Hartwall yrityksenä

Hartwall on suomalaisille tuttu, vuonna 1836 perustettu, juoma-alan yritys. Hartwallin tunnetuimmat tuotemerkit ovat Hartwall Jaffa, Hartwall Novelle, Lapin Kulta, Karjala ja Hartwall Original Long Drink. Hartwallin tuotantolaitos sijaitsee Lahdessa, lähdevesipullottamo Karijoella ja pääkonttori Helsingissä. Lisäksi kesällä 2017 Hartwall perusti Lahden tehtaan yhteyteen erikoisolutpanimon. Tuotteiden parissa työskentelee 700 hartwallilaista, ja välillisesti yritys työllistää Suomessa 11 000 ihmistä.

Ensimmäinen versio ”Käsi”-järjestelmästä 2006

Hartwall ja Cubescom aloittivat yhteystyön yli 10 vuotta sitten, kun valmista ohjelmistoratkaisua tuotannon tehokkuuden seuraamiseen ei löytynyt markkinoilta. Vuonna 2006 valmistuneen ”Käsi”-järjestelmän avulla Hartwall pystyy paremmin koostamaan eri järjestelmistä ja tuotannon osa-alueilta tulevaa dataa, sekä laskemaan tiettyjä tuotannon kannalta tärkeitä avainlukuja. Tärkein syy ohjelmiston toteuttamiseen oli kuitenkin tuotantoprosessin kehittäminen.

Tuotantolinjalta ohjelmistokehitykseen

Lahden tehtaalla tehdään käytännössä kaikki Hartwallin juomat Jaffasta Karjalaan. Tuotantolinjoilla kulkee päivittäin valtavat määrät tuotteita ja prosessia hoitavat lukuisat eri järjestelmät, ohjelmistot ja ihmiset. Työtä tehdään kolmessa vuorossa läpi vuorokauden. Häiriöitä saattaa tulla ja mahdollisiin ongelmiin on pystyttävä reagoimaan nopeasti. Ohjelmiston versiopäivitystä lähdettiin tekemään vuoden 2016 loppupuolella. Kehitystyö toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Cubescomin, Hartwallin ja Lahden tuotantolaitoksen työntekijöiden kanssa.
Sovelluskehittäjä Ari Kilpeläinen Cubescomilta kertoo ohjelmistokehityksestä:

Projektissa ohjelmistoarkkitehtuuri ja käytettävät ohjelmistokomponentit muokattiin vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Tämä muutos edellytti ohjelmistolta uudenlaista rakennetta, jotta kirjauksia voitaisiin tehdä työvuoron aikana, ja prosessia voitaisiin kehittää nopeasti kohti parempaa.”

hartwall_linjastokuva

Tuotantoprosessin parantamista jo työvuoron aikana

Päivitetty tuotannon tehokkuuden seurantaohjelmisto valmistui asetetussa aikataulussa ja budjetissa.
Kehityspäällikkö Jouni Orpana Hartwallilta kertoo onnistuneesta projektista:

Päivitetty järjestelmä täytti asetetut tavoitteet. Tunnuslukujen, häiriöiden ja hävikkien reaaliaikainen seuranta antaa henkilöstölle riittävät tiedot tuotantolinjojen suorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen”

Ketterä ja joustava yhteistyö – kehitystyöt onnistuvat jopa puhelinsoitolla

Yritykset ovat tehneet tiivistä yhteistyötä yli 10 vuoden ajan. Alusta asti käytössä on ollut ns. ”jatkuvan kehittämisen malli”, jolloin järjestelmään on tehty uusia toiminnallisuuksia tai kehitystöitä joka kuukausi.

Yhteistyö toimittajan kanssa on hioutunut vuosien varrella varsin ketteräksi. Kehitystyöt järjestelmään onnistuvat usein pelkällä puhelinsoitolla ja parannukset saadaan lähes heti käyttöön. Tällaiseen isompaan päivitykseenkin oli helppo lähteä hyvin toimivan yhteistyön kannustamana”, Jouni Orpana toteaa lopuksi.
Hartwallin ja Cubescomin yhteistyö jatkuu edelleen.

Kuva ylhäällä: Rob Orthen