Turvaa tulevaisuutesi toimintasi kehittämisellä

Maailma muuttuu – halusimmepa tai emme. Miten kyvykäs sinun organisaatiosi on mukautumaan ja siten menestymään?

Prosessien kehittäminen

Onko organisaatiosi toiminta tehokasta ja asiakkaan tarpeisiin mukautuvaa?

Palveluiden digitalisaatio

Pystytkö palvelemaan asiakkaitasi henkilökohtaisesti ja skaalautuvasti?

Toiminnanohjaus järjestelmät

Tukevatko ja tehostavatko ERP- ja CRM-järjestelmäsi organisaatiosi todellista toimintaa?

Toimintamallien optimointi

Ohjataanko organisaatiosi parhaalla mahdollisella tavalla?

Tiedolla johtaminen

Perustuuko organisaatiosi päätöksenteko ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon?

Muutosjohtaminen

Ovatko sinulla tarvittavat resurssit ja osaaminen muutoksen onnistumeen läpivientiin?

Siirry monimutkaisesta tuottavaan

Muistanet sanonnan: “Yksinkertainen on toimivaa.” Nykypäivän kasvavat asiakasodotukset ja  nopeat kilpailijat asettavat omat haasteensa kaikille yrityksille. Riittävät yksinkertaiset, mutta tehokkaat toimintatavat ja järjestelmät auttavat sinua sekä vastaamaan muutoksiin että pysymään kannattavana. Kuten tiedät, “aina voi parantaa”. Me autamme sinua siinä mielellämme.

Ota yhteyttä

Prosessien kehittäminen ja toimintamallien optimointi pitävät koneiston rasvattuna

Tuottavuus syntyy tekemisestä. Ja systemaattinen tekeminen syntyy ymmärtämisestä sekä toimintatavoista. Se puolestaan syntyy oikeanlaisesta ohjaamisesta ja mittaamisesta.

Kirkasta operatiivinen strategiasi
Yrityksen päivittäistä toimintaa ja tehtäviä valintoja ohjaa operatiivinen strategia, joka on tärkeä osa liiketoimintastrategiaa. Operatiivisen strategian tulisi tukea liiketoimintastrategiaa ja olla sopusoinnussa muiden toiminnallisten strategioiden kuten markkinointistrategian kanssa. Sen avulla kuvataan miten yritys tuottaa asiakkailleen lisäarvoa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Virnex voi auttaa sinunkin yritystäsi kirkastamaan sen operatiivista strategiaa.
Paranna kilpailukykyäsi
Yritysten on jatkuvasti pyrittävä parantamaan kilpailukykyään asiakkaiden silmissä. Ja sitä parannetaan sekä tarjoamalla asiakkaille entistä parempia tuotteita ja parempaa palvelua että kehittämällä kustannustehokkuutta ilman laadun pudotusta. Prosessi on toisiinsa liittyvien asioidenja tehtävien muodostama kokonaisuus, joka alkaa asiakkaan tarpeesta ja päättyy asiakkaan tarpeen täyttämiseen. Niinpä asiakkaan kokema arvo muodostuu prosessien tuotoksena. Sinunkin yrityksen päämääränä tulee olla toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen osaoptimoinnin sijaan parhaan tuloksen aikaansaamiseksi.
Tehosta toimintaasi
Tyypillisessä liiketoiminnassa hyvin pieni osa ajasta tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. Joidenkin arvioiden mukaan arvoa tuottavan ajan osuus toiminnan kokonaisajasta on usein alle 10%. Prosessien läpäisyajan nopeuttaminen on tärkeä osa toiminnan tehostamista: se johtaa väistämättä kysymykseen, kuinka poistaa turhaa tekemistä, hukkaa, sekä odottamista eri prosesseista. Virnexin toiminnan tehostamisen palveluiden avulla saat 360-näkökulman yrityksesi lisäarvontuottamisen ketjuun.

Palveluiden digitalisaatio ja tiedolla johtaminen pitävät fokuksen oikeissa asioissa

Digitalisaatio sekä lisää joustavuutta että skaalautuvuutta. Niinpä voit palvella yhä enemmän asiakkaitasi entistä luotettavammin. Ja tiedolla johtaminen auttaa pistämään kehityspanokset oikeisiin kohtaisiin, maksimilisäarvon tuottamiseksi.

