POKE, tarjoaa ammatillista koulutusta Keski-Suomessa monilla eri ammattialoilla. Tammikuun 2018 lopussa perustutkintoa suorittavia opiskelijoita oli lähes 1400 ja ammatti- tai erikoisammattitutkintoa suorittavia opiskelijoita melkein 300. Ammattiopiston kohderyhmä on moninainen ja koostuu niin nuorista kuin aikuisopiskelijoistakin sekä sidosryhmistä; yrittäjistä, koulujen opinto-ohjaajista ja opiskelijoiden vanhemmista.

Tavoitteet ja haasteet

Verkkosivujen uudistamisprojektiin lähdettäessä POKElla oli olemassa verkkosivut, mutta ne eivät enää vastanneet muuttuneisiin tarpeisiin. POKEn johtoryhmässä asetettujen tavoitteiden mukaan uuden verkkosivuston tulisi tehostaa ammattiopiston viestintää ja markkinointia. Lisäksi laajan koulutustarjonnan tulisi olla helposti saatavilla ja sivuston palvella monenikäistä ja laajaa kohderyhmää parhaalla mahdollisella tavalla.

Aiemmin Cubescom oli toteuttanut onnistuneesti intranet-projektin Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston kanssa, joten yritys pääsi mukaan verkkosivujen tarjouskilpailuun. Cubescomin tarjous osoittautui parhaaksi, joten verkkosivuprojektiin lähdettiin tutun ja luotettavan toimittajan kanssa. (Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

poke verkkosivu responsiivinen

Yllätyksiä ja jumeja

Verkkosivuhanke eteni tiiviissä yhteistyössä osapuolten kesken. Viestintäsihteeri Tiina Möttönen POKEsta kertoo:

Saimme Cubescomilta apua koko projektin ajan. Välillä olimme POKEn pienessä viestintätiimissä jumissa sivujen sisällön ja mm. hyvien, selkeiden ja hakukoneoptimoinnin kannalta parhaiden valikoiden nimien kanssa, mutta aina saimme toimittajalta apua.

Projektin laajuus ja sisäisen työn määrä oli pienoinen yllätys tilaajalle, mutta POKEssa kiitellään Cubescomin vastuuhenkilöitä, jotka osasivat pitää hankkeen aisoissa ja auttaa sen kaikissa vaiheissa.

Uusittu poke.fi on monipuolinen kokonaisuus

Valmis verkkosivusto toimii laajana viestintä- ja markkinointikanavana tavoitteiden mukaisesti. Sivuston kautta pääsee mm. käytössä oleviin oppimisympäristöihin, jatkuvan haun opintotarjontaan ja koulutuksiin ilmoittautumiseen, oppilaiden Wilma-oppilashallintojärjestelmään ja henkilökunnan intraan. Verkkosivuston seurannan mukaan käyttäjät ovat löytäneet koulutustarjonnan hyvin ja somekanavien julkaisujen näkyminen sivustolla on saanut kiitosta. Möttönen on tyytyväinen lopputulokseen:

Sivut ovat selkeät ja helppokäyttöiset, ja ne ovat saaneet kehuja kohderyhmältämme eli tulevilta ja nykyisiltä ammattiopiskelijoilta, peruskoulujen opinto-ohjaajilta, yhteistyöyritysten henkilöiltä sekä talon omalta väeltä. (Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

pokelle verkkosivusto

Sivustolta löytyy kaikki tarvittava, mutta POKEssa on ymmärretty toimivien verkkosivujen jatkuvan kehittämisen tärkeys. Muutoksia tehdään käyttäjäliikenteen ja toiveiden mukaan. Viestintäsihteeri Möttönen on erittäin tyytyväinen Cubescomin tavasta hoitaa asiakassuhteita ja olla mukana kehitystyössä. Viimeisimmät yhteistyön helmet eli uudistukset ovatkin taas julkaisua vaille valmiina odottamassa sivuille pääsyä.

Lisätiedot:
Viestintäsihteeri Tiina Möttönen
tiina.mottonen@poke.fi

Kuva: Hanne Manelius