Virnex logo
Kuva tietokoneista neukkarin pöydällä

Tietojärjestelmien yhdistäminen tehostaa toimintaa 

Integraatioalustat

Integraatioiden hyödyntäminen on yksi strategisimmista sijoituksista, joita yritykset voivat tehdä digitalisoinnin saralla. Tiedon, sovellusten ja prosessien yhdistäminen integroimalla on älykästä liiketoimintaa.

Vaikka yrityksillä on nykyisin suhteellisen paljon tietoa digitaalisessa muodossa, ovat tiedot erillisissä järjestelmissä valitettavan hajallaan ja siten vaikeasti hyödynnettävissä. Hajanaisen tiedon haasteeseen voidaan vastata muun muassa yhdistämällä paljon eri toimintoja monipuolisille liiketoiminta-alustoille, mutta tämä ei usein yksinään riitä. Aina löytyy alustojen ulkopuolisia sovelluksia ja muita tiedon lähteitä, jotka jäävät eristyksiin yritysten kaipaaman kokonaisvaltaisen tiedonhallinnan vinkkelistä.

Integraatioalustoja hyödyntäen voidaan eri IT-järjestelmiä, palveluita ja/tai ohjelmistoja yhdistää siten, että ne toimivat saumattomasti yhdessä tukien liiketoimintaprosesseja talon sisällä ja yritysten välillä.

 

Integraatioalusta tuo tiedot yhteen   

Hyvä integrointistrategia on nopeasti muuttuvassa maailmassa tärkeämpää kuin koskaan. Liiketoiminnan on varauduttava nopeisiin muutoksiin, joita on mahdollista hallita vain, jos päättäjillä on laadukasta dataa helposti saatavilla. Tieto pitää osata jakaa tehokkaasti sekä oman organisaation toimintojen että organisaation ulkopuolisten tahojen, kuten kumppaneiden kanssa.

Kattavan integraatio- ja tietoympäristön toteuttaminen antaa yrityksille mahdollisuuden keskittyä tiedon käyttöön keräämiseen ja tallentamisen sijaan. Kun tärkeä data keskitetään integraatioiden avulla, kasvaa tiedon laatu, määrä ja saavutettavuus. Tämä mahdollistaa aidon tiedolla johtamisen ja sujuvan päätöksenteon. 

Mies pitää esitelmää työpaikalla ja osoittaa fläppitaulua.
Kuva ihmisistä tekemässä tietokoneilla töitä

Hyödyntämällä pilvipohjaisia, palveluna tarjottavia integraatioalustoja yritykset voivat nopeuttaa integraatiostrategian jalkautusta. Integraatioalustat voivat myös tuoda säästöjä integraatioiden käyttöönottoihin, ylläpitoon ja kehitykseen liittyvissä kustannuksissa. Kustannustehokkuuden ja helppojen käyttöönottojen myötä iPaaS-ratkaisujen (Integration Platform as a Service) suosio on kasvanut ja mahdollistanut useille yrityksille tehokkaampia toimintoja reaaliaikaisen päätöksentekokyvyn kohentuessa.

Käyttämämme teknologiat

 • Azure iPaaS
 • Frends iPaaS
 • ONEiO iPaas
Kuva kahdesta miehestä koneen äärellä

Integraatioalustojen keskeisiä hyötyjä

 • Nopeuttaa liiketoiminnalle tärkeiden integraatioiden käyttöönottoa
 • Säästää käyttöönotto-, kehitys- ja ylläpitokustannuksia perinteisiin point-to-point -integraatioihin verrattuna
 • Helpottaa ja tehostaa yrityksen kaikkien palvelualustalle keskitettyjen integraatioiden suorituskyvyn ja käytön seurantaa kokonaisvaltaisesti yhdeltä hallintakonsolilta
 • Mahdollistaa nopeat integraatiomuutokset liiketoiminnan toimintalogiikan optimoimiseksi 
 • Tuo toivottua ennakoitavuutta integraatiobudjetointiin selkeän subscription-hinnoittelun ja nopeampien käyttöönottojen ansiosta verrattuna perinteisiin käsin koodattaviin integraatioihin
 • Vähentää koodaamisen tarvetta, kun tiedonkulku, työnkulut, automaatiot ja palvelut voidaan rakentaa low-code ja no-code -metodein
 • Yksinkertaistaa monivaiheisten liiketoimintaprosessien yhteen liittämisen sujuvaksi prosessiketjuksi parantaen läpimenoaikoja ja laatua
 • Tukee tehokkaasti palveluiden integroimista ja palveluhallinnan SIAM-mallia, jossa useammalle palveluntarjoajalle ulkoistetut palvelut saadaan toimimaan saumattomasti yhteisessä palveluketjussa 

Ota yhteyttä

Meidän asiantuntijamme toimivat oppaina uudessa digitaalisessa maailmassa ja tekevät siitä ymmärrettävän​Tarvitsit sitten yksittäistä konsulttia osaksi yrityksesi tiimiä tai kokonaisnäkemystä tiedolla johtamisesta, ota meihin yhteyttä!

Kuva Hannu Mikkolasta

Hannu Mikkola

Liiketoimintajohtaja digitalisoinnin välineet

+358 40 545 3055