Virnex logo
Kuva kahdesta henkilöstä.

Tehokkaampaa tiedonhallintaa

Liiketoiminta-alustat

Liiketoiminta-alusta (business platform) on digitaalinen alusta, joka tarjoaa yrityksille työkalut, teknologiat ja toiminnallisuudet oman liiketoimintansa kehittämiseen sekä hallintaan. Alusta voi sisältää esimerkiksi verkkokaupan, asiakkuudenhallinnan, taloushallinnon ja markkinoinnin työkalut, joita yritys voi käyttää omien prosessiensa tehostamiseen. 

Digitaalisella alustalla kehität liiketoimintaa

Yrityksillä on tyypillisesti paljon omalle liiketoiminnalle olennaista tietoa, joka auttaa liiketoiminnan ohjauksessa ja päätöksenteossa. Tiedonhallinnan haasteena on kuitenkin usein se, että tärkeään tietoon ei päästä helposti käsiksi oikealla hetkellä. Jos olennainen tieto on hajallaan ihmisten päissä, ruutuvihoissa, läppärien kovalevyillä, erillisissä Excel-taulukoissa ja kymmenissä pistemäisissä erillisjärjestelmissä, on sitä mahdotonta hyödyntää ja hallita tehokkaasti.

Liiketoiminta-alustojen avulla voidaan mm. korvata erillisiä pistemäisiä järjestelmiä, digitalisoida manuaalisia työnkulkuja ja yhdistää eri tietolähteet sekä tuoda data ja liiketoimintalogiikka yhteen keskitettyyn paikkaan. Keskittäminen helpottaa tietojen analysointia ja visualisointia, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen nopean päätöksenteon.

Vaikka liiketoiminta-alustat ovat yleensä toimintojensa puolesta laajennettavissa, eivät ne yleensä voi korvata kaikkia yrityksen tietojärjestelmiä. Alustat voivat kuitenkin toimia keskeisenä integrointipisteenä, joka yhdistää eri järjestelmiä ja sovelluksia yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä voi helpottaa tiedon hallintaa ja prosessien suorittamista ja samalla parantaa organisaation tehokkuutta ja tuottavuutta.

Liiketoiminta-alustan hyödyt

Keskittämällä eri liiketoiminnat ohjelmistopohjaiselle liiketoiminta-alustalle, saavutetaan monia hyötyjä, kuten:

  1. Automaatioita: liiketoiminta-alustat tarjoavat mahdollisuuden automatisoida liiketoimintaprosesseja, mikä johtaa työn tehokkuuden parantumiseen, helpottumiseen ja resurssien säästöön.
  2. Toiminnanohjausta: liiketoiminta-alustat mahdollistavat kattavan toiminnanohjauksen, joka auttaa hallitsemaan resursseja tehokkaasti, optimoimaan tuotantoa, vähentämään hukkaa ja parantamaan tuottavuutta.
  3. Liiketoimintaprosessien yhdistämistä: liiketoiminta-alustojen avulla voidaan yhdistää liiketoimintaprosesseja yhdelle alustalle, mikä helpottaa liiketoiminnan hallintaa, yhtenäistää toimintatapoja ja säästää aikaa.
  4. Datapohjaista päätöksentekoa: liiketoiminta-alustojen avulla voidaan kerätä ja analysoida liiketoimintatietoja reaaliaikaisesti, mikä auttaa päätöksenteossa ja parantaa liiketoiminnan suorituskykyä.
  5. Kustannustehokkuutta: liiketoiminta-alustojen avulla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä automatisoinnin, tehokkaan resurssienhallinnan ja prosessien optimoinnin kautta.

Mitä me tarjoamme?

Virnex tarjoaa palveluita liiketoiminta-alustojen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin. Palveluiden keskittäminen yhdelle toimittajalle tuntuu usein hallinnointikustannusten säästöinä ja helpottaa toimittajahallintaa.

Suunnittelupalvelumme sisältävät esimerkiksi alustan tarpeiden määrittämistä, konsultoivaa arkkitehtuurisuunnittelua sekä kehitys-roadmappien hahmotusta. Palvelu sopii erityisen hyvin alustan elinkaaren alkuun, mutta toisaalta suunnittelua hyödynnetään myös koko elinkaaren ajan, kun tavoitteena on jatkuvasti kehittyvä liiketoiminnan tukeminen.

Käyttöönotto- ja integraatiopalvelumme auttavat alustojen käyttöönotoissa ja alustojen integroinnissa muiden järjestelmien kanssa. Vahva kokemus aiemmista käyttöönotoista ja dynaaminen asiantuntijatiimimme nopeuttavat alustojen laadukasta käyttöönottoa sekä yhdistämistä muihin tietolähteisiin integraatioiden avulla.

Ylläpito- ja tukipalvelut auttavat pitämään alustan toimintakunnossa ja ratkaisemaan ongelmia, joita alustojen tuotantokäytössä voi ilmetä. Tukitiimimme muodostuu aina asiakkaalle huolella valituista asiantuntijoista, sillä nimetyn tiimin osaaminen nopeuttaa ongelmanratkaisua, helpottaa kommunikointia ja vähentää perehdytysten tarvetta.

Koulutus- ja konsultointipalvelumme auttavat yrityksiä sopeutumaan liiketointa-alustojen tuomaan toimintatavan muutokseen. Käyttäjäkoulutukset ovat tärkeä osa muutosjohtamista, sillä koulutusten myötä käyttäjät voivat tuntea itsensä osaksi muutoksen suunnittelua ja toteutusta. Uusien sujuvampien toimintamallien tehokas jalkautus on hyödyllistä niin käyttäjille kuin koko yritykselle.

Jatkuvan kehityspalvelun avulla voimme laajentaa alustaa uusilla ominaisuuksilla siten, että alusta vastaa liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin nopeasti ja joustavasti. Liiketoiminta-alustojen laajentaminen, optimointi ja räätälöinti tarjoaa kilpailuetua, parempaa asiakaspalvelua, joustavuutta ja toiminnan tehokkuutta. Yli vuosikymmenen kehitetty, kumppanuuteen perustuva palvelumallimme takaa liiketoiminta-alustojen jatkuvan kehityksen nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Nainen töissä tietokoneruudun äärellä

Käyttämämme teknologiat

Ota yhteyttä

Meidän asiantuntijamme toimivat oppaina uudessa digitaalisessa maailmassa ja tekevät siitä ymmärrettävän​Tarvitsit sitten yksittäistä konsulttia osaksi yrityksesi tiimiä tai kokonaisnäkemystä tiedolla johtamisesta, ota meihin yhteyttä!

Kuva Hannu Mikkolasta

Hannu Mikkola

Liiketoimintajohtaja digitalisoinnin välineet

+358 40 545 3055