Tehosta palvelua digitalisoimalla
Virnexin digitalisointipalveluissa keskitytään kestävään kasvuun tehokkaammalla operatiivisella osaamisella ja suorituskyvyllä digitaalisiin ratkaisuihin perustuen. Näin kykysi vastata nopeasti muuttuviin markkinoiden trendeihin ja kuluttajien odotuksiin nousee merkittävästi. Ratkaisumme auttavat sinua vastaamaan tyypillisiin haasteisiin, kuten IT- ja liiketoimintaryhmien välisen yhteistyön puute, rajoitettu prosessinäkyvyys, suuret CAPEX-investoinnit, epäjohdonmukainen päätöksenteko ja hidas sijoitetun pääoman tuotto.
Tee päätöksiä faktoihin perustuen
Suomessa perinteisesti on päästy pitkälle “perstuntumalla”. Faktapohjainen päätöksenteko tuo kuitenkin etuna parhaan sillä hetkellä käytössä olevan tiedon, jonka pohja asioita voi miettiä kokonaisvaltaisemmasta näkökulmasta. Virnexin asiantuntijat voivat auttaa johtajia ja henkilöstöä saamaan käsiinsä viimeisimmän tiedon parhaan mahdollisen päätöksenteon tueksi.
Automatisoi yrityksesi toiminta tehokkaaksi

Mikäli työ on tehtävä, silloin pitää kysyä voisiko sen tehdä robotti ihmisen sijaan. Näin vapautat henkilöstösi enemmän lisäarvoatuottaviin tehtäviin ja jätät toistuvat tehtävät robottien huoleksi. Se nostaa sekä työntekijätyytyväisyyttä että tuottavuutta. Virnex voi auttaa sinua löytämään parhaat automatisoinnin kohteet. Lue lisää älykkään automaation palveluistamme täällä.

Oikeat toiminnanohjausjärjestelmät ja osaava muutosjohtaminen vievät luotettavasti perille

Aina ei voi olla pitämässä kädestä kiinni itse. Silloin tarvitaan muita. Osaavat muutosjohtajat edistävät hankkeita ja tulosten saamista. Oikeat toiminnanohjausjärjestelmät puolestaan prosesseja ja toimintatapoja. Ja mikäli hyväksi todetusta tavasta poiketaan, voidaan siihen puuttua ja tukea.

Kehitä liiketoimintaasi toiminnanohjauksella
ERP-hankkeissa on kyse koko liiketoiminnan kehittämisestä, ei vain IT-projektista. Siksi yrityksen johdon tulee olla vastuullinen hankkeesta koko matkan ajan sillä vain niin hankkeessa voidaan onnistua. IT-toimintojen kehittämisen lisäksi yrityksen toimintatapoja on yhtenäistettävä, ja liiketoimintadata on saatava yhdenmukaiseksi. Virnex voi tarjota sinulle osaavat ammattilaiset mukaan matkalle.
Varmista osaavat johtajat muutokselle
Liiketoiminnan muutoksella rakennetaan yritystä, joka ei ole pelkestään valmis tulevaisuuteen vaan pystyy myös vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin juuri nyt. Silti kehitys on jatkuvaa ja perustuu aina asiakkaiden tarpeisiin ja yrityksen kykyyn vastata niihin. Tämä vaatii kokonaisvaltaista näkemystä sekä ihmisten innostamista. Virnex voi tarjota sinulle kokoneet muutosjohtajat, jotka voivat tukea organisaatiotasi muutoksessa.
Tunne asiakkaasi ja palvele heitä henkilökohtaisesti
Henkilökohtainen palvelu on nykyään asiakkaan tärkeimpiä vaatimuksia. Jokainen haluaa tulla tunnetuksi ja tunnustetuksi. Tämä on kuitenkin suuressa mittakaavassa hankalaa. Niinpä yritykselläsi tulee olla skaalautuva CRM-ratkaisu joka mahdollistaa asiakkaiden palvelemisen yksittäisellä tasolla. Virnexiltä saat asiantuntijat ja osaamisen CRM-hankkeisiisi.

TULE MUKAAN

Asiakkaitamme & Kumppaneitamme

Virnex tiimissä on tilaa

Haluatko meille töihin?

Ota yhteyttä

Virnex Group Oy
Aleksanterinkatu 10 B
15110 Lahti

Tiedustelut:
janne.ohtonen @ virnex.fi