Päijät-Hämeen kesäyliopiston verkkosivu-uudistuksella löydettävyys ja käytettävyys paremmiksi

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on tarjonnut monipuolista ja nimestään huolimatta ympärivuotista koulutusta yli 50 vuoden ajan. Monet eivät kuitenkaan tunnu tuntevan tämän perinteikkään oppilaitoksen tarjontaa ja sen opiskelumahdollisuuksia. Verkkosivu-uudistuksen pääasiallisina tavoitteina olivat löydettävyyden parantaminen, sivujen helppokäyttöisyys ja visuaalinen raikkaus.

päijät-hämeen kesäyliopistolle verkkosivut cubescomilta

Tarjonta ja mahdollisuudet yllätyksenä monille

Ajat ovat muuttuneet radikaalisti sitten Päijät-Hämeen kesäyliopiston perustamisen eli vuoden 1962 jälkeen. Alun perin opettajien kesäopintojen järjestäjänä toiminut opinahjo on tarjonnut ympärivuotista opetusta jo yli viiden vuosikymmenen ajan. Koulutustarjonta ja sen kohderyhmät ovat laajentuneet avoimeen yliopisto-opetukseen, ammatilliseen täydennyskoulutukseen, kielikoulutukseen ja lukiolaiskursseihin.

Toiminnan ytimenä ovat opiskelijat, joille koulutusta suunnataan. Päijät-Hämeen kesäyliopiston suunnittelija Tiina Laurikainen tiivistääkin, että oikein kohdistettu markkinointi ja viestintä ovat ensiarvoisen tärkeitä seikkoja, jotta laadukas tarjonta kohtaa opiskelijat. Laurikainen kertoo esimerkkinä, että harva Lahden seudulla asuva työssäkäyvä tietää kesäyliopiston tarjoamia mahdollisuuksia:

Yliopiston oppiaineita, kuten talousoikeutta, voi opiskella ja suorittaa työn ohessa meillä lähes kandidaatin tutkinnon verran. Joitakin opintojaksoja ja loppututkinto tehdään aina suoraan yliopistolle. Tämä tuo valtavasti mahdollisuuksia esimerkiksi ruuhkavuosia eläville päijät-hämäläisille, jotka haluaisivat opiskella helposti lähellä kotia.”

Päijät-Hämeen kesäyliopisto haluaakin lisätä ihmisten tietoisuutta toiminnastaan, jotta kysyntä ja tarjonta kohtaisivat paremmin.

Kohti tavoitteita verkkosivu-uudistuksella

Oppilaitosten markkinointia ja viestintää tehdään nykypäivänä vain harvoin printatun materiaalin kautta ja sähköiset kanavat toimivat pääasiallisen viestinnän kanavina. Päijät-Hämeen kesäyliopiston verkkosivustoa päätettiin lähteä keväällä päivittämään ja uudistamaan. Pääasiallisina tavoitteina nähtiin tietoisuuden lisääminen ja näkyvyyden parantaminen.

Rehtori Eija Pollari kesäyliopistosta avasi tavoitteita:

Meillä on tarjolla laadukkaita koulutuksia, joita opiskelijat eivät aina tahdo löytää. Uudistuksen myötä haluamme tulla löydetyksi paremmin netistä. Haluamme olla siis siellä, missä kohderyhmämmekin.”

Muita listattuja tavoitteita olivat sivujen helppokäyttöisyys, selkeys ja visuaalinen raikkaus. Pollari piti myös tärkeänä sitä, että sivuja on helppo ja joustava ylläpitää.

Toimittajaksi luotettava ja osaava kumppani

Cubescom on toiminut Päijät-Hämeen kesäyliopiston kumppanina jo pitkään. Suunnittelija Tiina Laurikainen kehuu yhteistyön olevan mutkatonta ja vuorovaikutuksen helppoa.

Vertailimme verkkosivustojen tekijöitä ja Cubescomin asiantuntemus, referenssit ja joustavuus saivat meidät päätymään jälleen heihin”, Laurikainen tiivistää syitä lahtelaisen toimittajan valintaan.

päijät-hämeen kesäyliopistolle verkkosivut cubescomilta

Ratkaisu

Päijät-Hämeen kesäyliopiston uusi verkkosivusto julkaistiin marraskuun alussa. Koulutuskoordinaattori Anne Broman kertoi projektin sujuneen mallikkaasti muutamia yllätyksiä lukuun ottamatta:

Haasteita loivat aikataulut, kun samaan ajankohtaan osui toimitilojen muutto ja vajausta henkilöstössä. Sisältöjä oli helppo ja sujuva viedä WordPress-julkaisujärjestelmään, mutta aikaa työlle ei aina meinannut löytyä omasta kalenterista.”

Integraatio koulutushallintajärjestelmään teetti työtä, mutta Päijät-Hämeen kesäyliopistolla kiitellään sitä, että Cubescom hoiti kaiken tarvittavan viestinnästä lähtien asiaan liittyen.  

Ulkoasuun tehtiin monia pieniä muutoksia sisällöntuotannon edetessä.  Anne Broman kertoo, että lukuisten loppuviilausten pyytäminen välillä jopa hieman nolotti. Toteutuksen ulkoasullisesta ja teknisestä toteutuksesta päävastuussa oleva web-suunnittelija Juha Kerminen kuitenkin kertoi tämän olevan hyvin tyypillistä vastaavissa projekteissa:

Tavoitteemme on täysi asiakastyytyväisyys. Haluamme, että saamme projektin lopputulokseksi asiakkaan toiveita vastaavan toteutuksen. Muutokset ovat osa tätä prosessia.”

Tulokset

Uusi sivusto on ollut haastatteluhetkellä käytössä vasta hetken, mutta tuloksiin ollaan jo nyt tyytyväisiä: 

Sivusto on tavoitteiden mukainen: Raikas ja selkeä sekä helppokäyttöinen. Hakukonenäkyvyytemme on myös parantunut jo tässä vaiheessa, vaikka sivusto on vasta julkaistu”, Anne Broman tiivistää ja jatkaa: Lisäksi yhteistyö Cubescomin kanssa on aina mutkatonta ja vuorovaikutus helppoa.”

***
Teksti: Päivi Tuhkio, Cubescom