Virnexin Efecte -ratkaisu varmistaa ilmailun turvallisuutta ja tehostaa työntekoa

Fintraffic ANS, aiemmin ANS Finland, vastaa aluelennonjohdon ja lentoasemien lennonjohtopalveluista sekä lennonvarmistusjärjestelmien teknisestä ylläpidosta ja kehittämisestä Suomessa. Suomen valtion omistama erityistehtäväyhtiö, Fintraffic Lennonvarmistus Oy vastaa valtioneuvoston nimeämänä Suomen ilmatilan käytön hallinnasta sekä lentoreitti- ja lennonvarmistuspalveluista 22 lentoasemalla eri puolilla Suomea. Henkilöstöä on 420, joista 290 on lennonjohtajia ja noin 60 teknisiä henkilöitä.

Ala on erittäin tiukasti säännelty ja toimijoilta edellytetään välitöntä kykyä raportointiin. Aluelennonjohtopalvelua lukuunottamatta lennonvarmistuspalvelut on vapautettu kilpailulle, joten Fintraffic ANS:in toiminnan on oltava mahdollisimman tehokasta ja tarkoituksenmukaista. Kustannustehokkuuden ja auditoitavuuden saavuttamiseksi sekä laadun takaamiseksi on välttämätöntä, että toiminta perustuu mahdollisimman laajasti digitalisoituihin prosesseihin.

Tähän tarpeeseen tuli avuksi Virnex ja Efecten ESM -ratkaisu. Enterprise Service Management -järjestelmää käyttää teknisessä lennonvarmistuksessa 60 henkilöä, ja lisäksi koko yhtiön henkilöstö raportoi sen kautta ns. poikkeamahavainnot.

Yksi työkalu – monta käyttötapausta

Fintraffic ANS seuraa Efecte ESM:n avulla lennonvarmistuslaitteiden toimintaa, ja järjestelmä laskee koko ajan automaattisesti taustalla mm. niiden vikaantumistiheyksiä. Tämä auttaa ennakkohuoltojen ja investointien suunnittelussa ja varaosavaraston saldojen seurannassa.

Kun lennonjohtaja tekee jostain lennonvarmistuslaitteesta vikailmoituksen ulkoistettuun ServiceDesk -palveluun, tarvitaan tiedoksi vain lennonjohtajan senhetkisen työpisteen sijainti ja laitteen tunnistetiedot, jonka jälkeen ohjelma kertoo laitteen korjauksen kriittisyyden ja korjausvasteajan ServiceDesk -palvelun päivystäjälle. Näillä tiedoilla ServiceDesk henkilö pystyy luomaan tapahtumailmoituksen ja tekninen päivystys voi aloittaa toimet tarvittaessa välittömästi lähes reaaliajassa ja saa tilanteen nopeasti hallintaansa.

Tekniikan osalta olemme pystyneet ulkoistamaan tukitoimintoja, koska Efecten järjestelmä hoitaa vikailmoituksen ohjauksen ja raportoinnin automaattisesti. Samalla olemme pystyneet vähentämään työnteossa tarvittavien työkaluohjelmien ja järjestelmien määrän viidestä yhteen, koska Efecten ratkaisu hoitaa usean aikaisemman järjestelmän ja ohjelmiston toiminnot”, kertoo järjestelmäpäällikkö, Hannu Valtonen, Fintraffic ANS.

Ainutlaatuinen kelpoisuusseuranta

Efecten ESM on käytössä myös EU:n lainsäädännön vaatiman teknisen henkilöstön pätevyyksien hallinnassa. Järjestelmän päälle rakennettu sovellus hälyttää, jos tietyn henkilön kelpoisuus on pian vanhenemassa, jolloin ohjelma ohjaa automaattisesti ao. henkilöä tekemään tarvittavat kertauskoulutus-, teoriatesti- ja/tai käytännön näyttötyöt. Kun henkilö on läpäissyt koulutuksen ja testit, järjestelmä automaattisesti raportoi ne suoritetuksi. Ohjelmisto myös hälyttää henkilöä, jos hänellä ei ole voimassa olevaa kelpoisuutta johonkin teknisen järjestelmään, jota hän on ottamassa työn alle. Tämä on helpottanut huomattavasti esimiestyötä, kun henkilöiden pätevyyksien seuranta ja valvonta hoituu automaattisesti.

Ratkaisulla seurataan vikailmoitusten, ennakkohuoltojen ja pätevyyksien hallinnan lisäksi myös kaikkia muita tehtäviä mukaanlukien päivystykset, poissaolot ja lomat.

Pätevyyksien ja kelpoisuuksien hallinnassa meidän ratkaisumme on ainutlaatuinen koko Euroopassa”, myhäilee Valtonen. “Sitä kohtaan on kiinnostusta myös muissa maissa, koska EU:n sisällä sama regulaatio edellyttää kaikilta palveluntarjoajilta samanlaista laatua ja dokumentein todistettua toimintaa.

Tehokasta prosessien hallintaa

Kun sekä teknisten järjestelmien että henkilöstön pätevyyden hallinta on yhdessä järjestelmässä, pystytään tarkastelemaan ja raportoimaan kokonaisuuksia automaattisesti. Automaation avulla Fintraffic ANS säästää aikaa ja rahaa samalla kun prosessit ovat entistä hallittavampia, yksinkertaisempia ja läpinäkyvämpiä.

Manuaalisen työn vähentämisestä koituu meille suurta etua”, Valtonen kertoo. “Ennen hoidimme kaiken itse manuaalisesti ympäri vuorokauden, mutta automaatio on mahdollistanut sen, että oma väkemme on nyt ‘oikeissa’ töissä ja tukitoimet on ulkoistettu ja paperin pyöritystä on huomattavasti vähemmän.

Ei ensimmäistäkään tapausta, jolloin järjestelmä ei olisi ollut pystyssä.

Järjestelmäpäällikkö, Fintraffic ANS

Luotettava ja joustava ratkaisu

Efecten ESM on ollut Fintraffic ANS:in käytössä kaksi vuotta eikä Valtosen mukaan ole kertaakaan pettänyt. “Meillä ei ole ensimmäistäkään tapausta, jolloin järjestelmä ei olisi ollut pystyssä.

Joustavuutta kuvaa se, että ESM:n päälle on voitu helposti rakentaa muita asiakkaan tarvitsemia sovelluksia. Yksi järjestelmä taipuu moneen.

Luotettavuus ja joustavuus ovat ominaisuuksia, jotka Valtosen mukaan liittyvät myös Efecteen yrityksenä.

Ensinnäkin Virnex ja Efecte ovat kotimaisia yrityksiä, mistä on meidän kannaltamme hyötyä, koska suomalaisen joustavan työkulttuurin ymmärtäminen työnohjausohjelmistoissa on ensiarvoisen tärkeää. Toisekseen yritys on riittävän suuri, että tuotekehitykseen ja brändäykseen panostetaan riittävästi, mutta sopivan pieni, että tuotekehityksessä saamme sanamme kuuluviin”, hän kertoo.

Jos meidän pitäisi valita uusi järjestelmä tällä hetkellä, päätyisimme todennäköisesti edelleen Efecten ohjelmistoon ja Virnexiin toteuttajana”.

Lue lisää IT-palveluhallinnasta: