihin yhteyttä!

Henkilö hymyilee tiiliseinän edessä

Tom Gustafsson

CTO, liiketoimintajohtaja liiketoiminnan ohjelmistoratkaisut

+358 40 557 1839