Toiveet ja haasteet kehityksen lähtökohtana

Tarve uudelle Porvoon kaupungin verkkopalvelulle nousi halusta kehittää palveluja käyttäjien näkökulmasta. Tavoitteena oli myös vastata teknisiin haasteisiin ja tietosisällön käsittelyä koskeviin kysymyksiin. Hankkeen toteutti kaupungin pitkäaikainen kumppani Cubescom.

Loppukäyttäjät tiiviissä yhteistyössä

Jotta palvelusta saataisiin käyttäjäystävällinen, loppukäyttäjät otettiin tiiviisti suunnitteluprosessiin mukaan.

Olemme suunnitelleet uudistuksen yhdessä palvelun käyttäjien kanssa, käyttäjäraadeissa käydyn keskustelun ja kyselyissä saadun palautteen perusteella”, Porvoon kaupungin viestintäpäällikkö Aino-Marja Kontio kertoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen cubescom toteutti porvoolle verkkosivut

Tekniset toiminnallisuudet ja toiveet haastajina

Toiveena oli kehittää sivustoa monipuolisesti niin käytettävyyden, kieliversioinnin, visuaalisuuden kuin tietosisältöjenkin osalta. Myös erilaiset toimialakohtaiset toiminnallisuudet tuli huomioida, kuten matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvät palvelut, asiakkuudenhallintajärjestelmä ja lukuisat verkkopalvelut sekä esimerkiksi integraatio kansalliseen palvelutietovarantoon. Liiketoimintapäällikkö Jari Nietula Cubescomilta kertoo projektin vaiheista:

Teknisiä kysymyksiä ja toiveita oli paljon, mutta otimme ne haasteina vastaan. Hyvä ja tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa edesauttoi maaliin pääsemistä hyvin lopputuloksin.”

Porvoo edelläkävijänä verkkoasiointipalvelujen tarjoajana

Uusi verkkopalvelu avattiin vuosi sitten ja tarjoaa palveluita monikielisesti niin kaupungin asukkaille kuin matkailijoillekin. Verkkoasiointi on entistä käyttäjäystävällisempää ja uusi sähköinen asiakkuudenhallintajärjestelmä tehostaa toimintaa ja parantaa palvelun laatua. Matkailijoita palvellaan myös englannin ja venäjän kielellä. Uusi ”Invest in Porvoo” -kokonaisuus tarjoaa monipuolista tietoa yrityksille ja elinkeinoelämälle.

Sivuston uudistus ja lukuisat sähköiset palvelut ovat tehostaneet merkittävästi kaupungin toimintaa, ja samalla asiakkaidemme palvelu on parantunut”, viestintäpäällikkö Aino-Marja Kontio tiivistää onnistuneen projektin lopputuloksia. Sivuston kehitys ja yhteistyö Cubescomin kanssa jatkuu edelleen.

Lisätietoa:
Aino-Marja Kontio, Porvoon kaupunki