Teollisuusyritykset kamppailevat kovassa muutospaineessa. Painetta luovat muun muassa asiakkaiden vaatimukset joustavista ja nopeammista toimituksista sekä pienemmistä kuljetuskustannuksista. Combi Worksin toimitusjohtaja Edward Blomstedt (kuvassa) kertoo projektin taustoista ja tavoitteista:

Liiketoimintamallit ovat muuttuneet kaikilla aloilla voimakkaasti. Tavoitteena on tutkia uusia teknologioita ja niiden implementointia liiketoimintarajat ylittäville aloille – niin uusille kuin konservatiivisillillekin.”

Tutkimus- ja kehitystyöhön osaava kumppani

Combi Works valmistaa asiakkailleen muun muassa traktoreita, aurinkovoimalla toimivia Led-katuvaloja, tuulimyllyn osia, tuotantolinjoja, kaivonkansia ja kasvipuutarhoja. Yhtiön FaaS-konseptin järjestelmä mahdollistaa tuotannon ilman tuotantolaitosten rakentamista ja aina lähellä markkinoita. Näin asiakas välttää investointiriskit.

Cubescom ja Combi Works ovat tehneet pitkään teknologiayhteistyötä liittyen tehokkaampien liiketoimintaympäristöjen kehittämiseen. Cubescomin vahva osaaminen ICT-alalla ja kyky tehdä toteutettavuusanalyyseja ja tutkimustyötä vaikuttivat siihen, että Cubescom valikoitui hankkeen järjestelmäosion yhteistyökumppaniksi Factory as a Service (FaaS) -tutkimus- ja kehitystyöhön.

Hankkeen laajuus on yllättänyt

Projektin alkaessa toimijoilla oli selkeä suunnitelma ja visio hankkeen etenemisestä. Tutkimustyö on kuitenkin osoittanut, että toimintaympäristö on arvioitua laajempi ja polkuja on useita. Tämä ei ole hidastanut tai vaikeuttanut etenemistä, vaan päinvastoin selventänyt strategiaa ja korostanut huolellisen tutkimustyön tärkeyttä ennen käytännön toimiin ryhtymistä. Hankkeessa on edetty aikataulujen mukaisesti ja teknisten tutkimusten hedelmiä pyritään piloitoimaan pieniltä osin jo tämän vuoden aikana.

Tulevaisuuden suunnitelmat

Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti vähintään vuoden 2018 loppuun saakka ja sen aikana tutkitaan syvällisesti monen teknisen osa-alueen kehitystä ja ratkaisuja niihin. Edward Blomstedt korostaakin hyvän yhteistyön ja kumppanuuden tärkeyttä hankkeen mallikkaassa etenemisessä:

Yhteistyömme Cubescomin kanssa on kasvanut syvälliseksi ja heidän osaamisensa on osaltaan ollut tärkeässä roolissa, kun visiotamme on pitänyt muuttaa toimintamalleista muutosprosesseiksi. On hienoa tehdä yhteistyötä partnerin kanssa, joka kokee olevansa muutakin kuin myyvä toimittaja.”

Kuvassa Edward Blomstedt, Copyright: Kim Takala, Combi Works

***
Teksti: Päivi Tuhkio, Cubescom

Lisätietoa aiheesta:

Kauppalehden juttu >>

Edward Blomstedt, toimitusjohtaja
+358 (0)10 219 3080