Cubescom e-Sysmän teknisenä toteuttajana

Sysmän kunta aikoo lanseerata Sysmä-rahan rinnalle palvelun, jossa kuka tahansa voi kirjautua e-sysmäläiseksi. Alustan teknisestä toteuttamisesta vastaa Cubescom, jonka tärkein tehtävä on luoda palvelualustasta mahdollisimman selkeä, turvallinen ja helppokäyttöinen.

Sysmän syli on avoinna kaikille

Sysmä on ollut paljon pinnalla tänä vuonna Sysmä-rahan vuoksi. Nyt kunta aikoo lanseerata palvelun, jossa kuka tahansa voi kirjautua e-sysmäläiseksi. Kunnanjohtajan Marketta Kitkiöjoen mukaan on tärkeää, että palveluja digitalisoidaan. Samalla on tärkeää tehdä Sysmää tunnetuksi myös kuntarajojen ulkopuolella.

Sysmä haluaa olla avoin koko Suomelle. Tavoitteena on tarjota kattavasti digitaalisia palveluja samalta alustalta. Palvelut voivat olla esimerkiksi kunnan palveluja”, kertoo hanketta vetävä projektipäällikkö Juri Nieminen.

Vastaavaa järjestelmää ei muissa Suomen kunnissa ole vielä toteutettu. Malliin onkin haettu innoitusta Viron e-kansalaisuusjärjestelmästä, joka on ollut käytössä vuodesta 2014. Viron e-kansalainen pääsee käsiksi virolaisiin verkkopalveluihin, joiden kautta voi esimerkiksi avata maahan pankkitilejä ja perustaa yrityksiä ilman, että käymistä Virossa tarvitaan.

Cubescom teknisenä toimittajana

Alustan teknisestä toteuttamisesta vastaa Cubescom, jonka perusosaamista ovat verkkopalveluiden suunnittelu ja toteutus, ohjelmistoratkaisut sekä sisäisen viestinnän ratkaisut.

Sysmän hanke ei ole Cubescomille mitenkään poikkeuksellinen, vaikka juuri vastaavanlaista e-kuntalaisjärjestelmää ei aiemmin olekaan tehty. Tämä on suurilta osin meidän ydinosaamista”, Cubescomilla Sysmä-hankkeen projektipäällikkönä toimiva Elina Vehniäinen sanoo.

Cubescomin tärkein tehtävä on luoda palvelualustasta mahdollisimman selkeä, turvallinen ja helppokäyttöinen. Liiketoimintapäällikkö Jari Nietula Cubescomilta näkee mahdollisuudet järjestelmän skaalaamiseen muihinkin suomalaiskuntiin hyvinä.

Kansalaisten palveluiden digitalisointi on ollut paljon tapetilla ja tämä on hyvä esimerkki siitä”, Nietula sanoo.

Cubescom on lukumääräisesti Suomen suurimpia kuntien verkkopalveluiden toimittajia ja toteuttanut myös Sysmän nykyisen verkkosivuston. Kokemusta kuntien verkkopalveluista siis löytyy rutkasti.

Hanke etenee nopeasti

Päijät-Hämeen liitto ja Sysmän kunta ovat hankkeessa rahoittajina. Hankkeen on tarkoitus kestää ensi vuoden maaliskuun loppuun asti, jonka jälkeen alusta jää Sysmän kunnan käyttöön. Elina Vehniäinen Cubescomilta paljastaa, että tekninen alusta alkaa olla demovaiheessa. Hanke etenee siis hienosti aikataulussaan ja vuoden vaihteessa voimmekin odottaa uutisia Sysmästä palvelun käyttöönotosta.

***
Teksti: Päivi Tuhkio, Cubescom
Lähteet: henkilöhaastattelut ja ESS-artikkeli