Savonlinja on vuonna 1924 perustettu suomalainen perheyritys, joka työllistää nykyään yli 600 linja-autoalan ammattilaista.  Savonlinja liikennöi yli 450 linja-autolla lähinnä Itä- ja Kaakkois-Suomessa, pääkaupunkiseudulla ja Turun ympäristössä. Suomen toiseksi suurin yksityinen bussiyhtiö kuljettaa vuodessa noin 12 miljoonaa matkustajaa ja bussit ajavat yli 25 miljoonaa kilometriä.

Bussiliikenne on muuttunut voimakkaasti viime vuosina lainsäädäntöjen muuttuessa ja kilpailun kiristyessä. Joukkoliikennelaki ja EU:n palvelusopimusasetus (PSA) tulivat voimaan vuonna vuoden 2009 lopussa. Tämän seurauksena Suomen joukkoliikenteen järjestämisessä käynnistyi merkittävin muutos vuosikymmeniin. Toimintaympäristön voimakas muuttuminen aiheutti paineita liiketoiminnalle ja linja-autoliikenteen toimintaa ohjaavilta järjestelmiltä vaadittiin yhä enemmän toiminnallisuuksia ja liittymiä eri järjestelmiin.

Liiketoimintajohtaja Harri Leskinen Savonlinjalta kertoo tilanteesta:

Lähdimme uudistamaan olemassa olevaa toiminnanohjausjärjestelmäämme. Huomasimme kuitenkin pian tarvitsevamme kokonaan uuden järjestelmän vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Olimme tehneet aiemminkin yhteistyötä ja tiesimme, että he pystyvät toimittamaan meille tarpeisiimme räätälöidyn järjestelmän”.

Savonlinjan uuden linja-autoliikenteen toiminnanohjausjärjestelmän toteutus alkoi vuonna 2011. Vuonna 2014 voimaan tullut joukkoliikennelainsäädännön uudistus lisäsi bussiliikenteen haasteita ja toi järjestelmään vaatimuksia ja lisäyksiä, mistä ei kehitysyhteistyötä aloitettaessa edes tiedetty. Nyt Savonlinjalla on käytössään toiminnanohjausjärjestelmä, joka hoitaa käytännössä kaiken sopimushallinnasta ajojen ja ajoneuvotietojen hallintaan, henkilö- ja asiakastietojen hallinnan, matkatoimistotoiminnot, myyntitapahtumien hallinnan ja tilitykset sekä liittymäpinnat lukuisiin järjestelmiin. Uudella taustajärjestelmällä on myös helppo vastata liikennepalvelulain eli liikennekaaren mukanaan tuomiin haasteisiin ja vaatimuksiin.

Cubescomin toimitusjohtaja Tero Suominen kertoo yhteistyöstä:

On ollut hienoa olla mukana toteuttamassa uutta järjestelmää Savonlinjalle. Kehitystyöhön on tullut paljon ulkopuolelta haasteita ja paineita, mutta olemme yhteistyössä toteuttaneet toimivan järjestelmän. Kehitysyhteistyö jatkuu ja haluamme jatkossakin vastata asiakkaidemme moninaisiin tarpeisiin räätälöidyillä toteutuksillamme.”

***
Teksti: Päivi Tuhkio, Cubescom
Kuva: Marko Laukkarinen

Alla: Oheisessa Savonlinjan julkaisemassa humoristisessa Linjalla-sarjassa kuljettaja ”Markku Nevalainen” haastaa perinteiset käsitykset laadukkaasta palvelusta.