Kokonaisvaltaisen viestintäkonseptin toteutus Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelmalle

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelma on Euroopan unionin, Suomen ja Venäjän yhdessä rahoittama, rajat ylittävän yhteistyön instrumentti, jonka tehtävänä on mahdollistaa suomalaisten ja venäläisten toimijoiden yhteistyössä valmistelemien hankkeiden toteuttamista. Ohjelman hallintoviranomaisen tehtävistä vastaa Etelä-Karjalan liitto ja sen ydinalueeseen kuuluvat Suomessa Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Etelä-Savo ja Venäjällä Pietari ja Leningradin alue. Ohjelman kokonaisrahoituskehys on noin 77,5 miljoonaa euroa. Ohjelman viestinnästä vastaava Sari Loisa kertoo yhteistyökumppanin valinnasta:

”Ohjelmakaudelle 2014-2020 on laadittu viestintästrategia, jonka toteuttamisen avuksi haimme luotettavaa ja monipuolista yhteistyökumppania vuosille 2018-2019. Haussa oli toimittaja, joka pystyisi toteuttamaan niin verkkoviestinnän, konseptoinnin kuin verkkopalveluidenkin ratkaisuja.”

Cubescom oli aiemmin tuttu kumppani verkkopalveluiden ja intranet-ratkaisujen osalta, mutta valinta tehtiin Cubescomin hyväksi ratkenneen tarjouskilpailun perusteella.

Ensimmäinen vuosi takana

Kaksivuotisesta yhteistyöhankkeesta on kulunut ensimmäinen vuosi. Sen aikana on syntynyt painotuotteita, ratkaisuja verkkoviestintään sekä konsepti ohjelman vuositapahtumalle.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelmalla oli entuudestaan vahvoja graafisia elementtejä ja värejä, joita tuli käyttää. Samaan aikaan tavoitteena oli luoda täysin uusi, tunnistettava kokonaisilme ja viestintäkonsepti hankkeen eri toteutuksille. Graafisesta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaava Päivi Tuhkio Cubescomilta kertoo lähtötilanteesta:

”Kyllähän siinä on ollut mukavasti haastetta, mutta työtä on helpottanut loistava yhteistyö asiakkaan kanssa ja selkeät tavoitteet.”


Malleja hankepohjista, ohjelman FB-sivuilla lisää kuvia

Yllättävää lisäarvoa hanketoimijoille

Alkuvuodesta 2018 toteutettiin yhtenäinen ilme ohjelman neljästä eri toimintalinjasta rahoitettavien hankkeiden esittelyä varten.  Sari Loisa kertoo, että hänelle on tullut muutama kysely hanketoimijoilta, voisivatko he ottaa pohjan ilmeen oman hankkeensa visuaaliseksi ilmeeksi. Loisa kertoo, että vaikka pyyntöihin ei ole voitu sellaisenaan suostua, ovat tiedustelut kielineet myös suunnittelun onnistumisesta.

”Emme osanneet ennakoida, että ohjelman toteuttamalla viestinnällä olisi näin positiivinen vaikutus hankkeisiin, mutta on pelkästään hyvä asia, että näin on käynyt. Suomen ja Venäjän välillä tehtävä yhteistyö tarvitsee myönteistä näkyvyyttä, sillä hankkeissa saadaan aikaan paljon molempia maita hyödyttäviä tuloksia” , Sari Loisa iloitsee.

Cubescom toteutti myös ohjelmakäsikirjan taiton uuteen, luettavampaan muotoon eri kielille viime vuoden aikana. Lähes satasivuisen, aiemmin Word-muotoisen, manuaalin uudistuksen tavoitteena oli selkeyttää yleisilmettä ja helpottaa käyttöä. Julkaisu toteutettiin interaktiiviseksi verkkomuotoon, mutta se toimii myös perinteisesti tulostettuna.


Otteita suomenkielisestä ohjelmakäsikirjasta.

Nelivuotiselle Annual Eventille konsepti

Loppuvuoden suurin rutistus hankkeen osalta oli suunnitella vuosittaiselle tapahtumalle konsepti. Siihen sisältyi oleellisimpana tapahtumatunnuksen ja graafisen ilmeen luonti. Konseptin kokonaisilmeen suunnitellut Päivi Tuhkio kertoo suunnittelulle asetetuista tavoitteista:

”Tunnuksen tuli toimia itsenäisenä, tunnistettavana elementtinä niin isoissa roll-upeissa kuin pienissä jakotavaroissakin. Tunnuksen ja koko graafisen ilmeen tuli viestiä laadusta ja arvokkuudesta, sillä kyseessä on vuosittainen tapahtuma, jonka kohderyhmänä on ohjelman sekä hankkeiden sidosryhmät Euroopan komissiossa ja Suomen ja Venäjän alue -ja keskushallinoissa.”

Ohjelman vuosittaisen tapahtuman roll-upit

web-kameran suojus tunnuksen ilmeellä Sateenvarjo ohjelman tunnuksen ilmeen mukaan toteutettuna
Kuvia jakotavaroista ohjelman ilmeeseen suunniteltuna. Vasemmalla web-kameransuojus käyntikorttipohjassa ja oikealla sateenvarjo.

Ensimmäinen Annual Event järjestettiin Lappeenrannassa joulukuussa 2018. Sari Loisa on tyytyväinen tuloksiin:

”Annual Eventin yleisilme on koettu hienoksi ja se toimi hyvin tapahtumassa. Toteutus on ajaton ja pelkästään pääkuvan vaihtamalla saadaan hieman uusittu ilme joka vuodeksi.”

Lopuksi

Sari Loisa tiivistää saavutettuja tuloksia: ”Olemme saaneet luotua yhteistyössä ohjelman viestinnän konseptoinnin. Se on hyvä pohja, jolle tulevien vuosien tehtävät nojaavat”. Loisa kertoo olevansa myös erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Cubescomin kanssa. Yritys on yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneista viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa.

”Kokonaisvaltainen palvelu ja pitkäjänteinen yhteistyö tuottavat etuja tällaisessa isossa hankkeessa. On mahtavaa, kun vastuuta voi tietyllä tavalla jakaa ja palvelu pelaa”, Sari Loisa kiteyttää.

Asiakastarina  jatkuu ainakin vuoden 2019 sopimuksen puitteissa ja sen jälkeen uusista yhteistyökuvioista on Loisan mukaan mahdollisuus neuvotella.

Lisätietoa:
Sari Loisa, +358 40 578 4934, sari.loisa@sefrcbc.fi
Päivi Tuhkio, +358 40 1702 417, 

* * *

Kuvat:
Iso kuvituskuva: Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC
Tuote- ja painomateriaalikuvat: Päivi Tuhkio