Neljän vuoden suurhanke päätökseen – Virnex Oy asiakkaan IFRS9 kokonaisuus toimitettu

Home / News / Neljän vuoden suurhanke päätökseen – Virnex Oy asiakkaan IFRS9 kokonaisuus toimitettu

Virnex Oy:n Johan Ekholm on toiminut asiakkaan IFRS9 regulaatiohankkeen hankejohtajana viime vuodet.  IFRS9-hanke on ollut yksi asiakkaan suurimpia kehittämisen kokonaisuuksia viime vuosina. Hanke käynnistyi vuonna 2016 ja valmistui huhtikuussa 2020 monen mutkan jälkeen.

Yksinkertaistettuna kyse on ollut regulaatiohankkeesta, jossa kirjanpitokäytännöt ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot on saatettu IFRS 9-vaatimusten tasolle. Hankkeessa on ollut mukana paljon asiakkaan omaa henkilöstöä, mutta myös useita eri toimittajia.  Hankkeessa toteutettiin mittava uusi laskenta- ja kirjanpitojärjestelmä asiakkaalle.

  • Kyse on ollut sekä työmäärältään, kustannuksiltaan että merkittävyydeltään erittäin mittava hanke. Olimme heti alusta alkaen myös tiukan EKP:n seurannan alla, mikä toi mukavan lisämausteen projektille ja pakotti tietysti meidät onnistumaan. Pysyimme erittäin tiukoissa tavoitteissamme ja voitimme kaikki eteen tulleet haasteet ja ongelmat, iloitsee hankkeen vetäjä Johan Ekholm.

Sääntelylähtöisessä hankkeessa merkittävänä saavutuksena voi pitää myös sitä, että compliance-vaatimukset on täytetty hankkeen jokaisessa vaiheessa.

  • IFRS9-hanke on ollut todella pitkä projekti. Asiakkaan talouden sekä riskienhallinnan organisaatioissa uuden standardin ja sen vaikutusten analysointi alkoi standardin ensimmäisten luonnosten tultua julkisuuteen jo paljon ennen varsinaisen projektin aloittamista.
  • Suurin standardin käyttöönoton mukanaan tuoma uutuus, ECL:n laskenta, saatiin käyttöön vuoden 2018 alussa standardin tultua voimaan. Tuon jälkeen tekeminen onkin jatkunut prosessin ja mallien kehittämisenä, käytettävän tiedon laadun parantamisena ja nyt viimeisimpänä vaiheena kuukausittaisen ECL:n laskennan edellyttämän SAPin osakirjanpidon käyttöönotolla toteaa asiakkaan Taloudesta vastaava johtaja.

Hankkeen johtoryhmän puheenjohtajana ollut Talousjohtaja kiittelee kaikkia mukana olleita.

  • Pitkä projekti on nyt valmis. Se vaati tiimityötä, vahvaa henkilöstön sitoutumista ja omistautumista sekä erinomaista projektijohtoa. Viimeisen vuoden aikana on varsinkin tehty upea työ, ja haasteitakin kokenut hanke käännettiin oikealle uralle. Haluan kiittää koko tiimiä erinomaisesta suorituksesta.

Kiitoksiin yhtyy myös Johan Ekholm.

  • Voimme olla iloisia ja ylpeitä tästä saavutuksesta, joka on huikea ja jonka varmasti muistamme vielä eläkettäkin viettäessämme. Tällainen urakka on ollut mahdollista ainoastaan erittäin ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilöstön toimesta. Opimme hankkeessa paljon ja uskon, että ne opit hyödyttävät jatkossa monia muitakin, summaa Johan.  Erityisesti on mieleen jäänyt matkalta monien henkilöiden hyvin sitoutunut ja sitkeä osallistuminen tekemiseen sekä kasvaminen tehtävissä. Se on vaatinut itsensä ylittämistä ja vahvaa luottamusta kollegoihin ja tavoitteisiin.  Tiimityöskentelyn merkitys on ollut hankkeessa valtava ja siihen panostaminen myös kansainvälisesti on ollut edellytys onnistumisellemme.
  • Viimeisen vuoden yhteen hiileen puhaltamista ja venymistä on ollut ilo seurata, huipentuen huhtikuun onnistuneeseen julkaisuun. Kiitos koko tiimille, kehuu myös asiakasorganisaation kehittämisestä vastaava johtaja.

Virnex Oy on erikoistunut telco- ja finanssi, sekä vakuutuspuolen isojen hankkeiden johtamiseen ja tarjoaa palveluina asiakkaille vaativia johtamis- ja erityisasiantuntijapalveluita.  Yrityksen laajalla osaamisella ja kokeneilla asiantuntijoilla mahdollistetaan tälläkin hetkellä monen asiakkaan kriittinen johtamistarve ja liiketoimintalähtöisten hankkeiden sujuvuus.